• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Waldorfska gimnazija

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Waldorfska gimnazija

Course Information

Program waldorfske gimnazije je razširjen z umetniškimi in praktičnimi dejavnostmi, saj želijo dijakom ponuditi program, s pomočjo katerega se bodo lahko razvijali v celovite, odgovorne, iskrive osebnosti in se razvijali tako na intelektualnem kot tudi na čustvenem in telesnem nivoju. Razvojnim potrebam mladostnika je prilagojen tudi vrstni red obravnave učne snovi pri posameznih predmetih. Ena izmed posebnosti programa je peto leto izobraževanja. Uvedeno je, ker na šoli veliko ur, ki jih druge gimnazije v štirih let porabijo za obvezne izbirne vsebine (in s tem tudi za priprave na maturo), namenijo umetniškim predmetom (evritmija, slikanje, umetnostna zgodovina, arhitektura, razvoj poetike in glasbe) in praktičnim vsebinam (šivanje, pletenje košar, obdelovanje bakra, slikanje na svilo, knjigoveštvo, tkanje, ...), pripravi za gledališke igre, praksi na kmetiji, socialni praksi, zemljemerstvu in podobnim dejavnostim.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 ali 5 let

Start Date: 
1. 9.

Provider Information

Provider Name: 
Waldorfska šola Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@waldorf.si
Spletni naslov: http://lj.waldorf.si/
Telefon: (+386) 01 434 55 70

Course Locations

Reference Data

Course address:

Streliška ul. 12 1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija