• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. Logistics and Supply Chain Management- Master studies

  The Master study programme offers the latest developments in the industry at an advanced international level as it joins expertise of four European universities in different specializations: "Logistics information systems" (Riga Technical University, Latvia), "Transport Logistics" (the Autonomous University of Barcelona, Spain), "Logistics Systems Engineering and Implementation" (the University of Applied Science Wildau, Germany), and "Logistics Systems Engineering" (Montan Leoben Univertsity, Austria). The programme is targeting all graduates interested in both enhancing knowledge and developing skills and competencies required by the labour market in the sector of Logistics and Supply Chain Management. The goal of the programme is to educate professionals able to identify, analyze and solve problems in logistics systems and supply chains related to their design, implementation, operation and management. Career Opportunities: Postgraduates have a variety of employment opportunities including Material Planner, Purchasing Planner, Distribution Planner, Transportation Planner, Supply Chain Manager, Logistics Manager, Purchasing Manager, and Supply Chain Strategist. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Cybersecurity Management (MBA)- Professional master studies

  This is the full time master programme with a concentration in Cybersecurity Management domains. Students who successfully complete this program could be able to gain competencies and practical skills of Cybersecurity policy, disaster recovery plans creation, risk governance and using different approach, concepts, methods and techniques for incident handling. Main study courses: ICT Strategy and Governance, Organization Theory, Leadership, Crisis Management, Information Security Risk and Compliance Management, Project, Process and Professionals Management, Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection, Information Security Governance, Cybersecurity Policy, Legal and Ethical Aspects, Information Security Incident Management, Information Security Techniques and Tools, Cybercrime Investigation, Fundamentals of Information Security Awareness Programme. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izklaides industrijas vadība un producēšana- Datorspēļu izstrāde un attīstība- 1. līm. prof. studijas

  "Izklaides industrijas vadība un producēšana" - programmas specializācija "Datorspēļu izstrāde un attīstība". Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras menedžeris ar specializāciju datorspēļu izstrādē un attīstībā. Studiju programmā apvienotas informācijas tehnoloģijas, māksla un menedžments. Programma ir sastādīta pēc moduļu principa, galvenie no tiem ir datoranimācija (3D), spēles programmēšana un dizains, spēles virzība tirgum. Atsevišķie moduļi tiks pasniegti angļu valodā. Studiju procesā ir iesaistīti profesionāļi un mācībspēki no citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī tiek izmantotas modernas mācību metodes. Studiju programmas prakses ietvaros studentam būs jāizstrādā datorspēle un jānotestē tā izvelētajā mērķa auditorijā. Sadarbojoties ar pieredzējušiem profesionāļiem (uzņēmumiem, organizācijām u.c.) studentiem būs iespēja kvalifikācijas darba ietvaros komercializēt izstrādāto datorspēli. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs; – sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un informācijas sistēmas funkcionēšanas nodr ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī konkurētspējīgām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu vadībā. Pirmā un vienīgā studiju programma Latvijā un reģionā, kura sagatavo starpdisciplinārus speciālistus IT un finanšu jomā. Studentiem paveras plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē, kurā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu speciālistiem. Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu programmēšanas inženiera kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu. ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Informācijas sistēmu vadība- Mag. studijas

  Programmā organiski apvienoti teorētiskie un praktiskie studiju priekšmeti, kuri palīdz IT profesionāļiem atrisināt projektu vadības, biznesa procesu modelēšanas un attiecību organizēšanas ar pasūtītāju jautājumus. Programmas praktiskā daļa paredz iepazīstināt maģistrantus ar modernajiem risinājumiem informācijas sistēmu un krīzes menedžmenta jomā. Studiju procesu atbalsta tālmācības apmācības sistēma Moodle, kas padara to pieejamāku dažādu kategoriju studējošajiem. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūta Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Biznesa informātika- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un vakara studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kas prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos. Uzdevumi * Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un prasmi izmantot sistēmu teoriju zinātnes un biznesa attīstību veicinošu risinājumu izstrādē; * Integrēt vairāku biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas, dažādu RTU struktūrvienību un citu augstskolu pasniedzējiem sadarbojoties gan atsevišķu priekšmetu izstrādes un pasniegšanas līmenī, gan studiju programmā kopumā; * Studiju procesā izmantot jaunākos IKT sasniegumus, veicināt studentu patstāvīgo darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās; * Nodrošināt plānoto programmas studiju rezultātu sasniegšanu; * Sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā; * Nodrošināt studiju programmas elastīgumu un izmaiņu iespējas, nolūkā pēc iespējas labāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām un dažādu biznesa un IKT jomu attīstībai; * Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā. Studiju rezultāti Studiju programmas abs ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Business Informatics- Master studies

  Business Informatics is about empowering enterprises by utilizing advantages of existing Information and Communication Technology (ICT) solutions, creating and introducing new ICT solutions corresponding to ever changing needs of the enterprises. The study programme welcomes students who are interested in systemic, integrated view on business and ICT. The study programme is designed according to the best European practice in business informatics programmes, global and regional industry trends. The curriculum of the programme ensures creative and challenging academic environment that facilitates development of professional and scientific competences. The aim of this study programme is to enable professionals to master systems thinking and engineering sciences and to be able to use, choose, develop and acquire information and communication technology (ICT) solutions that enable enterprise development. Moreover, it is aimed at ensuring that graduates of the programme can design intra- and inter-organisational information systems and are capable of participating in corresponding interdisciplinary and international projects. Career Options: Graduates of the study programme Business Informatics work for IT companies, public and private institutions using advanced ICT solutions, and consulting firms. They are qualified to fulfill a range of positions including Business Architect, Information Architect, Information Systems Architect, Information Engineer Information Systems Engineer, Systems Analyst and Designer, Busi ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Business Management in Digital Environment- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for those who are interested in computer science, design, business and believe that a good business can be successfully managed with the help of e-marketing and modern technologies. Upon successful completion of this programme, graduates can work as project managers in e- commerce, as website designers, managers in e- commerce departments in public institutions and private businesses. Study subjects: Business Communications, Marketing, Databases, Banking, Internet Technologies, Internet Marketing, Web Design, Accounting, Statistics for Economists, Operations Management, Commercial Law, Entrepreneurship, Basics of Graphic Design, Computer Networks, Computer Operating Systems, Innovations, Computer Graphics, Integrated Management Standards, Network Data Base-Systems, Multimedia Technologies, Electronic Documents Managements Systems, Computer Aided Software Engineering (CASE), Labour Law and Work Safety, Programming JAVA, Information Technology and Communications Law, Strategic Management E-Commerce and Money, Business Ethics, International Entrepreneurship, Business Simulation INTOPIA™, Bachelor Thesis ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Informācijas sistēmu vadība- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmā organiski apvienoti teorētiskie un praktiskie studiju priekšmeti, kuri palīdz IT profesionāļiem atrisināt projektu vadības, biznesa procesu modelēšanas un attiecību organizēšanas ar pasūtītāju jautājumus. Programmas praktiskā daļa paredz iepazīstināt maģistrantus ar modernajiem risinājumiem informācijas sistēmu un krīzes menedžmenta jomā. Studiju procesu atbalsta tālmācības apmācības sistēma Moodle, kas padara to pieejamāku dažādu kategoriju studējošajiem. Programmu iespējams apgūt arī moduļu apmācības veidā, kas ļauj studentam veidot individuālu studiju plānu. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages