• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: - A végzettek képesek lesznek munkakörükben a települési önkormányzat működési területén jelentkező környezeti problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére.  - Képesek lesznek a környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálni a különböző helyi fejlesztési programokba, rendezési tervekbe. - Képesek lesznek különböző települési környezetvédelmi projektek menedzsmentjére.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - általános környezettudományi ismeretek, - környezetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek,  - Magyarország környezetvédelmi intézményrendszere,  - Magyarország környezet- és természetvédelme,  - környezetminősítés és hatásvizsgálat,  - Magyarország EU tagsággal járó környezetvédelmi feladatai, - környezetvédelmi pályázatok/pályázatírás módszertana,  - környezetvédelmi minőségbiztosítás,  - települési szilárd hulladékok kezelése,  - településökológia,  - önkormányzati környezetvédelmi feladatok,  - környezetvédelmi hatósági ügymenetismeret, - környezettudatos településgazdálkodás. Személyes adottságok: - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a környezeti problémák megoldása terén; - megelőzésen, elővigyázatosságon, a környezeti szempontok integrációján, a tervszerű védelmen, és a hosszú távú fenntarthatóságon alapuló szemlélet a környezeti fejlesztések terén; - együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a környezetvédelmi felada ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. tájgondnok szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben végzettek képesek a tájfejlesztéssel összefüggő tájépítési, tájgondozási, zöldfelületi, termelési, üzemeltetési és fejlesztési ismeretek alkalmazására, illetve specialisták a fenntarthatóság elveinek helyi szintű gyakorlatában; képesek a hazai tájak értékőrző fejlesztését – alakítását, fenntartását, védelmét –, valamint az általános eltartóképességet és élhetőséget javító programok kidolgozására és megvalósítására; szaktudása bekapcsolható a települési és táji környezet méltó alakításába és az ilyen célokat megfogalmazó önkormányzati és/vagy közmunkaprogramba is; alkalmasak térségi és települési felzárkóztatási programok és stratégiák tájpotenciálra alapozott kidolgozására; tájvédelmi, tájépítési, zöldfelület-gazdálkodási, termesztési, üzemeltetési, tervezési és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására; képesek a település és/vagy a térség fenntarthatósága, élhetősége, megtartóképessége érdekében szükséges programok közösségi alapú kidolgozására, a programok végrehajtása érdekében a szakmai és civil részvétel, a közösségi programok, közösségi munkák szervezésére.   Személyes adottságok, készségek: A tájgondnok szaktanácsadók a fenntarthatóság eszméjére fogékonyak; képesek a környezeti problémák holisztikus megközelítésére és megoldására; a helyi közösségek motiválói, empatikus és etikus viszonyulásuk alapján a közösségek hiteles véleményformálói; a minőségi környezetalakításhoz megfe ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. tájgondnok szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A tájgondnok szakmérnök szakirányú továbbképzésben végzettek képesek stratégiai szintű gondolkodásra, jó műszaki érzékkel és nagyfokú kreativitással rendelkeznek, továbbá képesek a tájfejlesztéssel összefüggő tájépítési, tájgondozási, zöldfelületi, termelési, üzemeltetési és fejlesztési ismeretek alkalmazására, illetve specialisták a fenntarthatóság és élhetőség, a környezetminőség és a települési kultúra, az igényes és értékőrző településkép és táj alakításának, fejlesztésének helyi szintű gyakorlatában;  képesek a hazai tájak értékőrző fejlesztését – alakítását, fenntartását, védelmét –, valamint az általános eltartóképességet és élhetőséget javító programok kidolgozására és megvalósítására; szaktudása bekapcsolható a települési és táji környezet méltó alakításába és az ilyen célokat megfogalmazó önkormányzati és/vagy közmunkaprogramba is; alkalmasak térségi és települési felzárkóztatási programok és stratégiák tájpotenciálra alapozott kidolgozására, tájvédelmi, tájépítési, zöldfelület-gazdálkodási, termesztési, üzemeltetési programok kidolgozására és megvalósítására, szaktanácsadásra, rendezési és fejlesztési tervek követésére és alkalmazására; képesek a település és/vagy a térség fenntarthatósága, élhetősége, megtartóképessége érdekében szükséges programok közösségi alapú kidolgozására, a programok végrehajtása érdekében a szakmai és civil részvétel, a közösségi programok, közösségi munkák szervezésére.   Személyes adottságok, készségek: A tá ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

  A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező szakemberek kibocsátását célozza, akik az általános felsőfokú tudásuk és a  munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a terület- és környezetfejlesztési szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Megismerik és képessé válnak ­ önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, ­ az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, ­ az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát,­ a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.b) Személyes adottságok, készségek:Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges- kreativitással,- elemző és szintetizáló képességgel,- önálló probléma felismerő és megoldó képességgel,- a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével,- önálló elemző, értékelő és tervező képességgel,- a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel,- a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződések ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

      A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező közgazdász szakemberek kibocsátását célozza, akik általános közgazdasági tudásuk és munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.   a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Megismerik és képessé válnak:   önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát, a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.   b) Személyes adottságok, készségek: Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges   kreativitással, elemző és szintetizáló képességgel, önálló probléma felismerő és megoldó képességgel, a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével, önálló elemző, értékelő és tervező képességgel, a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel, a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Természetvédelmi szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: talajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek adatait leolvasni, az adatokat értékelni, a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való védekezést megoldani, erdőleltárt, felméréseket és földmérő munkákat elvégezni az elfogadott tudományos és operatív módszereknek megfelelően, természetvédelmi területeken erdő-, gyepés nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, természetvédelmi létesítményeket fenntartani, erdőés mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodásban, és a tájgazdálkodás kialakításában, a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szintezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni, a védett növények és állatok állományait megfigyelni, szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel, teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni, hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mezőgazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal, részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozásiés szerkezeti tervének elkészítésében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. természetmegőrzési szakmérnök

  A képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal az adott helyen tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetmegőrzési elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.   Általános és szakmai kompetenciák:                                                             A munkaerőpiacon versenyképes ismeretek és készségek az alábbi területek munkaköreinek ellátására teszi képessé a szakon végezett szakembert: §  A természetmegőrzéssel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása §  A természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működése §  Saját vállalkozásban végzett természetmegőrzési, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek §  Természetvédelmi és természetmegőrzési szaktanácsadás §  A természetvédelem és a vadgazdálkodás-vadászat törvényi előírásoknak megfelelő tervezése, végzése, irányítása §  Állat- és növénykertek és más bemutató intézmények működtetése   §  Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek, –        akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel; –        akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre.   Személyes adottságok és készségek: –        szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás; –        természetvédelmi ismeretek szaktanácsadói szintű elsajátítása és alkalmazása; –        képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására; –        együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: –        a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása; –        a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel; –        saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek; –        természet ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. természetiörökség-védelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek, –        akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel; –        akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre.   Személyes adottságok és készségek: –        szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás; –        természetvédelmi ismeretek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása; –        képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására; –        együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: –        a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása; –        a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel; –        saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek; –        természetvédelmi ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages