• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Learning Support and Morn., FQ

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Learning Support and Morn., FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä
- osaa ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia tarpeellisiin palveluihin
- noudattaa työnsä eettisiä periaatteita, sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
- osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
- toimii kasvattajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä
- osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä
- tukee yksilön myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä sosiaalista kehitystä
- huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta
- osaa edistää ohjattavien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä
- osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kaikkien asianosaisten kanssa
- osaa toimia vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa
- osaa edistää oppimista yhdessä opettajan kanssa
- osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää erilaisia ohjauksen muotoja
- osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa
- osaa ohjata ja avustaa erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä, kuten kehitysvammaisia, autistisia, liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia, lapsia, nuoria ja aikuisia sekä tukea heidän toimintakykyään
- osaa tehdä moniammatillisesta yhteistyötä
- osaa myös arvioida ja kehittää omaa työtään
- valinnaisen yrittäjyys-osan suorittaja osaa arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan ja toimintaedellytyksiään sekä kehittää alustavan liikeidean omalle yritykselleen.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan toiminnoissa sekä toisella asteella.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Stadin aikuisopisto, Teollisuuskadun toimipaikka
Provider Contact Info: 

hakutoimisto@edu.hel.fi
09 310 8415
PL 3924, 00099, HELSINGIN KAUPUNKI
Teollisuuskatu 23, 00530, HELSINKI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Teollisuuskatu 23, 00530, HELSINKI