• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte. Programmas izveides nepieciešamību nosaka pašreizējā situācija Latvijā: eksakto zinātņu skolotāju katastrofālais trūkums Latvijas skolās, nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē, kā arī dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā. Studējošie programmu var apgūt 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmai ir vairākas priekšrocības un tā vairāk atbilst skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās viena priekšmeta skolotāju programmas. Tā nodrošina daudzpusīgākas un plašākas skolotāja k ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Master sciences, technologies, santé mention didactique des disciplines spécialité didactique des sciences expérimentales

  La recherche en didactique concerne l'analyse des phénomènes liés à l'enseignement et à l'apprentissage d'une discipline donnée. L'essentiel de la formation concerne les aspects de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences expérimentales enseignées dans le second degré principalement. Sa vocation est d'introduire les participants aux cadres théoriques et aux concepts qui structurent la didactique des sciences physiques et chimiques , des sciences de la vie et de la terre, aux principaux résultats du domaine, et de mettre en place des outils d'analyse des phénomènes d'enseignement, d'apprentissage et de formation, étroitement liés à l'épistémologie de ces disciplines.  ...

  Provider NameUniversité Paris Diderot

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 7. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages