• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 585 items
 1. Operativno gradbeništvo (Construction management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se v 3. letniku deli na module: Konstruktiva, Organizacija, Promet. Diplomant med študijem spozna tradicionalna znanja, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način in s sodobno tehnologijo. Seznani se z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi kot posledicami posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in s problemskimi nalogami se privaja na delo v skupini, na javno nastopanje ter poslovanje s strankami. S praktičnim delom na terenu in v laboratorijih diplomant pridobi veščine in spretnosti, potrebne za delo v gradbeništvu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Gradbeništvo (Civil engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se v šestem semestru deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo. Diplomant pridobi predvsem naslednje predmetnospecifične kompetence: obvladovanje temeljnih teoretičnih znanj, bistvenih za tehnično področje gradbeništva, obvladovanje temeljnih strokovnih znanj gradbeništva in bistvenih komplementarnih ved (geologije, geodezije, organizacije del, informatike), temeljno usposobljenost v gradbeništvu, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji, zmožnost samostojnega pridobivanja novih veščin. Diplomant je sposoben samostojno opravljati manj zahtevna dela in reševati posamezne dobro definirane naloge v gradbeništvu pri projektiranju in izvajanja del (tako za stavbe kot za gradbene inženirske objekte), urejanju prostora, laboratorijskem preverjanju gradbenih materialov in podobno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Tehnično upravljanje nepremičnin (Technical real estate management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant študijskega programa pridobi pregledna temeljna znanja geodezije, geoinformatike, prostorskega načrtovanja, nepremičnin in upravljanja nepremičnin (zemljiška renta, cene nepremičnin, prenos lastništva, financiranje in investiranje v nepremičnine, vrednotenje nepremičnin) skupaj z osnovnimi znanji, povezanimi z upravljanjem nepremičnin, kot sta ekonomija in pravo nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (Water science and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant univerzitetnega študijskega programa pridobi pregledna splošna temeljna znanja iz naravoslovja in družboslovja, obenem pa osnovna temeljna in uporabna (gradbeno)tehniška znanja za reševanje preprostih upravnih postopkov in planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje manj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov vodarskega in okoljskega inženirstva. V okviru študija študent ob teoretičnih temeljnih znanjih spozna tradicionalna načela vodarstva, nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Gradbeništvo (Civil Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program zagotavlja univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geodezija in geoinformatika (Geodesy and geoinformation)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki pridobi pregledna splošna temeljna znanja z vseh področij geodezije in geoinformatike ter osnovna znanja iz nekaterih povezanih, za geodezijo in geoinformatiko pomembnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Kinnisvara korrashoid

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=119737 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Hoonete ehitus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80323 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Maastikuarhitektuur

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80320 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Hoonete ehitus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1827 ...

  Provider NameTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages