• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Programmēšana un datortīklu administrēšana - 1. līm. prof. studijas

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Programmēšana un datortīklu administrēšana - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmā tiek piedāvāta specializācija divos virzienos:

- Informācijas tehnoloģijas (programmēšana);
- Programmatūras inženierija (datortīklu administrēšana).

Iegūst vienu no kvalifikācijām:
- programmētājs;
vai
- datorsistēmu un datortīklu administrators.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Modulis – Programmētājs: Algoritmi un datu struktūras, Programmēšana II, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana, Mobilo aplikāciju izstrāde

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: MikroTik MTCNA kurss, Tīkla operētājsistēmas, Elektronika un elektrotehnika, Lokālo tīklu tehnoloģijas, Maršrutēšanas tehnoloģijas, Globālo tīklu tehnoloģijas

Konkrētās profesijas obligātās izvēles kursi:

Modulis – Programmētājs: Sistēmu objektorientētā modelēšana, Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata, Grafiskās lietotāju saskarnes, Lietotņu drošība

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: Datorgrafika, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Informācijas aizsardzība, Multimediju tehnoloģijas.

Absolventu iespējas
◾Absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
◾turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība. Centralizētie eksāmeni:
No 2004.gada līdz 2008.gadam
2 centralizētie eksāmeni:
- latviešu valoda un literatūra;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).
No 2009.gada līdz 2011.gadam
3 centralizētie eksāmeni:
- matemātika;
- latviešu valoda un literatūra;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).
No 2012.gada līdz 2019.gadam
3 centralizētie eksāmeni:
- matemātika;
- latviešu valoda;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).

Costs: 

Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1520 EUR gada (pilna laika); 1220 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Programmētājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Datorsistēmu un datortīklu administrators