• EQF Home Page Icon

Qualification: alapszintű építésgépesítési szakmérnök

No translation available for Serbian. Showing the original language.

alapszintű építésgépesítési szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja:
A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó építőiparban dolgozó és az építési folyamatok gépesítésével vagy az elemek előregyártásával foglalkozó mérnökök képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel.

A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatoknak legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat
- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,
- az építőipari folyamatok és az építésgépesítés megismerésével,
- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az
- építőgépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (építőgépek automatizálása, diagnosztikája stb.) tanulmányozásával.
A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat.

Személyes adottságok, készségek:
- kreativitás,
- rugalmasság,
- problémafelismerő és problémamegoldó képesség,
- jó tanulási készség, memóriával,
- széleskörű műveltség,
- információ-feldolgozó adottság,
- nyitottság a továbbképzésre,
- alkalmasság a magas szintű intenzív önálló és team munkára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Az alapszintű építésgépesítési szakmérnök végzettséggel rendelkezők az említett területeken alkalmasakká válnak az építőgépek és azok rendszereinek a tervezésével, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos szakmai tevékenységeknek
- a nemzetközi és hazai jogszabályokban (alkalmassági előírásokban) rögzítetteknek megfelelő,
- effektív, költség-hatékony,
- biztonságos és
- környezetkímélő
végrehajtására, az építésgépesítés folyamatainak a megszervezésére és irányítására.

A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók a képzés során a vázolt folyamatokkal kapcsolatos szakmai tevékenységeket a kodifikált módszerek, szakértői rendszerek és kommercializált szoftverek alkalmazásával oldják meg. Lényegében a folyamatokat felügyelik és irányítják.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education