• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 85 items
 1. Professional Bachelor Degree in Financial Engineering, Financial Analyst (RTU)

  Graduate student skills and knowledge in compliance with the profession standard is the major learning outcome. Students should be able to make decisions independently and to apply the acquired knowledge in practical work. Graduates are able:   - to identify financial and actuarial problems that can be solved by applying information technologies;   - to analyse business-related processes;   - to manage optimisation of security portfolios and investments;   - to analyse, model and forecast financial flow, as well as to design management systems for financial analysis;   - to explain basic principles of the use of financial instruments;   - to assess profitability and risk of financial investments, as well as to come up with recommendations for reduction of financial risks;    - understand how to deal with economic and social factors in statistical analysis of financial flows;    - to conduct statistical analysis of indicators such as mortality, functional disorders, etc.;   - to analyse insurance market trends and calculate insurance losses and premiums;   - to apply modern quantitative methods in financial analysis and financial engineering;   - to use software for mathematical and statistical calculations.    Competences:1. The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. guidelines of the European Union and international organizations in the field of financial analysis and planning; 1.2. financial theories. 2. The KNOWLEDGE at the level understanding: 2.1. macroeconomics; 2.2. microeconomics; 2.3. mon ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Professional Bachelor's Degree in Statistics Mathematics, Statistics Mathematician (LU)

  - to study basic courses of different sub-branches of mathematics; - to master courses of mathematical statistics and economics of mathematics; - to be able to use computer and special computer packages; - to accomplish a practice period in statistics or development of mathematical models of economy in a state or a private enterprise; - to develop and defend in public a Bachelor thesis, which requires understanding of various study courses of mathematics and particularly the courses on theory of probability and mathematical statistics and their mutual interconnections; - demonstrates practical application of basics of mathematics, statistics and computer science in concrete mathematical and statistical problem solving. The purpose of the professional higher education study programme Mathematician Statistician is to train qualified mathematicians and statisticians for Latvian State institutions as well as for the state and private structural units of national economy. Competences:1. of The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. European Union Convention on personal data protection; 1.2. local and international economic environment, market development trends and perspectives; 1.3. international financial and securities markets; 1.4. Latvian and international legal provisions related to the work in the profession. 2. The KNOWLEDGE at the level of understanding of: 2.1. economy development; 2.2. statistical theories; 2.3. professional terminology in the official language and at least two foreign languages; 2 ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Survey Statistician

  A képzés célja statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint matematikai, statisztikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai adatelemzésre, rendelkeznek a nagy adatbázisok kezeléséhez és elemzéséhez (adatbányászat) szükséges alapvető ismeretekkel. Képesek új eljárások elsajátítására és alkalmazására, statisztikai tudásuk szakirányú kiegészítésével egyéb tudományterületek, így például közgazdaságtan, egészségügy területén statisztikai elemzések végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A survey statisztikus a) tudása Megértette és elsajátította a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai matematika alapismereteit, a vektorterek alapfogalmait, lineáris leképezéseket és mátrixokat, a matematikai analízis alapfogalmait, a deriválást és integrálást egy- és többváltozós esetben. Ismeri a társadalomtudományok alapvető összefüggéseit a mai magyar társadalom szerkezete, demográfiai helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi változásokat leíró elméletek, a piaci mechanizmusok működésének közgazdasági szabályai vonatkozásában. Ismeri a piac- és a társadalomkutatásban, illetve döntés előkészítésben alkalmazott statisztika elméletét és módszertanát, a legfontosabb nemzetközi szakirodalmat, és ismeri a vonatkozó angol nyelvű szakkifejezéseket a valószínűségi mező, egy- és többváltozós valószínűség-eloszlások és momentumaik, a feltétel ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: STATISTICAL MARKET RESEARCH AND POLLING SPECIALIST

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. üzleti adatelemző

  A képzés célja, hogy fejlessze és erősítse az üzleti intelligencia és a data science területhez tartozó  szakmai ismereteket, elsődlegesen az elemzési kompetenciák vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz szükségük van az üzleti intelligencia és a data science által nyújtott elméleti és gyakorlati támogatásra, valamint üzleti intelligencia rendszert akarnak kialakítani, fejleszteni, működtetni.           A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- vállalati architektúra menedzsment;- üzleti intelligencia és részterületei;- döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, vezetői döntések támogatása, kontrolling;- adattárházak, adatminőség és menedzsmentje;- üzleti analitika, vizualizáció és analitika, az adatelemzés eszközei, módszerei;- üzleti teljesítménymenedzsment;- intelligens alkalmazások, big data technológiák;- adatbányászat folyamata, modelljei, webbányászat és szövegbányászat;- informatikai vezetési ismeretek, IT Projekt menedzsment.      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- a hallgató képes lesz adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására;- a hallgató le tudja fordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká;- a hallgató képes lesz üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására;- a hallgató fel tud ismerni és meg tud oldani adat, web és szövegbányászati problémákat;- a hallgató ismeri az adatelemzés legújabb technológiáit, képes lesz ”big data” menedzsment feladatok azonosítására és megoldására;- a ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages