• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2488 items
 1. -- No translation available--

  Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. -- No translation available--

  Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. -- No translation available--

  Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. -- No translation available--

  Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. -- No translation available--

  Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid. När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar. Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng. Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. A FOUNDATION YEAR

  Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Om du klarar Tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers ingenjörsutbildningar, med undantag för Arkitektur och Sjöingenjör där Tekniskt basår inte ger platsgaranti. Behörigheten i matte, fysik och kemi som du får på basåret gäller på alla högskolor i Sverige. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Autotransports” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai panāktu profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītībai (4.līmeņa profesionālā kvalifikācijai) atbilstošu profesionālo kompetenci. Autoservisa speciālista kvalifikācijas iegūšanai studiju programmas ietvaros paredzēts sagatavot augstikvalificētus, vispusīgus, darba tirgū konkurētspējīgus autoservisa sektora speciālistus ...

  Provider NameMalnavas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Kandavas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages