• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Forsikringsmægler

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Forsikringsmægler

Course Information

Uddannelsen har to specialer: skadesforsikringsmægling og livsforsikringsmægling. Til begge specialer hører fag som jura og forsikringsteknik.

Som forsikringsmægler kan du søge job i en forsikringsmæglervirksomhed eller nedsætte dig som selvstændig forsikringsmægler.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Forsikringsmægleruddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse for dig, der i forvejen har en finansuddannelse og erfaring inden for området.

Costs: 

Uddannelsen er en betalingsuddannelse, hvor din arbejdsgiver betaler for hvert modul, du tager. Du kan ikke få SU.

Provider Information

Provider Name: 
Forsikringsakademiet A/S (Forsikringhsk)
Provider Contact Info: 

Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Course location information:

DK02