• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Tehnik oblikovanja (grafični oblikovalec, modni oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov)

  S končanim programom si usposobljen/a za: reševanje celostnega procesa dela od ideje do realizacije in uporabljanje različnih tehnoloških postopkov; razvijanje novih tehnoloških postopkov;  načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelkov; obvladovanje strokovne terminologije v komunikaciji s sodelavci, strokovnjaki ter naročniki; samostojno, metodično, sistematično delo, urejenost ter razvijanje organizacijske kulture v delovnem okolju; varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja. ...

  Provider NameSrednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameSrednja trgovska šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kamnosek

  S končanim programom si usposobljen/a za: klesanje z ročnim orodjem in poliranje površin in profilov; delo s stroji za rezanje, površinsko obdelavo ter profilno in specialno obdelavo naravnega kamna; izdelavo ornamentov, nagrobnih spomenikov in elementov notranje opreme iz naravnega kamna; vgrajevanje tlakov, okenskih polic, stopnic, zunanjih in notranjih oblog iz plošč naravnega kamna; racionalno rabo energije, materiala in časa; uporabo tehnične dokumentacije za izdelavo kamnoseških izdelkov in opravljanje kamnoseških storitev; upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja; izvajanje sanacijskih del in zaščite kamnitih elementov. Program se bo izvajal tudi v vajeniški obliki. V vajeniški obliki izobraževanja se vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta. Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval in bo na voljo na predhodno navedenih šolah, kjer bodo kandidatom za vpis v vajeniško obliko izobraževanja tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način vajeništva. Šole ...

  Provider NameSrednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Grafični operater

  Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju srednješolskega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. ...

  Provider NameZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Grafični tehnik

  Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju srednješolskega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. ...

  Provider NameZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Grafični tehnik

  Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju srednješolskega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. ...

  Provider NameZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Medijski tehnik

  Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju srednješolskega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. ...

  Provider NameZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Tehnik oblikovanja

  S končanim programom si usposobljen/a za: reševanje celostnega procesa dela od ideje do realizacije in uporabljanje različnih tehnoloških postopkov; razvijanje novih tehnoloških postopkov;  načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelkov; obvladovanje strokovne terminologije v komunikaciji s sodelavci, strokovnjaki ter naročniki; samostojno, metodično, sistematično delo, urejenost ter razvijanje organizacijske kulture v delovnem okolju; varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja. ...

  Provider NameSrednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Tehnik oblikovanja

  S končanim programom si usposobljen/a za: reševanje celostnega procesa dela od ideje do realizacije in uporabljanje različnih tehnoloških postopkov; razvijanje novih tehnoloških postopkov;  načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelkov; obvladovanje strokovne terminologije v komunikaciji s sodelavci, strokovnjaki ter naročniki; samostojno, metodično, sistematično delo, urejenost ter razvijanje organizacijske kulture v delovnem okolju; varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja. ...

  Provider NameSrednja šola za oblikovanje Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Medijski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: delo s programi za vektorsko grafiko; obdelavo digitalnega slikovnega gradiva; prelom strani; ustvarjalno delo v fotografiji; izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene; ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma; realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije; prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca; izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani. ...

  Provider NameEkonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages