• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 177 items
 1. alternatív energetikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; - Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; - Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; - Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; - Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; - különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; - globális környezeti problémák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; - Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias fe ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. bioenergetikai szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakképzettség birtokában a bioenergetikai szakmérnök képes korszerű biomassza-feldolgozó technológiák alkalmazására; Képessé válik környezetkímélő és fenntartható biomassza-technológiák alkalmazására; Képes üzemek, gazdaságok biomassza alapú ökológiai rendszerének kezelésére; Képes biomassza előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; Valamint a biomassza bázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani, táj- és agroökológiai alapismeretek; különféle bioenergia-hasznosítási technológiák; globális környezeti problémák.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, táj- és agroökológia, globális környezeti problémák; Szakma-specifikus tudáselemek: A biomassza hőhasznosítása, Bio-hajtóanyagok előállítása és felhasználása, Biogáz előállítás és hasznosítás, Biomassza-előállítási technológiák, Mg-i melléktermékek energetikája, Környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kr ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott szabványokat és rendszer-architektúrákat. Jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek tervezésében, illetve kiválasztásában és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, az elektronikus kereskedelmi szakmérnökök képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos informatikai feladatok irányítására és végrehajtására, megtalálják a legjobb megoldásokat és alkalmazzák a leginkább megfelelő komponenseket és alkalmazási rendszereket.Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnökök a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek tervezésében, fejlesztésében és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett jártasak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes ad ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyártásinformatikus szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: – A korszerű gépészeti technológiák és a hozzájuk kapcsolódó fizikai jelenségek elméleti alapjainak alkalmazása; – A számítógépes technikák (CA) alkalmazási lehetőségei a technológiai tervezésben, gyártásban és szerelésben; – A gyártórendszerek és gyártóeszközök számítógépes tervezése és működtetése; – A számítógépesített hosszméréstechnika alapjai és gyakorlati alkalmazásai; – A szellemi tulajdonnal és a technológiai transzferrel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alap, a szakmai és a differenciált tudáselemekben a következő szakmai modulokkal kapcsolatos ismereteket szerezhetik meg a képzésben résztvevők: – Alapismeretek és szakmai törzsanyag (62 %): technológiai-transzfer, műszaki ábrázolás, technológiai alapismeretek, hosszméréstechnika, korszerű gépipari technológiák, CNC technológia, integrált gyártórendszerek; – Differenciált szakmai ismeretek (38 %): CAD/CAM rendszerek, automatizált szerelés. A képzés során kialakítandó személyes adottságok, készségek, amelyeket a szakképzettség megszerzését követően konkrét környezetben, tevékenységrendszerben alkalmazni lehet: A gyártásinformatikai szakirányú továbbképzési szak olyan műszaki szakembereket képez, akik korábban megszerzett mérnöki szakismereteikre alapozva elsajátítják a legkorszerűbb technológiai és az ehhez kapcsolódó informatikai ismereteket. Ezek alapján – elsősorban a gépészeti szakterületen – képesek tervezési, fejlesztés ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gépészeti karbantartó szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére; Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére; Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására; Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására; Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;   Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek; Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés; Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Kenésgazdálkodás, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakmérnöki szakképzettség birtokában a környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök képes  ⦁ önálló környezetvédelmi feladatok ellátására különböző gazdálkodási egységeknél; ⦁ környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gazdálkodásban; ⦁ fenntartható földhasználatok kivitelezésére; ⦁ fenntartható környezethasználat megvalósítására, fenntartható tájgazdálkodás kialakítására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ tájhasznosítás és környezetgazdálkodás alapjai, táj- és földértékelés; ⦁ környezet-gazdaságtan, környezetgazdálkodás, környezetmenedzsment, ökológiai krízis.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ⦁ Tájhasznosítás, Környezetgazdálkodás, Környezetvédelmi méréstechnika, Tájértékelés és földértékelés; ⦁ Szakma-specifikus tudáselemek: Környezet-gazdaságtan, Környezeti hatásvizsgálat, Környezeti jog- és igazgatás, Környezetmenedzsment, Ökológiai krízis, Magyarország környezeti jövőképe, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, meggyőzőkészség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. tűzvédelmi szakmérnök

  A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátása. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátásához szükséges ismeretek, és azok alkalmazási képessége, úgy mint: a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti és tartószerkezeti, mélyépítési és településrendezési ismeretek, technikai ismeretek; a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek: égés- és oltáselmélet, veszélyes anyagok, tűzvédelmi laboratóriumi ismeretek, féléves feladatok; a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálat-tan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése, egészségügyi ismeretek; jogi, engedélyezési ismeretek: tűzvédelmi igazgatás. Személyes adottságok és készségek: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai: katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelőző tűzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására való alkalmasság, katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, valamint veszélyes üzemekben jelentkező mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására való alkalmasság, külön képesítő vizsga letétele után beépített tűzvédelmi berendezések tervezői jogosultság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A szakirá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. diplomás szakreferens telematikai szakon

  A A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők képesek: -       helymeghatározási és navigációs problémákat megoldani; -       térinformatikai és geomatikai feladatok megoldására; -       telematikai problémák feltárására, megoldására; -       épület-telematikai rendszerismeretek alkalmazására; -       logisztikai telematikai problémák megoldására; -       közlekedési telematikai feladatok modellezésére és megoldására. A képzés során a résztvevők megismerik a következő szakmai területeket: -       az algoritmusokat és adatszerkezeteket; -       a programozást, objektumorientált programozást és internetes programozást; -       adatbázisok és internetes adatbázisok fejlesztését, használatát; -       az alapozó fizikát és elektronikát; -       a kommunikációs technológiákat; -       az internetes kommunikációt; -       az alapozó informatikát; -       a telekommunikációs hálózati technológiákat; -       a mobil kommunikációs technológiákat. A hallgatók telematikai gyakorlat keretében a megtanult telematikai elméleti ismereteiket alkalmazzák komplex problémák megoldására speciális hardverek és szoftverek segítségével.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: -       elemző, problémamegoldó készség; -       szakmai elhivatottság; -       komplex feladatmegoldó készség; -       információfeldolgozási képesség; -       tervezési és értékelési képesség; -       jó logikai és áttekintő készség; -       kreativitás és rugalmasság; -       alkalmas ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gépipari automatizálási szakember

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzés során elsajátított ismeretek és a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártástervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gépipari automatizálási szakmérnök

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség, pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az elsajátított ismeretek, valamint a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártás tervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages