• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Course Information

Kaikille kuuluvissa opinnoissa opiskelet

 • kotieläintaloutta
 • kasvinviljelyä
 • tuotannon ja talouden suunnittelua
 • maatilan yritystoimintaa

Opiskelet myös englanninkielisinä opintoina kestävää maankäyttöä.

Näiden lisäksi voit laajentaa ja syventää osaamistasi profiloivien aineiden kautta. Voit erikoistua esimerkiksi

 • maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittämiseen
 • maatalouskauppaan tai markkinointiin
 • metsätalouden, bioenergian tai luonnonmukaisen tuotannon suuntaan
 • maatalousteknologiaan

Opintojen loppupuolella valmentaudut maatilatalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla.

 

Koulutuksen toteutus

Opiskelumuodot ovat hyvin monipuolisia. Opiskelet esimerkiksi lähiopetuksessa, verkko-opinnoissa, ryhmätöissä sekä hankkeissa tai projekteissa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:

 • päiväopiskelu tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella
 • monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön
 • omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta.

Monimuotoisessa ja omatoimisessa opiskelussa läsnäoloa ensimmäisenä opiskeluvuotena vaativat maataloustöihin (3 viikkoa opintojen alussa) ja navettatöihin (1 viikko sovittuna aikana) liittyvät harjoitukset. Muuten on pääsääntöisesti 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa yleensä perjantaisin. Opintoihin sisältyy harjoittelujaksoja yhteensä noin 9 kuukautta.

Sinulla on myös mahdollisuus tehdä opintoja tuottavassa käytännön työssä. AgriTeams-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat perustavat ja pyörittävät omaa yritystoimintaa osuuskunnassa. Opinnoissa edellytetään oman tietokoneen käyttöä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala
Provider Contact Info: 

03 646 5500
hakijapalvelut@hamk.fi
admissions@hamk.fi
03 646 5522
Mustialantie 105, 31310, MUSTIALA
Mustialantie 105
FI-31310 Mustiala
+358 3 646 5522
+358 3 5500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Agrologi (AMK)
Qualification awarded description:

Agrologiopinnoissa kahden ensimmäisen vuoden aikana pakollisissa ydinosaamisen moduuleissa opitaan perustaidot:

 • kasvinviljely
 • kotieläintuotanto
 • tuotantotalous
 • maatalouden tuotantotekniikka

Lisäksi agrologin tutkinnon suorittanut hallitsee monipuolisesti muitakin osaamisalueita, kuten esimerkiksi:

 • maaseudun kehittäminen
 • maatalouskauppa
 • metsätalous
 • bioenergia
 • luonnonmukainen tuotanto

Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan:

 • työelämän yleisiä taitoja
 • vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä
 • luovia ongelmanratkaisutaitoja
 • asiakaslähtöisyyttä
 • viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä

 

Asiasanat: HAMK

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mustialantie 105, 31310, MUSTIALA