• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 269 items
 1. Access Education in Science and Mathematics

  Basårets övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:· använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå· tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem· visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar· visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Access Education Semester Science and

  Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem- visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Advanced Manufacturing Engineering

  En produktionsingenjör har kompetens inom flera områden som tillverkningsteknik, vetenskapligt arbete och ledarskap. Kunskaperna använder du för att välja, utveckla och förbättra olika tillverkningsprocesser för att förvandla råvaror till slutliga produkter. Programmet ger dig olika färdigheter som bidrar till utmärka karriärmöjligheter inom olika sektorer av tillverkningsområdet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Advanced Manufacturing Engineering

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics

  Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se). Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics

  Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se). Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor of Science in Chemical Analysis Engineering

  Bachelor of Science in Chemical Analysis Engineering ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor of Science in Physics

  Bachelor of Science in Physics Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1FYS Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Physics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor of Science Programme in Chemistry

  Bachelor of Science Programme in Chemistry Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1KEM Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Chemistry Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor of Science Programme in Chemistry

  Bachelor of Science Programme in Chemistry Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1KEM Location: Sweden Start Date:  2020-01-20 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Chemistry Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages