• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vård- och omsorgsprogrammet - Lärling

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Vård- och omsorgsprogrammet - Lärling

Course Information

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:

Provider Information

Provider Name: 
Prins Wilhelm gymnasiet
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: