• EQF Home Page Icon

Qualification: diplomás nyirokterapeuta

No translation available for Serbian. Showing the original language.

diplomás nyirokterapeuta

Qualification Information

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő elhivatottsággal, a beteg vagy egészségkárosodott emberekkel foglalkozóktól elvárható emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek.
  
Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:
* anatómiai, élettani, patológiai ismeretek a vér- és nyirokkeringés területéről;
* nyirokkeringési zavarok típusainak, ezek kezelési lehetőségeinek, eredményeinek megismerése, az élethosszig tartó kezelés taktikájának elsajátítása;
* az onkológiai ellátó rendszer felépítése, helyzete, az egyes daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága, kezelésének lehetőségei;
* speciális ápolási, gondozási feladatok az onkológiában;
* a leggyakrabban előforduló onkológiai sebészeti beavatkozások ismertetése;
* az onkológiai sebészet szerv- és szövetkímélő megoldásai;
* a sugár- és kemoterápiás kezelések hatása a szervezetre;
* a hallgatók azon empátiás készségének fejlesztése, amely munkájuk során segíti őket abban, hogy a daganatos betegség miatt megoperált, sugár- vagy kemoterápiás kezelésen átesett, panaszmentes vagy ismételt daganat-megjelenés miatt visszaesett betegekkel, a társszakmák képviselőivel megfelelő kommunikációs és konzultatív stratégiát tudjon kialakítani, mely segít az alapbetegséget kísérő, életminőséget rontó állapot megszüntetésében, vagy a kialakult állapot javításában;
* olyan speciális, nyirokkeringést érintő elváltozások felismerése és speciális kezelése, melyek elsősorban daganatok műtétei után alakulnak ki, a betegek életminőségét, munkaképességét befolyásolják;
* a hallgatók ismereteket szerezzenek a kialakult nyirokkeringési zavar kezelési tervének kidolgozásához, a választható terápiás módszerek kiválasztásához és ezek megfelelő alkalmazásához;
* a hallgatók megismertetése az egészségügy jelenlegi és várható problémáival, gazdasági, szakmai és etikai kihívásaival;
* a hallgatók megismertetése azon számítástechnikai, statisztikai módszerekkel, melyek a betegek kezelése során nyert számszerű adatok adminisztrációs, informatikai
és tudományos feldolgozásához szükségesek.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
Az oklevél birtokában a diplomás nyirokterapeuta belépési szintjének megfelelő végzettséggel az elvárható feladatokon túlmenően képes legyen az alábbiakra:
* a nyirokkeringés anatómiai, élettani, kórélettani és patológiai ismereteinek,
a nyirokkeringési zavarok megoldására alkalmazható kezeléseknek az elméleti
és gyakorlati elsajátítására és a megszerzett ismeretek folyamatos fejlesztésére;
* feladatainak ellátásához szükséges szinten szerezzen jártasságot az egészségügyi-orvosi ismeretekben, ami lehetőséget ad a szakmai konzíliumokra, konzultációkra és alkalmassá teszi a team munkára, az orvosi indikációra történő nyirokkeringést javító vagy helyreállító kezelésre;
* a kórelőzmény felvételére;
* a betegvizsgálatra;
* megfelelő kommunikációra kollégáival, a betegekkel és hozzátartozóival.
     
     
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyi adottságok és készségek:
A végzettek megfelelő készséget szereznek:
* a betegség kezelésére legalkalmasabb módszer kiválasztására és alkalmazására;
* a kezelés folyamán a beteg megfigyelésére;
* a változások regisztrálására;
* újabb elváltozások, esetleges szövődmények felismerésére, ezek elhárítására;
* az orvosi dokumentációk és a beteg kikérdezése, elmondása alapján, elmondása alapján:
o az alapbetegség vagy betegségek azonosítására, stádiumba sorolására, az előzetes beavatkozások és kezelések kiderítésére;
o a beteg aktuális panaszainak rögzítésére, értékelésére, bizonytalan esetekben orvosi konzultáció kérésére;
o az alapbetegség miatt végzett beavatkozások észlelésére és leírására (műtéti hegek, deformitások, csonkolások stb.);
o a vér- és nyirokkeringés zavarainak észlelésére, dokumentálására, a számszerűen mérhető elváltozások detektálására, az adatok rögzítésére (pl. körfogat vagy térfogatmérések), a kezelések hatásosságának vagy eredménytelenségének lemérésére;
o az alapbetegség és a betegség stádiuma alapján a kezelhetőség vagy a kezelések kontra indikációjának eldöntésére;
* kezelési terv készítésére:
o konzultáció a kezelést elrendelő orvossal;
o a konzultáció az eredményének megbeszélése, egyeztetése a beteggel, a kezelések időtartamának, gyakoriságának, anyagi következményeinek tisztázása;
o a kezeléssel kapcsolatos beleegyező nyilatkozatnak a beteg részéről történő tudomásul vételének és aláírásának ellenőrzése;
o betegek felvilágosítása a várható eredményekről, kezelések kockázatairól, a leggyakoribb rövid és hosszú távú szövődményekről;
o a betegek teendőinek a kezelések alatt és a kezelések közötti időben, a kötések, pólyázások céljának, hatásának, a végtagok bőrvédelme fontosságának ismertetése;
o a kezelési terveknek megfelelő számú és típusú kezelés megkezdése, a manuális vagy gépi kezelés után a szükséges kompressziós kötések felhelyezése;
o a betegek alapvető szükségleteinek megállapítása, az alap- és a szakápolás tervezése, koordinálása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakon végzettek képesek lesznek a korábbi és jelen képzés során megszerzett társadalomtudományi, orvos-egészségügyi elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában – ezt folyamatosan bővítve – ápolói, gyógytornászi vagy orvosi szakterületük folyamatos, magas szintű művelésére, magyar és idegen nyelvű szakirodalom folyamatos tanulmányozására, ismereteik fejlesztésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education