• EQF Home Page Icon

Qualification: Pijpfitter-fabriceur

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Pijpfitter-fabriceur

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband
- Wisselt informatie uit met collega’s
- Houdt werkdocumenten bij
- Rapporteert aan leidinggevenden

● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01728)
- Treft voorbereidingen om de opdrachten optimaal uit te voeren
- Stelt de uitvoeringsdossiers op
- Verzamelt de nodige werkvergunningen

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01729)
- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Sorteert afval en beschermt het milieu
- Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften (aanslaan en uitwijzen van kritische lasten)
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
- Voert een LMRA (last minute risk analysis) uit
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning
- Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam
- Slaat gereedschappen en materiaal op
- Staat in voor orde en netheid op de werkplek

● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01730)
- Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en valbeveiliging
- Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
- Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
- Plaatst en gebruikt ladders

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01731)
- Selecteert machines en gereedschappen in functie van het materiaal
- Controleert de geldigheid van de keuring op toestellen, hef- en hijswerktuigen
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Gebruikt hulpgereedschappen voor het hechten en positioneren van onderdelen
- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid voor en na gebruik

● Meet de buisinstallatie op (co 02021)
- Analyseert de vraag van de klant
- Maakt een meetplan op basis van de analyse en vaststellingen ter plaatse
- Bepaalt de benodigde meetgereedschappen
- Bepaalt de methodiek
- Meet de installatiedelen op

● Zet de meetstaten om in een isometrische tekening van de buisinstallatie (co 02022)
- Berekent segmentbochten, buislengtes, materiaaltoeslagen en aftakkingen
- Tekent de buisinstallatie isometrisch op schaal

● Maakt een werkvoorbereiding op (co 02023)
- Stelt een materiaallijst op
- Stelt een snijlijst op
- Bepaalt de werkvolgorde
- Geeft aandachtspunten mee voor de uitvoering
- Verzamelt de nodige werkvergunningen
- Stelt het uitvoeringsdossier samen

● Vergelijkt de isometrische tekening met de reële installatie om de inpasbaarheid te controleren (co 01733)
- Leidt het te gebruiken materiaal af uit de materiaallijst
- Verzamelt buizen, gereedschappen en toebehoren

● Bereidt de leidingdelen (spool) voor op basis van de isometrische tekening (co 01732)
- Tekent de maatvoering af met behulp van meetinstrumenten op de buizen
- Snijdt buizen met snijbrander (autogeen of plasma), snijschijf of buizensnijder op maat.
- Zaagt buizen op maat.
- Controleert de afmetingen van te fabriceren leidingdelen en appendages
- Bereidt de verbindingsnaad voor door te slijpen, schaven of te bevellen
- Maakt de te hechten leidingdelen en appendages zuiver
- Corrigeert indien nodig door slijpen, snijden, zagen, schaven of branden

* Bevellen is het proces waarbij de pijp wordt afgeschuind. Hierbij wordt een hoek wordt gevormd tussen de rand van het uiteinde van een pijp en een vlak loodrecht op het oppervlak . Een standaard schuine pijp hoek voor het lassen is 37,5 graden. Het gebeurt door middel van een bevelmachine of door middel van een slijpmachine.

● Bereidt de samenstelling voor op basis van de isometrietekening (co 01734)
- Controleert de afmetingen van de verbindingsnaad
- Positioneert de leidingdelen en appendages ten opzichte van elkaar
- Klemt en ondersteunt de leidingdelen en appendages oordeelkundig volgens uitvoeringsdossier

● Regelt de laspost voor het hechten van onderdelen in metaal (co 01735)
- Maakt de massakabel op de correcte plaats van de leidingdelen vast
- Stelt de parameters op de laspost in op de waarden die de lasmethodebeschrijving vermeldt
- Regelt parameters bij indien nodig

● Hecht de metalen leidingdelen op basis van het uitvoeringsdossier (co 02024)
- Verwarmt indien nodig de leidingdelen van het laswerkstuk voor met een gasbrander of in een oven, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
- Hecht de samenstelling met een beperkt aantal hechten zodat de samenstelling voldoet aan de isometrische tekening en de lasmethodebeschrijving
- Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
- Respecteert de afstand van de hechten op basis van de isometrische tekening en de werkuitvoering

● Regelt het lasapparaat voor het lassen van onderdelen in kunststof (co 01736)
- Kiest de lastechniek volgens de lasmethodebeschrijving (hoogfrequent-, spiegel-, mof-, elektromof-, heet gaslassen, …)
- Stelt de parameters op het lasapparaat in op de waarden die de lasmethodebeschrijving vermeldt (bv. druk, temperatuur en tijd)

● Verbindt de kunststof leidingdelen met de gekozen lastechniek volgens voorgeschreven parameters van druk, temperatuur en tijd (co 01737)
- Verbindt de samenstelling zodat ze voldoet aan de isometrische tekening en de lasmethodebeschrijving
- Respecteert de vooropgestelde parameters en de werkuitvoering

● Verbindt de kunststof leidingdelen door lijmen op basis van het uitvoeringsdossier (co 01738)
- Controleert de keuze van de lijm volgens het uitvoeringsdossier
- Verbindt de leidingdelen volgens de specificaties van het uitvoeringsdossier (bv. het lijmpad, tijdspad, temperatuur)

● Hecht de leidingdelen op basis van het uitvoeringsdossier met schroefdraadverbindingen (co 02025)
- Controleert de keuze van de verbindingselementen volgens het uitvoeringsdossier
- Gebruikt de gepaste dichtingsmaterialen volgens het uitvoeringsdossier
- Verbindt de leidingsdelen volgens de specificaties van het uitvoeringsdossier

● Verbindt de flens aan het buisdeel (co 02026)
- Controleert de specificaties in het uitvoeringsdossier (materiaallijst)
- Controleert de flens visueel op maten, fouten en beschadigingen
- Lijnt de flens uit ten opzichte van het buisdeel
- Verbindt de samenstelling zodat ze voldoet aan de isometrische tekening en de methodebeschrijving

● Voert een kwaliteitscontrole uit (co 01739)
- Controleert de juistheid van de maatvoering van het leidingdeel aan de hand van de isometrische tekening

● Monteert de leidingdelen en appendages in de installatie (co 01740)
- Voert LMRA uit
- Ondersteunt indien nodig de buizenconstructie
- Werkt volgens de norm EN 1591-1,2,3
- Demonteert indien nodig de te vervangen leidingdelen en appendages uit de installatie
- Reinigt en controleert de verbindingen, afdichtingsvlakken en bouten
- Vervangt indien nodig de verbindingen en afdichtingsvlakken in de installatie
- Monteert indien nodig steekpannen
- Monteert leidingdelen en appendages volgens het uitvoeringsdossier
- Selecteert de juiste handgereedschappen (bv. sleutels, momentsleutels) om leidingdelen en de appendage correct te monteren
- Gebruikt de juiste dichtingen en dichtingsmaterialen volgens uitvoeringsdossier
- Bereidt de uitvoering van de voorziene druktest voor
- Demonteert indien nodig de steekpannen na de druktest

● Vervult de nodige administratie (co 01741)
- Tekent werkorder en werkvergunningen af
- Rapporteert aan de leidinggevende
- Levert de werkorder en werkvergunningen binnen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● basiskennis van metaal- en kunststofbewerking
● basiskennis van opbouw, werking en doel van het product
● basiskennis van ISO lasserkwalificatienormen
● basiskennis van DIN, ASME en EN normen
● basiskennis van soorten branden en blusmiddelen
● basiskennis van landmeetkunde (theodoliet)
● kennis van materialen
● kennis van constructieleer
● kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
● kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
● kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
● kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
● kennis van het belang van preventief onderhoud
● kennis van vakterminologie
● kennis van interne werkdocumenten
● kennis van werkvergunningen
● kennis van LMRA
● Kennis van technisch dossier
● kennis van de constructietekening
● kennis van het isometrisch plan
● kennis van snijlijst
● kennis van materiaallijst
● kennis van maattoleranties
● kennis van plaatstoleranties
● kennis van lasvolgorde
● kennis van bewerkingsvolgorde
● kennis van de lasmethodebeschrijving
● kennis van het TIG en elektrode lasprocédé
● kennis van verlijmingsprocédés en -technieken
● kennis van hoogfrequent-, mof-, spiegel- en heet gas lasprocédés
● kennis van lasparameters in functie van de toegepaste lastechniek
● kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
● kennis van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf
● kennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties ISO 5817; 2014 (B,C of D)
● kennis van meetinstrumenten
● kennis van meetmethodekeuze in functie van de reële situatie
● kennis van meetmethodes
● kennis van

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4