• EQF Home Page Icon

Qualification: programozó informatikus

No translation available for Serbian. Showing the original language.

programozó informatikus

Qualification Information

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

- a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása;

- az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása;

- az adatbázisok felépítésének ismerete;

- SQL nyelv használata.

A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak:

* szoftverfejlesztésre NET környezetben,

* adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

- Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása).

- Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat.

Személyes adottságok és készségek:

* elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége,

* elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége,

* témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége,

* önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való törekvés.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education