• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Biomaterials and Biointerfaces

  The research focus of the Doctoral School "BioMatInt" at the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) is on the interaction between engineered materials and biological structures or tissues when they come into close contact. Understanding and optimising the behaviour of materials and tissues at the interface is of great importance for applications such as implants, sensors or customised therapies. ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Fizika (Physics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Namenjen je študentom, ki si želijo ustvariti zalogo znanja na področju lastnosti sodobnih materialov in karakterizacijskih metod, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov na nivoju atomske in molekularne fizike in numeričnih metod za modeliranje procesov, ki uravnavajo fazne prehode v materialih in fizike visokih energij, ki se navezuje na sodobno kozmologijo in astrofiziko osnovnih delcev. Temeljni cilji študijskega programa je izobraziti vrhunske znanstvenike, ki bodo vešči eksperimentalnega dela na različnih področjih fizike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Znanost in inženirstvo materialov (Materials Science and Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Matematika in fizika (Mathematics and Physics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program Matematika in fizika ima dve študijski smeri: Matematika, Fizika. Študijska smer Matematika ima dva modula: matematika ter matematično izobraževanje, študijska smer Fizika pa ima štiri module: fizika, fizikalno izobraževanje, meteorologija, jedrska tehnika. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Materiali

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Materiali povezuje ekspertna znanja iz fizike, kemije, kemijskega inženirstva in teoretične kemije. Namenjen je študentom, ki želijo pridobiti vrhunske raziskovalne kompetence in znanja na področjih razvoja različnih novih vrst funkcionalnih materialov. Študij je zasnovan celostno, od sinteze in karakterizacije materialov, razumevanje odnosa med strukturo, lastnostmi materiala in njegovim delovanjem, do razvoja materiala na industrijsko skalo. Posebna pozornost je pri študiju namenjena razvoju novih materialov za uporabno v energijskih in okoljskih tehnologijah za potrebe industrijskega razvoja. Študenti so vključeni v raziskovalno delo laboratorijev in centrov iz področja materialov na UNG in v partnerskih raziskovalnih inštitucijah, kot je Kemijski inštitut v Ljubljani, s katerim tesno sodelujemo pri izvedbi programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Chemistry- Doctoral studies

  The Doctoral study programme in Chemistry offers educational opportunities for advanced study and research designed to prepare students for roles in research and educational institutions, industry and government. The aim of the doctoral programme in chemistry is to train highly qualified researchers and professionals for self-dependent academic, scientific and practical work with internationally comparable competence in the area of chemistry, as well as an internationally comparable doctoral degree. The tasks of the doctoral programme in chemistry are: - to demonstrate a systematic understanding of an aspect of the science of chemistry and mastery of those skills and methods of research associated with the topic of student research area: analytical, organic, inorganic, physical or education chemistry; - to develop abilities related to critical thinking, analysis and argumentation so as to enrich the intellectual potential of the country; - to make a contribution through original research that extends the frontier of knowledge in chemical science by developing a substantial body of work, some of which merits national or international refereed publication; - to get competences which fit them for employment as professional chemists in senior positions in chemical and related industries, in public service, or for a progression to a career in academic research. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Geography- Doctoral studies

  The doctoral programme in geography is the only highest-level study programme in Latvia which allows students to gain independent experience with research and studies, as well as an internationally comparable doctorate in geography. Its necessity from the perspective of Latvia’s state interests is closely linked to the further existence and development of geography as a discipline of science in the country. The aim of the doctoral programme in geography is to train highly qualified specialists who can engage in scholarly work and teach geography. The degree is intended to be fully internationally comparable, allowing graduates to participate in and contribute to international debates and academic fora. The programme has four sub-fields – physical geography, human geography, environmental and regional geography, as well as applied geography and geomatics. The study programme allows each doctoral student to develop as an individual, taking into account the student’s interests, education, experience and achievements. The doctoral study programme involves the studies as such, as well as independent and original research work. the programme at the University of Latvia envisages 74 credit points (111 ECTS) for completion of the PhD thesis out of 144 credit points (216 ECTS), which should be gathered in other related activities, e.g., courses on the relevant sub-field, theoretical courses, publications, pedagogical work. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Geology- Doctoral studies

  Doctoral study program in geology is serving courses in three major fields in geology – Bedrock geology, Quaternary geology and Geomorphology, and Applied geology. Study program n based on integrated approach to reach the general aim of the Curriculum - to raise the level of doctoral learning and skills to expected of specialty professionals and recognised in the international research area. The principal components of quality research-based education are state-of-the-art knowledge in their specializations, research skills, a comprehensive scientific worldview and competence in development work, management and teaching. Doctoral students are prepared for employment as teaching or research staff members of the University or other research institutions, or highly qualified specialists in non-academic establishments. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Physics, Astronomy and Mechanics- Doctoral studies

  The goal of Physics, Astronomy and Mechanics Doctoral Study Programme is to ensure obtaining the of the scientific qualification in the following scientific sub-sectors of physics, astronomy or mechanics: Solid state physics, Didactics of physics, Physics of condensed environment, Chemical physics, Laser physics and spectroscopy, Materials’ physics, Medical physics, Atomic and molecular physics Optics, Semiconductor physics, Thermal physics and molecular physics, Fluid and gas mechanics, Theoretical physics, Astronomy and fundamental astrophysics, Mechanics of polymers and composites Depending on the sub-sector chosen for the studies, the PhD student must demonstrate a high level of theoretical and practical qualification in materials’ and semiconductor physics, physics of condensed environment, topics of polymer mechanics, general conceptions and methodology issues of chemical physics, the general principles of mathematical modelling of irreversible processes in the framework of continuum, fundamentals of atomic and molecular optics, the sub-sector of laser physics and spectroscopy, the physical progresses in live organisms, as well as various sub-sectors of astrophysics and fundamental astronomy, and didactics of physics. The graduates who have obtained the doctoral degree are highly qualified specialists and can continue their work as lecturers and researchers at the University of Latvia Faculty of Physics and Mathematics, various scientific institutes and agencies of UL as well as other institutions of high ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Solid State Physics- Doctoral studies

  The goal is to prepare highly qualified specialists who would set forth and independently solve major problems of the contemporary physics and able to contribute to the social and economic prosperity. The main objectives: to acquire profound knowledge and methods of modern research and data processing in the chosen branch of physics, to carry out independent research work, to practise in supervising research and academic work at higher education establishments, to get familiarized with strategies and ways of commercialisation of advanced technologies and innovations, to take active part in scientific activities, to provide conditions for preparing and defending the promotion thesis. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages