• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oblikovalec kovin-orodjar

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Oblikovalec kovin-orodjar

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
izvajanje različnih postopkov ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin;
izdelavo izdelkov, menjavo orodja in obdelovancev ter nastavljanje tehnoloških parametrov na konvencionalnem in CNC stroju;
izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblikovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh;
izbiro primernega materiala, obdelovalnega stroja in postopka obdelave glede na zahteve izdelka;
izbiro ali naročilo primernega rezilnega orodja in opreme za obdelovalni stroj;
uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
uporabo ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev;
montažo, zaščito in vzdrževanje jeklenih konstrukcij;
načrtovanje, montažo, povezovanje in upravljanje enostavnejših krmilij, delovnih procesov oziroma sistemov;
izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije;
izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju (urejevalnik teksta in preglednic, elektronska pošta, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela);
razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij;
izdelavo enostavnejših strojnih delov z uporabo različnih strojev in odrezovalnih postopkov.

Program se bo izvajal tudi v vajeniški obliki. V vajeniški obliki izobraževanja se vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta. Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval in bo na voljo na predhodno navedenih šolah, kjer bodo kandidatom za vpis v vajeniško obliko izobraževanja tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način vajeništva.
Šole, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, bodo izvajale tudi običajno šolsko obliko izobraževanja, v sklopu katere se praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih izvaja na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe. Obe obliki izobraževanja, tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike pa je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Strokovni izobraževalni center, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@siclj.si
Spletni naslov: https://www.siclj.si/
Telefon: (+386) 01 280 53 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ptujska ulica 6
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija