• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott szabványokat és rendszer-architektúrákat. Jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek tervezésében, illetve kiválasztásában és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, az elektronikus kereskedelmi szakmérnökök képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos informatikai feladatok irányítására és végrehajtására, megtalálják a legjobb megoldásokat és alkalmazzák a leginkább megfelelő komponenseket és alkalmazási rendszereket.Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnökök a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek tervezésében, fejlesztésében és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett jártasak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes ad ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyártásinformatikus szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: – A korszerű gépészeti technológiák és a hozzájuk kapcsolódó fizikai jelenségek elméleti alapjainak alkalmazása; – A számítógépes technikák (CA) alkalmazási lehetőségei a technológiai tervezésben, gyártásban és szerelésben; – A gyártórendszerek és gyártóeszközök számítógépes tervezése és működtetése; – A számítógépesített hosszméréstechnika alapjai és gyakorlati alkalmazásai; – A szellemi tulajdonnal és a technológiai transzferrel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alap, a szakmai és a differenciált tudáselemekben a következő szakmai modulokkal kapcsolatos ismereteket szerezhetik meg a képzésben résztvevők: – Alapismeretek és szakmai törzsanyag (62 %): technológiai-transzfer, műszaki ábrázolás, technológiai alapismeretek, hosszméréstechnika, korszerű gépipari technológiák, CNC technológia, integrált gyártórendszerek; – Differenciált szakmai ismeretek (38 %): CAD/CAM rendszerek, automatizált szerelés. A képzés során kialakítandó személyes adottságok, készségek, amelyeket a szakképzettség megszerzését követően konkrét környezetben, tevékenységrendszerben alkalmazni lehet: A gyártásinformatikai szakirányú továbbképzési szak olyan műszaki szakembereket képez, akik korábban megszerzett mérnöki szakismereteikre alapozva elsajátítják a legkorszerűbb technológiai és az ehhez kapcsolódó informatikai ismereteket. Ezek alapján – elsősorban a gépészeti szakterületen – képesek tervezési, fejlesztés ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. diplomás szakreferens telematikai szakon

  A A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők képesek: -       helymeghatározási és navigációs problémákat megoldani; -       térinformatikai és geomatikai feladatok megoldására; -       telematikai problémák feltárására, megoldására; -       épület-telematikai rendszerismeretek alkalmazására; -       logisztikai telematikai problémák megoldására; -       közlekedési telematikai feladatok modellezésére és megoldására. A képzés során a résztvevők megismerik a következő szakmai területeket: -       az algoritmusokat és adatszerkezeteket; -       a programozást, objektumorientált programozást és internetes programozást; -       adatbázisok és internetes adatbázisok fejlesztését, használatát; -       az alapozó fizikát és elektronikát; -       a kommunikációs technológiákat; -       az internetes kommunikációt; -       az alapozó informatikát; -       a telekommunikációs hálózati technológiákat; -       a mobil kommunikációs technológiákat. A hallgatók telematikai gyakorlat keretében a megtanult telematikai elméleti ismereteiket alkalmazzák komplex problémák megoldására speciális hardverek és szoftverek segítségével.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: -       elemző, problémamegoldó készség; -       szakmai elhivatottság; -       komplex feladatmegoldó készség; -       információfeldolgozási képesség; -       tervezési és értékelési képesség; -       jó logikai és áttekintő készség; -       kreativitás és rugalmasság; -       alkalmas ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakmérnök telematikai szakon

  A A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők legyenek képesek: -       helymeghatározási és navigációs problémákat megoldani; -       térinformatikai és geomatikai feladatok megoldására; -       telematikai problémák feltárására, megoldására; -       épület-telematikai rendszerismeretek alkalmazására; -       logisztikai telematikai problémák megoldására; -       közlekedési telematikai feladatok modellezésére és megoldására. E képzettség birtokában a telematikai szakmérnök szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas: -       komplex telematikai tervek elkészítésére; -       logisztikai és közlekedési telematikai rendszerek megtervezésére és üzemeltetésére; -       telematikai információs rendszer alkalmazására; -       telematikai rendszerek üzemeltetését folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására; -       telematikai rendszerek üzemeltetése közbeni rendszerhibák megoldására. A képzés során a résztvevők megismerik a következő szakmai területeket: -       internetes programozás; -       adatbázisok és internetes adatbázisok fejlesztése, használata; -       telekommunikációs hálózati technológiák; -       mobil kommunikációs technológiák. Mindkét félévben a hallgatók telematikai gyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a megtanult telematikai elméleti ismereteiket alkalmazzák komplex problémák megoldására speciális hardverek és szoftverek segítségével. Személyes adottságok, készségek: -        ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Electrical Engineer

  A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően az alapfokozatú villamosmérnök szakképzettség birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A villamosmérnök a) tudása - Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. - Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. - Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. - Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Mechatronical Engineer

  A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A mechatronikai mérnök a) tudása - Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. - Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait. - Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket. - Ismeri a számítógépes irányítás, mérésadatgyűjtés, beágyazott rendszerek, optikai érzékelés, képfeldolgozás eszközeit, részegységeit, alapve ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Elektronikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni villamos kapcsolásokat értelmezni villamos méréseket végezni mérési jegyzőkönyvet készíteni áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni feszültség alá helyezni az áramkört ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani műszeres hibakeresést végezni és irányítani kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni irányítástechnikai rendszereket programozni PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken mikrovezérlőket (PIC-et) használni mechatronikai rendszereket működtetni elektronikai tervező programokat telepíteni, beállítani és használni elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni elektronikus vezérléseket szabályzásokat kezelni, működtetni távvezérléseket alkalmazni, működtetni karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Automatikai berendezés karbantartó

  A képesítéssel rendelkező képes: paramétereket beállítani, diagnosztizálni fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás) feszültség alá helyezni a berendezést villamos berendezések feszültségmentesítését végezni felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit villamos, pneumatikus és hidraulikus mennyiségeket mérni és ellenőrizni -mechatronikai rendszerekben hibát keresni, behatárolni és kijavítani hibakereséshez használni a modern diagnosztikai szoftvereket hibakeresésnél ismerni a berendezés jelölésrendszerét ipari buszrendszereket használni egyszerű PLC programot írni az érintésvédelmi módokat alkalmazni, ellenőrizni egyszerű mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt módosítani hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos egyszerű méréseket végezni kapcsolószekrényeket rajz alapján összeszerelni kapcsolószekrények készülékeit üzemeltetni ...

  Awarding bodyKecskeméti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. PLC programozó

  A képesítéssel rendelkező képes: PLC programozást végezni Paramétereket beállítani, diagnosztizálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Világítástechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbeszélt határidők betartásával határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal kapcsolatos feladatok megoldására a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésére a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani megszervezni és folyamatosan ell ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages