• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Physical Sciences, Master of Science (2 years)

  Filosofian maisterin tutkinnon opinnoissa perehdyt valitsemaasi erikoistumisalaan syvällisemmin ja opit ymmärtämään oman alasi ilmiöiden edistyneemmän teorian ja alan vaatimat tutkimusmenetelmät. Syventävät opinnot johdattavat sinut kohti valitsemasi erikoistumisalan asiantuntijuutta. Fysiikan ja meteorologian pääaineissa on erikoistumislinjoja, joiden opinnot koostuvat kyseessä oleviin erikoistumisaloihin suunnatuista opinnoista. Fysiikan erikoistumislinjat ovat: Aerosoli- ja ympäristöfysiikka Avaruusfysiikka Biofysiikka ja lääketieteellinen fysiikka Elektroniikka ja teollisuussovellukset Hiukkas- ja ydinfysiikka Laskennallinen fysiikka Kiinteän maan geofysiikka Materiaali- ja nanofysiikka. Meteorologian erikoistumislinjat ovat: Dynaaminen ja fysikaalinen meteorologia Mikrometeorologia ja kemiallinen meteorologia. Geofysiikan, teoreettisen fysiikan ja tähtitieteen pääaineissa ei ole erillisiä erikostumislinjoja, mutta voit valita kokonaisuuksia, jotka painottuvat joihinkin kyseisen pääaineen osa-alueisiin. Teoreettisen fysiikan osa-alueita ovat avaruusfysiikka, hiukkas- ja ydinfysiikka, kosmologia sekä laskennallinen ja materiaalifysiikka. Tähtitieteen osa-alueita ovat tähtienvälinen aine, planetaarinen tähtitiede, suurenergia-astrofysiikka sekä tähtien aktiivisuus ja magnetohydrodynamiikka. Kaikissa pääaineissa on maisterin tutkinnon edellytyksenä soveltuva kandidaatin tutkinto. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Economic Geology, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2 y)

  The course structure diagram shows the degree structure of each semester (autumn and spring semester), and the required study modules with their credits are shown below. Master studies consist of compulsory advanced-level courses (minimum 50 credits) and other intermediate and advanced level courses (35 credits). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Geosciences, Double Degree, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim is to provide the competence to work as experts in different fields of geosciences in the public and private sector. It guides them to understand the action of geological processes and the mechanisms of formation of different geological formations as well as utilizing mineral enrichments from explorations to environmental aspects of mines.  ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Geotieteet, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Geography- Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

  Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still important starting-points in geography. At the University of Oulu, geography is divided into five fields of specialization: physical geography, human geography, tourism geography, geoinformatics as well as regional development and regional policy. Geography has a special role as a mediator between social and natural sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, regional planning or as experts and subject teachers. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maisterihaku, Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkinto koostuu suuntautumisvaihtoehdon mukaisista syventävistä opinnoista sekä niitä täydentävistä opinnoista. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Maisterihaku, Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. Pääaineen opinnot ja osa sivuaineopinnoista sekä kieliopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelmassa opiskeleville. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kemian tutkinto-ohjelmassa tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op. Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden yliopistojen opintoja. Kemian tutkinto-ohjelmassa sivuaineiksi suositellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja prosessitekniikkaa, jotka antavat tutkinnolle hyvän työelämävastaavuuden ja valmistavat maisterivaiheen opintoihin. Muina sivuaineina voi opiskella mm. biokemiaa, biologiaa, geologiaa, ympäristötekniikkaa, taloustiedettä ja kasvatustiedettä. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot koostuvat kemian pakollisista ja valinnaisista kemian syventävistä opinnoista. Erikoistyöllä ja pro gradu –tutkielmalla, opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan teoreettiseen aihepiiriin sekä kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja viestintään. Aineenopettajan maisteriopinnot ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages