• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Master's degree in the field of philosophy (no legal status)

  Graduates will be able to undertake autonomous research and teaching work at research institutes, higher education institutions and all other institutions where staff with postgraduate qualifications in philosophy and general methodology are needed. Graduates will have deepened and broadened their methodological knowledge and familiarised themselves in greater depth with the open questions of philosophical disciplines and the methods of philosophical research. They will also be capable of addressing concrete scholarly problems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of philosophy (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate in-depth understanding of theoretical and methodological concepts, demonstrate mastery of relevant research methods, identify, analyse, synthesise and anticipate philosophical solutions in the preparation of scholarly work, apply research methods in the preparation of research, demonstrate autonomy in research, use critical judgement when making decisions, consider other positions and modify own positions accordingly, engage with the problems of everyday life: reflection, problematisation, the search for assumptions and implications, etc. develop communication skills, in particular constant communication in the international environment, work in project groups and show willingness to work with others, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, work and create in an international environment, act as mentor to younger colleagues at institutes, universities, etc., demonstrates effectiveness in the use of the available resources: own creative and intellectual abilities; available intellectual capital (colleagues), other tangible and intangible resources (money, equipment, space and time), (subject-specific competences) demonstrate understanding of the theories and arguments of leading thinkers based on their works, and show awareness of certain controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, analyse comparative philosophical sources, identify, analyse and resolve ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's degree in the field of philosophy and the theory of visual culture (no legal status)

  Graduates will be familiar with the fields of visual culture in the broadest sense of the word and with various theoretical focuses and cultural trends, in particular in the field of visual culture, which is increasingly becoming not only the globally most present and uniform form of culture, but also the locally most distinctive form. They will also be familiar with the principle modern philosophical and other theories connected with visual culture and visual representation. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Doctorate in the field of philosophy and the theory of visual culture (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) lead the most complex research projects, evaluate and develop critical reflection, demonstrate a commitment to professional ethics, undertake interdisciplinary work, undertake ethical reflection, demonstrate autonomy in research and professional work, (subject-specific competences) lead the most complex research projects in various specialist fields of philosophy and theory of visual culture and develop critical reflection, develop individual philosophical concepts, present the results of scholarly work in the form of publications in international scientific periodicals and specialist works, autonomously assess and evaluate results and contribute to the development of the discipline in individual fields of the philosophy of culture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Master's degree in the field of culture, philosophy and education in central Europe (no legal status)

  Graduates will be able to present contemporary ideas that have emerged in central Europe, where the emphasis is on their impact within global philosophical and sociological trends. There will also be capable of placing a uniform image of twentieth-century central European thought within current theoretical perspectives, and creating awareness of the cultural and intellectual uniformity of central European heritage. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Doctor of Philosophy (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. doktor (PhD)- philosophy

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary