• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

  A képzés célja: A képzési programot elvégzett szaktanácsadó a hulladékgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezetői pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására.  A képzés során elsajátítható kompetenciák tudáselemek és megszerezhető főbb ismeretek: - Önálló hulladékgazdálkodás, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelése, elhelyezése; - Hulladékkezelési technológiák kidolgozása, alkalmazása; - Gazdálkodó egységek hulladékrendszerének kidolgozása; - Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozása; - Hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, azok ellenőrzése és szaktanácsadás; - Általános környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapismeretek; - Hulladékkezelés; - Levegő-, zaj- és rezgésvédelem; - Környezetmenedzsment; - Hulladékgazdálkodás logisztikája; - Környezetvédelmi ismeretek; - Mezőgazdaság környezeti hatásai; - Hulladékgazdálkodás ökonómiája; - Minőségbiztosítás; - Környezetvédelmi méréstechnika.       Szakmai készségek: - Olvasott szakmai szöveg megértése, - Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban, - Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, - Szakmai nyelvű beszédkészség, - Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése, - Idegen nyelvű beszédkészség, - Információforrások kezelése, - Folyamatábrák olvasása, értelmezése, - Diagram, monogram olvasása, értelmezése, - Számolási készség.             Személyes adottságok, készségek: - Megbízhatóság, - Precizitás, - Önállóság, - ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Sommelier

  A képesítéssel rendelkező képes: folyamatosan képezni magát a borászati évjáratok területén aktívan részt venni az asztalszerviz ízléses elkészítésében értékesítés ösztönző stratégiákat bevezetni és meg valósítani felkészülni az italok mellé ajánlott ételek elkészítési technológiájából pontosan ismerni a hazai borvidékek jellemző borait, kultúráját kiemelten kezelni a saját és munkahelyének higiéniáját a felszolgálói csapatmunkába zökkenőmentesen beilleszkedni folyamatosan figyelemmel kísérni a munkájához szükséges eszközök, gépek fejlődését alapvető tudással rendelkezni a vendéglátás, a konyhatechnika, a nyersanyagkezelés területén kellő felkészültséggel rendelkezni a borászati technológia területén ismerni a szénsavas italok készítési technológiáját ismerni a borkülönlegességek készítésének technológiáját Megfelelő logisztikai képességgel rendelkezni a raktározás területén ismerni a bor nyilvántartásával kapcsolatos jövedéki előírásokat felkészülni a koktélok párlatok, az ásványvizek, az üdítőitalok és a szivarok minősítésében és ajánlásában kellő szakértelemmel rendelkezni a kávék és teák italválasztékának ismertetéséhez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Sportszervező,-menedzser

  A képesítéssel rendelkező képes: felismerni és értelmezni a sporttevékenységet befolyásoló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, a sport nemzetközi és hazai tendenciáit átlátni a versenysport, rekreációsfogyatékos és diáksport szervezeteit, jellemző folyamatait, az utánpótlás-nevelés hazai programjait sportszervezeteket alapítani és működtetni, rövid-, középés hosszú távú stratégiai terveket készíteni személyi, tárgyi és anyagi erőforrásokat teremteni a sportszakmai munka elvégzéséhez sportrendezvények szervezésében közreműködni sportlétesítményeket hatékonyan üzemeltetni és sportszolgáltatásait az igényeknek megfelelően fejleszteni sporttal kapcsolatos projekteket és pályázatokat kidolgozni sportolókkal és a sportélet más szereplőivel hatékonyan és meggyőzően kommunikálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. diplomás szakreferens wellness és spa terápiás szakon

  A képzés során megszerezhető kompetenciák: A diplomás wellness és spa terápiás szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  ⦁ felismerni és értelmezni a turizmus és az egészségipar szektoriális sajátosságait, a folyamatok hátterét, összefüggéseit; ⦁ menedzselni az egészségturisztikai terápiás szolgáltató szervezetek és vállalkozások működését, folyamatait;  ⦁ önálló szervezési, tervezési, gazdálkodási és marketing menedzsment feladatokat ellátni; ⦁ alkalmazni az alapvető, közérzetjavító terápiás technikákat az élettani hatásmechanizmusuk figyelembe vételével; ⦁ hatékonyan érvényesíteni a szegmens specifikus turisztikai termékfejlesztésben az egyes terápiák jellemzőit, hatásrendszerét;  ⦁ írásban és szóban kommunikálni a vendégekkel, a turizmus és az egészségipar beszállítóival.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ általános közgazdasági alapok és üzleti gazdálkodási technikák; ⦁ turisztikai és egészségipari szakmai szolgáltatások és működtetésük; ⦁ terápiás módszerek és élettani hatások.   A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek: ⦁ gazdasági, gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, gazdaságjogi, vállalkozás-gazdaságtani, statisztikai, menedzsment, marketing, integrációs, világgazdasági, informatikai, közigazgatási és adózási ismeretek, turisztikai és egészségipari sajátosságok adott szinten szükséges alkalmazás szintű elsajátítása; ⦁ terápiás eljárások ismerete, egyes közérzetjavító terápiák készség szintű elsajátítása; ⦁ termékfejl ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Pincér

  A képesítéssel rendelkező képes: az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét figyelemmel kísérni számlákat készíteni átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni HAACP dokumentációkat kitölteni idegen nyelven rendelést felvenni környezetvédelmi előírásokat alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vallási turizmust szervező szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek képessé válnak – a vallási turizmus szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására; – a vallási turizmus szervezeti kapcsolatrendszerének kezelésére; – zarándokutak, egyházi programok kidolgozására, hatékony szervezésére; – a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, meggyőzési technikák alkalmazására és az érdekkonfliktusok kezelésére, valamint a panasz-szituációk kezelésére is.   A hallgatók megismerik – a vallási turizmus szolgáltatásainak helyét a turizmus rendszerében, működésének alapelveit, a szakmai és érdekképviseleti szervezeteket; a piacra való belépés jogszabályi feltételeit, az európai uniós direktívákat; – a többnyelvű és a kultúraközi kommunikáció célszerű módszereit, a nemzetközi vallási irányultságú turizmusszervezés feladatait és ellátásuk módjait, az információszerzés, információszervezés és informatikai alkalmazások technikáit; – a vallási turizmus egyedi vonzerőit, azok működtetését, a vallási programok szervezésének összetevőit, a kapcsolódó speciális marketingmunkát; – az ágazat speciális célcsoportjait és az ehhez kapcsolódó szervezőmunkát;  – a vallási rendezvényszervezés működési folyamatait, értékelési döntési kritériumait, szakmai részterületeit ágazati kapcsolódási pontjait.   Személyes adottságok és készségek: A végzettek  – rendelkeznek szervezéshez, irányításhoz szükséges alapvető adottságokkal, együttműködési képességekkel; – alkalmasak magas színvonalú szolgáltatások nyújtására és az ezt biztos ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető

  A képzés célja:A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari” rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai szakközgazdászok és szakidegenvezetők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját. Ismerik továbbá az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. Képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt vesznek az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; - a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete;- ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

  A képzés célja:A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari” rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai tanácsadók és szakidegenvezetők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját. Ismerik továbbá az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. Képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt vesznek az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; - a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete;- a spe ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. turisztikai animátor

  A képzés célja olyan szakirányú továbbképzést biztosítani, mely felkészíti a hallgatókat animátorként való elhelyezkedésre a munkaerőpiacon. Az általános animátori kompetenciák birtokában prezentálják az animátori munka legmagasabb minőségét. A képzés elvégzése eredményeképpen képesek lesznek a turizmushoz kapcsolódó aktivitásokat megtervezni, összehangolni, megszervezni, megvalósítani – kereskedelmi szálláshelyeken, szabadidő-centrumokban, sportlétesítményekben, faluházakban és egyéb idegenforgalmi helyszíneken – az emberek közötti kapcsolatok kiépítésén és játékos programok lebonyolításán keresztül. A képzés során megszerezhető ismeretek:   * animáció elméleti ismeretek;   * animáció módszertani ismeretek;   * a turisztikai animáció elmélete;   * személyiségfejlesztési ismeretek;   * kommunikációs ismeretek;   * csoportfolyamatok és kezelésük;   * turizmus ismeretek;   * marketingkommunikációs ismeretek;   * vendégkapcsolatok működtetése;   * idegenforgalmi attrakciók;   * a rendezvényszervezés elmélete;   * a turisztikai rendezvények jellemzői és típusai;   * kapcsolattartás a rendezvényszervezésben;   * az animátor forrásszerzési lehetőségei. A képzés résztvevői   * átfogó képet kapnak az animáció fajtáiról, a szakma gyakorlásának lehetséges területeiről;   * megismerkednek a legfontosabb módszertani és etikai alapvetésekkel;    * az elméleti-módszertani tudással felvértezve, a személyiség- és közösségfejlesztő technikák alkalmazásához szükséges tudást sajátítanak el;    * elsajátítják a pályázati rendszer ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Belovagló

  A képesítéssel rendelkező képes: a kiképzés alatt álló egyedeknek és a különböző szinten kiképzett sportlovaknak egyedileg megfelelő takarmányok kiválasztására és a takarmány adagok összeállítására megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, illetve aukciókra előkészíteni a lovat futószáras, nyereg alatti használatra a különböző szintű sportlovak futószáras bemelegítésére, jártatására illetve a nyereg alatti bemelegítésére és előlovaglására a csikó betanítására nyereg alá kezdő ló szintig végrehajtani a könnyűosztályú díjlovagló,és stílus díjugrató programot tereplovaglásokon részt venni és terepakadályokat leküzdeni pályaépítői feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages