• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 457 items
 1. Abipagar, tase 3

  Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd. Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös. ...

  Awarding bodyEesti Leivaliit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Abitreener, tase 3

  Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1). ABITREENER, tase 3 täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Võib töös vajada juhendamist. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest. ...

  Awarding bodyEesti Olümpiakomitee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Agricultural equipment operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Communiceert intern en extern (co 01586) - Gebruikt communicatiemiddelen (CB, GSM,…) en boordcomputer op correcte manier - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden - Communiceert met het bedrijf/collega’s - Communiceert op een (klant)vriendelijke manier met derden - Past zijn communicatie aan de situatie aan * CB: Citizens' Band : een radio waarmee ontvangen en uitgezonden kan worden op een wettelijk bepaalde radiofrequentie ● Werkt in teamverband (co 01587) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert over de opdracht en/of eventuele afwijkingen aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich aan aan veranderende werkomstandigheden ● Ziet toe op veiligheid, gezondheid en milieu (co 01588) - Vermijdt fysieke risico’s (checken of de afscherming van de draaiende onderdelen aan de machine intact is, sluiten van de cabine tegen o.a. geluidshinder,…) - Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag - Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen - Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers - Reinigt de laadruimte volgens de wettelijke en de bedrijfseigen bepalingen - Zorgt bij gebruik van last- en laadarmen voor een stabiele stand van het voertuig - Houdt rekeni ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Allround administrative assistant

  ● Ontvangt en oriënteert klanten, leveranciers, bezoekers, noteert boodschappen en maakt afspraken (M160701 Id21445-c) - Stelt gerichte vragen - Maakt notities - Draagt informatie tijdig en inhoudelijk correct over aan de persoon/dienst voor wie ze bedoeld is - Verstrekt informatie volgens de richtlijnen - Gebruikt de taal die de organisatie vraagt - Verwijst door naar derden in de organisatie - Handelt steeds klantvriendelijk - Behandelt klachten op een professionele manier - Schat de hoogdringendheid van de oproep in en probeert dringende gevallen prioriteit te geven en door te sturen naar de betrokken dienst/contactpersoon - Controleert de ontvangen documenten ● Sorteert en verdeelt binnenkomende interne (elektronische) post volgens de richtlijnen van de organisatie (M160301 Id16576-c/34505-c/5784-c) - Selecteert te openen stukken - Bepaalt aan de hand van het adres en/of de inhoud voor wie een poststuk of een mail bestemd is - Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,... - Stelt de stukken ter beschikking van de afdelingen - Kopieert documenten - Legt een digitaal klassement aan - Gebruikt kantoorsoftware - Registreert inkomende post - Gaat vertrouwelijk om met informatie ● Bereidt uitgaande post voor, sorteert en stuurt uit (co 01192) - Verzamelt en treft de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen (post, dossiers, pakjes... ) - Legt de stukken klaar voor verzending - Neemt telefonisch contact op met de betrokkenen in functie van de ver ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Alteration tailor (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (2-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous fulfilment of professional requirements within an area of learning or field of occupational activity which remains clear whilst being openly structured in some areas. Description of the qualification (learning outcomes) Alter, modernise and repair items of clothing and domestic textiles, Accept alteration orders and advise customers regarding alteration possibilities and costs, Plan stages of work for altering items of clothing and domestic texti ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Industry and Commerce

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Apparel sewer (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (2-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous fulfilment of professional requirements within an area of learning or field of occupational activity which remains clear whilst being openly structured in some areas. Description of the qualification (learning outcomes) Manufacture garments and textile goods on the basis of work instructions, Select textile work materials, auxiliary materials and accessories with reference to intended purpose and economic efficiency, Plan and prepare work process ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Assistant bartender

  ● Richt de ruimtes en de bar in en zet deze opnieuw op orde (G180101 Id14311) - Organiseert de eigen werkzaamheden - Verzorgt de mise-en-place alvorens de dienst te starten - Controleert de temperatuur van de dranken - Schat benodigde hoeveelheden in op basis van de aanwezige voorraden en de verwachte drukte - Vult koelkasten en rekken aan met dranken volgens het “First In First Out” principe - Stelt de dranken op een ordelijke en aantrekkelijke manier aan de toog op - Schilt en snijdt fruit en perst sappen - Zorgt voor een voorraad ijs - Bewaart afgedekte dranken en ingrediënten koel - Zet de ingrediënten, benodigdheden en decoratie (rietjes, servetten, roerstokjes, ….) voor het bereiden en garneren van drank binnen handbereik - Maakt toestellen gebruiksklaar (koffiemachine, tapkraan, afwasmachine, …..) - Controleert de netheid van de glazen en koelt een aantal glazen voor - Zet het meubilair in de zaal netjes en voorziet de tafels van drankkaarten, kaarsen, …. ● Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (co 00448) - Reinigt tafels, stoelen en ander terrasmeubilair - Reinigt de terrasvloer - Reinigt de asbakken en de vuilnisbakken - Staat in voor de mise-en-place van het terras (asbakken, kaarten, voorraad bestek en servetten, vuilniszakken, …) - Schikt tafels en stoelen en zorgt voor de algehele netheid van het terras (opruimen van bloembakken, speelgoed, papiertjes, peuken, …) - Reageert gepast op wisselende weersomstandigheden (regen, zon, …) - Sta ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Assistant caretaker (no legal status)

  Candidates will be able to: organise and ensure the quality of their own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, communicate with co-workers and guests, clean and maintain premises and the surrounding area, cooperate in the organisation of the stay and care for the well-being of guests, participate in the preparation of dishes and the service of food and drinks to guests, maintain textiles and make simple textile products for the home. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Assistant chef (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, carries out and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, communicates with co-workers, cleans food, prepares food for cold and hot appetizers, prepares soups, soup noodles, additives, stews, side dishes, vegetable dishes and salads, prepares simple desserts, prepares fast food, prepares pizzas, and maintains hygiene and order in the kitchen. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Assistant chef (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare and oversee own work in accordance with work quality standards in the catering sector, make responsible and economical use of raw materials, equipment, energy and time in their work, maintain personal hygiene and a hygienic working environment and diligently attend to the implementation of HACCP regulations in the context of their responsibilities, in the course of their work, communicate autonomously with superiors, co-workers and guests, participate in the preparation of foodstuffs and accessors, in accordance with the instructions of a superior, prepare simple dishes by autonomously carrying out cooking procedures involving mechanical and heat treatment of food and supplementary cooking procedures on the basis of the instructions of a superior, work as part of a team preparing more complex dishes in accordance with the instructions of a superior, participate in the making of portions, in accordance with the instructions of a superior, ensure the suitable storage of foodstuffs and unused dishes, paying due regard to HACCP system regulations and the instructions of a superior. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages