• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3529 items
 1. Advanced Materials Science (E)

  The field of Advanced Materials Science deals with the (further) development, characterisation and application of materials. The development of new materials can be regarded as a foundation on which to open up future-oriented applications. The master’s programme is divided up into four semesters and includes the following general compulsory subjects: integrative laboratory materials, solid state physics, materials sciences, nuclear physics and quantum mechanics, applied chemistry, analytical chemistry, selection of materials, production and processing processes, characterisation of materials, physical properties of materials (1st and 2nd semester). As of the second semester students will choose their specialised elective courses, which include metallic and ceramic materials (ductility, original and deformation processes, functional materials), semiconductor process engineering and nanotechnology (physics of the semiconductor parts, surface chemistry, nanostructures and nanotechnology) as well as polymer sciences and plastics engineering (macromolecular materials, nanostructures in polymers, modern polymer characterisation). Students will be supported in undertaking a study period abroad. Students have to write a master's thesis. The study programme concludes with a master’s examination before a board of examiners. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz in Kooperation mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Advanced Materials Science (E)

  The degree programme is a strongly interdisciplinary programme dealing with materials and their properties. Students will get an advanced education in an area of specialisation of their choice. Students may choose one of the following areas of specialisation: “Metals and Ceramics“, “Semiconductor Processing and Nanotechnology” or “Biobased Materials”. ...

  Provider NameUniversität Graz in Kooperation mit der TU Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 3. Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics

  Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se). Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Analüütiline keemia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=143517 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Anvendt matematik

  På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du bl.a. at løse praktiske problemer i erhvervslivet og i den offentlige sektor.Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Anvendt matematik

  Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante. Som færdiguddannet kandidat i anvendt matematik vil du bl.a. kunne finde beskæftigelse i den offentlige eller private sektor eller ved forskningsinstitutioner. Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Applied Chemistry

  Objective(s) of a study programme: Prepare masters who have gained profound theoretical and practical knowledge in chemistry and chemical technology with research skills, able to formulate and solve problems in chemistry and chemical industry, according to the latest achievements in chemistry and chemical engineering. Learning outcomes: Knowledge and Its Application: A1 chemistry-related theoretical knowledge, including advanced organic, inorganic and medical chemistry A2 deep knowledge of the kinetics of chemical reactions A3 deep understanding of instrumental analysis methods A4 knowledges on nanotechnologies A5 application of computer programmes in chemistry A6 knowledges of smart, functional and composite materials Research Skills: B1 indentify, locate and acquire required data B2 design and conduct analytical, modelling and experimental investigations B3 critically evaluate the significance of new and emerging technologies to their areas of expertise B4 interpret scientific or technological data and connect them with the theory Subject–Specific Skills: C1 follow, analyze and critically evaluate innovations in chemistry and chemical technology C2 formulate and solve problems in new and emerging areas in chemistry C3 recognize and consider non-technical implications of the professional practice of their discipline Social Skills: D1 recognize the impact of professional practice in societal and environmental context and commit to the ethics, responsibilities and norms of the practice D2 clearly present summari ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Applied chemistry

  Objective(s) of a study programme: To educate bachelors who understand the methods and principles of synthesis and analysis of chemical materials, processes in biological systems, know the principles of pharmaceutical, cosmetic, functional organic and inorganic material chemistry and technology, capable to perform the standard synthesis, analytical procedures and work with standard instrumental technique, who understand the chemical processes that take place during the production and able to solve production problems, capable to track, analyze and critically evaluate innovations in the field of chemistry. Learning outcomes: Knowledge and Its Application: A1 Knowledge of fundamentals of mathematics, physics and chemistry science allowing understand and describe the phenomena occurring in the chemical technology A2 Knowledge and understanding of processes in biological systems A3 Knowledge and understanding of chemical engineering processes and apparatus A4 Knowledge and understanding of chemical synthesis, investigation methods and principles A5 Knowledge and understanding of pharmaceutical, cosmetic and functional material chemistry and technology principles Research Skills: B1 Ability to choose the synthesis, investigation method, and instrumental analysis techniques B2 Ability to perform the standard synthesis and analysis procedures and work with standard instrumental technique B3 Ability to process, analyze and evaluate the obtained results Subject–Specific Skills: C1 Ability to creatively and innovatively ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. APPLIED CHEMISTRY

  APPLIED CHEMISTRY (PRIMENјENA HEMIJA) is a two-year Master programme (120ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Sciences and Mathematics in Niš. ...

  Provider NameUniversity of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. Apprenticeship "Chemical Processes Engineering"

  Zielgruppe: Jugendliche mit erfüllter Schulpflicht, meist im Alter von 15 bis 19 Jahren Kurzinfo: Die Lehrausbildung (= duale Ausbildung) erfolgt überwiegend in einem Betrieb (Lehrbetrieb). Etwa 20 % der Ausbildungszeit verbringen die Lehrlinge in der Berufsschule. Im Lehrbetrieb erlernt der Lehrling den gewählten Beruf anhand der praktischen Arbeit. In der Berufsschule wird das Allgemeinwissen vertieft und theoretisches Hintergrundwissen für den gewählte Beruf vermittelt. ...

  Provider NameLandesberufsschule St. Pölten

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich

Pages