• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Fjallamennskubraut (15-111-2-3) framhaldsskólapróf

  Fjallamennskubraut lýkur með framhaldsskólaprófi og námslok af brautinni eru á 2. hæfniþrepi. Námi á brautinni er ætlað að auka hæfni nemenda til að ferðast um fjalllendi og óbyggðir á Íslandi. Námið veitir ekki formleg réttindi en á að gera nemendur færari um að skipuleggja ferðir um fjalllendi og óbyggðir og veita grunnþjálfun í að meta vettvang og velja úrræði við ólíkar aðstæður. Námið er hugsað sem fyrsta skref í fjallamennskunámi sem hægt verður að byggja ofan á með áframhaldandi námi og meiri þjálfun. Fjallamennskubraut er 90 einingar og miðað við að henni sé hægt að ljúka á tveimur árum. Kjarni brautar er 30 einingar og í honum eru almennar greinar í framhaldsskóla. Sérgreinar brautarinnar eru alls 60 einingar og geta einnig verið hluti af stúdentsprófi. Að loknu námi eiga nemendur að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Framhaldsskólabraut (15-113-2-3) framhaldsskólapróf

  Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu og er lögð áhersla á hvort tveggja, annars vegar bóklegt nám og hins vegar og list- og verkgreinar. Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Framhaldsskólabrautin er 90 einingar og er miðað við að nemendur ljúki henni á tveimur árum. Í kjarna brautar eru 20 einingar. Val er þrískipt: Nemendum er skylt að velja minnst 20 einingar í hefðbundnum bóklegum greinum og minnst 30 einingar af verk- og listgreinaáföngum. Nemendur velja svo 20 einingar í frjálsu vali í samráði við skólann út frá lokamarkmiðum náms. Markmið framhaldsskólabrautar eru sniðin að einstaklingsbundnum þörfum hvers nemanda en þó eru gerðar kröfur um að námslok séu á hæfniþrepi 2. Í upphafi náms gerir nemandi og skóli námsáætlun þar sem lokamarkmið náms eru skilgreind. Nemandi þarf við upphaf náms að gera sér grein fyrir hvort hann stefnir við námslok beint á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám. Lokamarkmið og áfangaval skulu vera í samræmi við það. Við námslok eiga nemendur að vera færir um að takast á við skilgreind lokamarkmið brautar. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Félagsvísindabraut (15-73-3-6) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda, geti greint einkenni og þróun samfélaga og geri sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa. Einnig eiga nemendur að þekkja sögu og þróun menningar, trúarbragða, uppeldisstefna, stjórnmála og fjölmiðla í fortíð og nútíð. Að námi loknu geti nemendur séð atburði líðandi stundar í sögulegu samhengi og tekið þátt í umræðu um samfélagsleg málefni. Auk þess hafi þeir öðlast getu til að lesa og greina rannsóknarniðurstöður og séu þar með vel undirbúnir fyrir frekara nám í félags- og hugvísindum. Félagsvísindabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Brautin er góður undirbúningur fyrir nám í félags-og hugvísindum. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Hug- og félagsvísindabraut (15-110-3-6) stúdent

  Hug- og félagsvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu, bundið val og óbundið val. Á brautinni er lögð áhersla á hug- og félagsvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Hönnunar-og markaðsbraut (15-78-3-7) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði hönnunar- og markaðsfræði og að nemendur geti greint fjölbreytileika hönnunar í atvinnulífinu. Annars vegar með verklegri þjálfun, með áherslu á þátt nýsköpunar í hönnun, og hins vegar með bóklegri þjálfun er varðar lögmál markaðarins. Nemendur öðlast markaðslega færni og innsýn í rekstur fyrirtækja í góðri tengingu við atvinnulífið. Einnig eiga nemendur að getað miðlað hugmyndum og útskýrt vinnuferli og breytt hugmynd í afurð og búa yfir frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði í vinnubrögðum. Í náminu er lögð áhersla á góða tengingu við atvinnulífið. Náminu lýkur með stúdentsprófi. Markmiðið með náminu er að undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám og störf við hinar fjölbreyttu greinar hönnunar í atvinnulífinu. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í hönnun og markaðsgreinum. Einnig er brautin góður undanfari fyrir nám í listaháskóla, nám í hugvísindum og viðskiptafræði. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Kjörnámsbraut (15-112-3-6) stúdent

  Kjörnámsbraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, bundið val ásamt séhæfingu og svo óbundið val. Brautin er sniðin að þörfum þeirra sem hafa hug á að sérhæfa sig á sviðum sem ekki teljast til hefðbundins háskólanáms. Í upphafi náms gerir nemandi og skóli námsáætlun þar sem lokamarkmið náms eru skilgreind og skal áfangaval vera í samræmi við það. Við námslok eiga nemendur að vera færir um að takast á við skilgreind lokamarkmið brautar. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Listnámsbraut (15-76-3-7) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða grunnmenntun á sviði lista með áherslu á þrjú svið, fata- og textílhönnun, leiklist og myndlist. Stúdentspróf af brautinni veitir bæði markvissan undirbúning til frekara náms í listgreinum í sérskólum eða skólum á háskólastigi auk þess sem það veitir nemendum góðan grunn undir hverslags nám og störf. Samfélagið gerir sífellt meiri kröfur um skapandi einstaklinga og veitir listnámsbrautin sérlega góða þjálfun í skapandi hugsun og athöfnum og þjálfar nemendur í hugmyndaauðgi og frumlegum lausnum hvers kyns verkefna. Nemendur geta sniðið kjörsvið og valeiningar að eigin áhugasviðum eða undirbúið sig undir annars konar nám í háskólum með hliðsjón af aðgangsviðmiðum viðkomandi háskólanáms. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Náttúru- og raunvísindabraut (15-109-3-6) stúdent

  Náttúru- og raunvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu, bundið val og óbundið val. Á brautinni er lögð áhersla á náttúru- og raunvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Viðskipta- og hagfræðibraut (15-68-3-6) stúdent

  Viðskipta- og hagfræðibraut er ætlað að veita nemendum breiða og almenna menntun auk þess að búa þá undir nám á háskólastigi. Einkum er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir nám í viðskiptagreinum, hagfræði og öðrum félagsgreinum. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn Ármúla

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Félagsfræðabraut (15-61-3-6) stúdent

  Félagsfræðabraut er ætlað að veita nemendum breiða og almenna menntun auk þess að búa þá undir nám á háskólastigi. Einkum er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir nám í félagsvísindum og sögu. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn Ármúla

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages