• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 470 items
 1. Matematika s finančnim inženiringom (Mathematics with Financial Engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa so: omogočiti poglobljeno razumevanje matematike v finančnem inženiringu; študentom prikazati pomembnost analitičnega razmišljanja in argumentiranja, ter uporabnost raznih metod reševanja matematičnih problemov v finančnem inženiringu; izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja; razviti sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja na področju finančne matematike; prepoznavati povezave med raznimi matematičnimi teorijami in finančnim inženiringom; razviti sposobnost analiziranja danih podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov; razviti občutek za sodelovanje pri reševanju problemov; izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke pri reševanju in predstavitvi matematičnih problemov in konceptov; razviti pri njih pozitivni odnos do nadaljnjega pridobivanja finančno matematičnih znanj pri reševanju različnih problemov; opozoriti na pravilnost matematičnega izražanja, tako s simboli, kot tudi govorno oziroma pisno; razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in uporabiti pravilne matematične veščine, znanje in tehnike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodno ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Uporabna statistika (Applied Statistics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni magistrski študijski program izvajajo Fakulteta za elektrotehniko, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Program študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Podatkovna znanost (Data Science)

  Cilji študijskega programa je: Osvojiti in utrditi poglobljena znanja iz specialnih področij matematike, statistike in teoretičnega računalništva, ki predstavljajo podlago za sposobnost reševanja realnih problemov s področja masovnih podatkov (“big data”). Omogočiti poglobljeno razumevanje podatkovne znanosti. Razviti sposobnost analitičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja v raznovrstnih področjih podatkovne znanosti. Razviti sposobnost analiziranja danih podatkov in izbora ustreznih metod/tehnik za zbiranje podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov. Usposobiti študente za timsko delo. Usposobiti študente za uporabo modernih tehnoloških pripomočkov (programskih jezikov) pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov podatkovne znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Računalništvo in matematika (Computer science and mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Mathematics

  Das Masterstudium dient der Ergänzung und Vertiefung der im Bachelorstudium formulierten wissenschaftlichen Berufsvorbildung. Auf der Basis einer forschungsgeleiteten Lehre erfolgen eine vertiefende und spezialisierende Fachausbildung sowie eine wissenschaftlich geleitete fachdidaktische Lehrer/innenbildung. Es sind Prüfungen aus folgenden Modulen zu absolvieren: 1) Math-M1: Masterstudium - Didaktik der Mathematik 2) Math-M2: Masterstudium - Wissen und Kompetenzvertiefung 3) Masterarbeit 4) Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Mathematics

  Das Ziel des Masterstudiums Lehramt im Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Wien ist eine Vertiefung, Erweiterung und Komplettierung des zugehörigen Bachelorstudiums (bezogen auf die vier Säulen: Fach, Fachdidaktik, Bildungswissenschaft, Schulpraxis) mit Blickpunkt auf den Unterricht in den Sekundarstufen 1 und 2. Es sind folgende Module zu absolvieren: Pflichtmodul Mathematik im Rn Pflichtmodul Höhere Mathematik Pflichtmodul Anwendungsorientierung im Mathematikunterricht Pflichtmodul Wahlfach Fachdidaktik Pflichtmodul Fachdidaktische Begleitung der Praxisphase Abschlussphase Pflichtmodul (bei Verfassen der Masterarbeit im Unterrichtsfach Mathematik) - Masterarbeit - Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Descriptive Geometry

  Das Ziel des Masterstudiums Lehramt im Unterrichtsfach Darstellende Geometrie ist neben Vertiefung und Festigung der im Bachelorstudium Lehramt im Unterrichtsfach Darstellende Geometrie erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, eine Erweiterung der fachlichen und didaktischen Perspektive der Studierenden sowie ihre Befähigung zur selbständigen Aneignung und Rezeption wissenschaftlicher oder technologischer Erkenntnisse und Arbeiten. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Pflichtmodul Themen der Höheren Geometrie - Pflichtmodul Vertiefung Angewandte Geometrie - Pflichtmodul Wahlbereich Master Darstellende Geometrie - Pflichtmodul Vertiefung Fachdidaktik Darstellende Geometrie - Pflichtmodul Fachdidaktische Begleitung der Praxisphase - Masterprojekt UF Darstellende Geometrie - Masterarbeit - Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Mathematics (E)

  The degree programme provides further training in those mathematical areas which are of special importance for mathematicians working in the fields of industry, business and science. The following modules/subjects must be completed: Module A: Advanced Analysis Module B: Discrete and Algebraic Structures Specialisation modules (one of these must be chosen) - Module Focus area Applied Mathematics or - Module Focus area Discrete Mathematics or - Module Focus area Financial and Actuarial Mathematics or - Module Focus area Statistics and Operations Research or - Module Focus area Technomathematics Elective subject Mathematics Module Seminar Free-choice subject Master’s thesis Master’s examination ...

  Provider NameUniversität Graz gemeinsam mit der Technische Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. Mathematics (E)

  The degree programme provides further training in those mathematical areas which are of special importance for mathematicians working in the fields of industry, business and science. The following modules/subjects must be completed: Module A: Advanced Analysis Module B: Discrete and Algebraic Structures Specialisation modules (one of these must be chosen) - Module Focus area Applied Mathematics or - Module Focus area Discrete Mathematics or - Module Focus area Financial and Actuarial Mathematics or - Module Focus area Statistics and Operations Research or - Module Focus area Technomathematics Elective subject Mathematics Module Seminar Free-choice subject Master’s thesis Master’s examination ...

  Provider NameTechnische Universität Graz gemeinsam mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 10. Statistics and Mathematics in Economics

  n/a ...

  Provider NameVienna University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien

Pages