• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 285 items
 1. Pittig leven door zelfzorg- 5 daagse cursus

  Pittig leven door zelfzorg. Verantwoordelijk voor mezelf, mijn relaties en de samenleving. Velen onder ons leven met stress. Je moet presteren, het moet snel gaan, je moet veel zaken combineren, enzovoort. De druk om steeds meer en steeds beter te doen, is groot. Om dit aan te kunnen, is het nodig dat je goed voor jezelf zorgt.Maar wat betekent dat eigenlijk, zelfzorg? Waar heeft het allemaal mee te maken?In deze cursus krijg je daar meer zicht op. Een concrete handleiding en tal van tips leren je hoe je de zorg voor jezelf blijvend kunt opnemen. En je ontdekt bovendien dat goed zorgen voor jezelf je aandacht voor anderen en ook voor de samenleving een nieuw élan kan geven!Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie- 4 daagse cursus

  Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie. Handvatten om te slagen als koppel. Een partnerrelatie is een uitdaging!. In deze cursus neem je jouw ervaring van je partnerrelatie onder de loep om deze juister te begrijpen en jezelf beter af te stemmen. Je maakt een stand van zaken op om te bouwen aan een duurzame toekomst. Je ontdekt wat je verbindt met je partner. En je krijgt een juister beeld op de moeilijkheden die overwonnen moeten worden en het onbegrip dat uitgeklaard moet worden. Er worden sleutels en grondhoudingen aangereikt om je nog juister te leren engageren in de relatie, zodat een toekomst met twee optimale slaagkansen krijgt. Deze cursus kan door één van beide partners of als koppel gevolgd worden.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Mijn kinderen helpen om zichzelf te worden- 4 daagse cursus

  Mijn kinderen helpen om zichzelf te worden. Condities voor een opvoeding die de ontplooiing van het kind op het oog heeft. Kinderen opvoeden is: hen de kans geven om zichzelf te worden, om hun eigenheid te ontplooien. Hiervoor hebben wij met tederheid en authenticiteit de voorwaarden te scheppen; zorgen dat kinderen zelf de weg vinden om in vrijheid en zelfstandigheid te groeien. Daartoe is het nodig om als ouder, als opvoeder het kind in zijn eigenheid te zien, het te waarderen en het de juiste kansen te geven. De cursus wil duidelijkheid scheppen in wat je met je kinderen beleeft en hoe je een gelukkige vader of moeder (opvoeder) kunt worden. Er wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij de verschillende basisbehoeften van elk kind.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld- 5 daagse cursus

  Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld.Gewaarwordingen herkennen en hun inhoud analyseren.Alles wat je meemaakt, beleef je bewust of onbewust via je lichaam. Door met lichaamsoefeningen en opdrachten in de natuur, stil te staan bij wat je in je lichaam gewaarwordt, krijg je meer voeling met wat in je leeft. Je leert je beleving benoemen en analyseren, je doet nieuwe inzichten op en je komt meer in contact met jezelf. Dit kan je aanzetten om nieuwe stappen te zetten in je leven.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Tevredenheid op het werk- 4 daagse cursus

  Tevredenheid op het werk. Sleutel voor efficiëntie in de onderneming. Deze cursus heeft als doel om je werksituatie zo ruim mogelijk te bekijken. Het is mogelijk om je goed te voelen op je werk en jezelf daarbij ontplooiingskansen te geven. Het is mogelijk om je samen met anderen collegiaal in te zetten voor de realisatie van een missie. Hiervoor is het belangrijk om jezelf en anderen beter te begrijpen, ieders aandeel zien in wat goed en minder goed gaat op het werk. Je kunt inzichten verwerven in processen die zich afspelen tussen collega's, tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Je kunt leren beter om te gaan met de aspiraties en de behoeften van je collega's, met de waarden en de cultuur van je onderneming, met beïnvloeding, macht, spanningen en conflicten. Je leert ook op een realistische manier rekening houden met je eigen verwachtingen en met de eisen van het werk.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. Pittig leven door zelfzorg- 5 daagse cursus

  Pittig leven door zelfzorg. Verantwoordelijk voor mezelf, mijn relaties en de samenleving. Velen onder ons leven met stress. Je moet presteren, het moet snel gaan, je moet veel zaken combineren, enzovoort. De druk om steeds meer en steeds beter te doen, is groot. Om dit aan te kunnen, is het nodig dat je goed voor jezelf zorgt.Maar wat betekent dat eigenlijk, zelfzorg? Waar heeft het allemaal mee te maken?In deze cursus krijg je daar meer zicht op. Een concrete handleiding en tal van tips leren je hoe je de zorg voor jezelf blijvend kunt opnemen. En je ontdekt bovendien dat goed zorgen voor jezelf je aandacht voor anderen en ook voor de samenleving een nieuw élan kan geven!Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Ontvankelijk voor realiteiten die mij te boven gaan- 4 daagse cursus

  Ontvankelijk voor realiteiten die mij te boven gaan. Exploratie van de dimensie van transcendentie met creatieve middelen. Iedereen kan, zelfs reeds als kind, ervaringen hebben die voeling geven met de transcendente dimensie van het leven en van zichzelf. Je doet zoals iedereen ervaring op van meer dan jezelf in jezelf en je kan leren om hieraan aandacht te geven. Jezelf tijd gunnen om dit te herkennen en te ontcijferen, opent een weg van zelfwaardering en ondersteunt het vinden van je plaats in het leven. Om deze cursus met creatieve middelen te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Innerlijke schoonheid

  Alles bestaat uit energie , ook het menselijk lichaam. Wanneer de levensenergie ongehinderd kan stro ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Zeker van mezelf

  ...met impro-inspiratie Tijdens deze training in assertief en flexibel gedrag gaan we na hoe communicatiepatronen in elkaar zitten en hoe je daar respectvol en flexibel mee kan omgaan. Het gedachtengoed en de principes van improvisatie lenen zich bij uitstek tot het ervaringsgericht onderzoeken van een positievere manier van communiceren. We nemen de tijd om te verkennen wanneer je er al in slaagt om te handelen met respect voor jezelf en de ander. Stap voor stap breiden we onze mogelijkheden uit: ruimte maken voor jezelf; durven uitspreken wat je denkt en voelt; rust vinden in wie je bent; rustig en genuanceerd 'nee' zeggen; feedback geven met het doel een conflict uit te praten; luisteren naar kritiek die je krijgt en uitmaken welk deel wel of niet klopt voor jou; genieten van waardering geven en krijgen. Topics vanuit improvisatie die ons hierbij ondersteunen en prikkelen zijn: focus, awareness, accepteren, creatief en positief inspelen op wat je overkomt. De hele cursus wordt gewerkt aan het verstevigen van een positief zelfbeeld, innerlijke rust en een meer authentiek gedrag. Gaande weg herken en erken je je "dominante (bio)-reacties" en onderzoeken we hoe je deze kan transformeren naar een "gerichte respons". Bijzonder aan deze 4 dagen is dat Inge Van Droogenbroeck als educatief medewerker samenwerkt met Nathalie Van Renterghem. Zij zorgt als toegepaste-impro-trainer voor het inbrengen van gevarieerde oefeningen uit theater- en bewegingsimprovisatie.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Met impact spreken voor publiek

  Soms vragen ze jou het woord te voeren op een familiefeest, moet je een spreker inleiden of iemand huldigen binnen het verenigingsleven, of moet je een project toelichten, klanten toespreken of een groep collega’s informeren. Als je wilt dat jouw verhaal gehoord en juist begrepen wordt, is het nodig om de inhoud in een passende structuur te gieten en deze op een aantrekkelijke manier te verwoorden. Daarom is deze opleiding opgebouwd rond: hoe je iets zegt (lichaamshouding, stemgebruik, oogcontact, rustig overkomen,spreekangst overwinnen, …) en wat je zegt (structuur, gebruik van hulpmiddelen, boeiend maken).Daarnaast werken we ook aan het omgaan met je publiek, het reageren op gestelde vragen en het counteren van‘stoorzenders’, mensen die deskundiger zijn of doen alsof? Tijdens de eerste 3 dagen krijg je veel tips en informatie, maar word je vooral zelfzekerder door veel te oefenen. Via doeopdrachten en feedback leer je je sterke kanten kennen en krijg je aanzetten om je minder sterke kanten verder te ontwikkelen. Enkele maanden later krijg je de gelegenheid om je spreekervaringen terug te koppelen aan de cursus en in te zoomen op individuele of heel specifieke leervragen.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages