• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 106 items
 1. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Medicinalkemi

  Uddannelsens primære indhold er organisk kemi og design af potentielle lægemiddelstoffer. Du vil lære om design og syntese af nye kemiske forbindelser, der kan indgå som aktive indholdsstoffer i fremtidens lægemidler.Kandidatuddannelsen i medicinalkemi retter sig mod beskæftigelse inden for både erhvervslivet, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Naturforvaltning

  Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Interaktionsdesign

  Du lærer på uddannelsen at arbejde professionelt med design, konstruktion og evaluering af interaktive produkter, og du får kompetencer inden for både design- og brugerorienteret innovation. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private virksomheder som fx interaktionsdesigner, designer, systemudvikler, projektleder eller konsulent. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Nanoscience

  Du lærer fx, hvordan man benytter fysikkens målemetoder som røntgen og elektronik til at studere proteiners evne til at katalysere kemiske processer. Som færdiguddannet finder du typisk arbejde inden for forskning og udvikling i fx mediko- og hospitalssektoren, på miljøområdet eller inden for bioteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå kroppens påvirkninger fra fødevarer, medicinindtagelse og ælde. Du arbejder bl.a. med medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin. Medicinalbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil du have fået kompetencer til arbejde inden for medicinsk-biologisk forskning i sundhedssektoren eller i private virksomheder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Naturvidenskab og it

  Du arbejder med matematiske, statistiske og datalogiske modeller af naturvidenskabelige problemer, ligesom du formulerer simuleringer af naturvidenskabelige processer og viser løsninger i form af grafer, billeder og video. Derudover får du dyberegående viden om et fagområde efter eget valg. Det kan fx være geografi, kemi, biologi eller fysik.Bacheloruddannelsen giver adgang til en af flere kandidatuddannelser. Du vil som færdiguddannet kunne søge job i fx højteknologiske virksomheder, hvor du arbejder med dataanalyse, modellering og simulering. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Molekylær ernæring og fødevareteknologi

  Uddannelsen er tværfaglig og behandler feltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. For bl.a. at forstå kompleksiteten i livstilssygdomme lærer du også om ernæring og fødevarekvalitet i en samfundsmæssig kontekst. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og i offentlige institutioner. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. TekSam- miljøplanlægning

  Ved at arbejde med emner og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab, lærer du at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af planlægning. Du bliver bl.a. undervist i politiske forhold, økologi og teknologi, og udgangspunktet er både nationalt og globalt.TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. It

  Du får viden om den datalogiske og designmæssige del af it-produktudvikling, bl.a. web-teknologi og innovation. Vælger du forretningslinjen får du yderligere kompentencer i bl.a. forretningsmodeller og innovation.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og design i it-branchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages