• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Specialistutbildad undersköterska barn och ungdomssjukvård

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom barn och ungdomssjukvård samt neonatalvård med tyngdpunkt på barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt, samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till barn och unga. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom barn och ungdomssjukvården. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledningARBETSMARKNADFramtidens barn och ungdomssjukvård har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården SAMARBETSPARTNERSUtbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands regionen och Kommunalarbetarförbundet KURSERLagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30Kommunikation, Handledning och pedagogik 20Barn och ungdomars utveckling 15Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50LIA 1, 8 veckor ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Nordisk Spårsvetsare

  Nordisk Spårsvetsare ...

  Provider NameVästerdalarnas Utbildningsförbund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Lokförare

  Vill du jobba som lokförare? Yrkeshögskoleutbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna köra tåg på det svenska järnvägsnätet. Det är idag stor brist på lokförare i Sverige, vilket gör att det finns goda möjligheter att få jobb.För att passa som lokförare bör du vara serviceinriktad och stresstålig och kunna fatta rätt beslut i oväntade situationer. Det är också en fördel om du är intresserad av teknik.Utbildningens uppläggUtbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare.Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen är anpassad till den nationella utbildningsplan som branschorganisationen Almega och branschföretagen tagit fram.I järnvägsknuten Nässjö möts sex järnvägslinjer och flera av de stora tågbolagen har kontor här. Förutsättningarna är därför mycket goda att lära sig allt som yrkesrollen som lokförare kräver, både teoretiskt och praktiskt. TågsimulatorVi använder oss av tågsimulator i utbildningen. De pedagogiska fördelarna med simulatorträning är många och den simulatorbaserade utbildningen innebär att teori varvas med simulatorträning då vi praktiskt övar på situationer som kan uppstå. Syftet är att du som studerande ska få så många övningstimmar som möjligt på avvikelser.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna i yrkesrollen som lokförare varierar inom de olika företagen, från att enbart köra tåg till att ha mer flexibla arbetsuppgifter som växlare, radioloks ...

  Provider NameNässjö Kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Verktygstekniker

  Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med konstruktion och bearbetning av verktyg inom industrin. Du är med från början till slut i utvecklingen och tillverkningen av ett nytt verktyg, från datorfil till färdig produkt.Verktygstekniker är ett bristyrke och det finns ett stort anställningsbehov inom tillverkningsindustrin ...

  Provider NameOlofströms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bryggeriteknik

  BryggeriteknikutbildningEn utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch.Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.Utbildningen tillgodoser ett stort behov inom branschen. Därför har våra studenter hög anställningsbarhet efter examen.Studenten får lära sig och utveckla de teoretiska och praktiska kunskaperna i öltillverkning. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid mälteri-arbete, liksom grundkunskaper i laboratoriearbete. Det ingår även moment som är specifikt inriktade på mikrobryggeri (bryggning i liten skala). Samtliga stora bryggerier har medverkat i utvecklingen av utbildningen, vilket innebär att de är intresserade av den kompetens som blir tillgänglig. Exempel på samarbetspartners är Spendrups, Carlsbergs, Åbro, Oppigårds, Eskilstuna ölkultur, Dugges, Göteborg Nya bryggeri och branschorganisationen Sveriges Bryggerier. ...

  Provider NameVästerbergslagens utbildningsförbund - Teknik

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Konstnärlig Grundutbildning

  Basis konstnärliga grundutbildning vänder sig till dig som vill utveckla ditt seende och din förmåga till konstnärlig gestaltning. Utbildningen är en förberedande konstutbildning som ger en god grund för att söka till högskolestudier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Undervisningen är schemalagd och lärarledd med inslag av självständigt arbete. Våra lärare är alla yrkesverksamma konstnärer och designers med lång pedagogisk erfarenhet. Ämnena som innefattas är teckning, kroki, skulptur, måleri, grafik, akvarell, konsthistoria, grafiskdesign och illustration samt tematiskt arbete med handledning i både individuella och gemensamma konstnärliga processer. Vi har ett brett modellprogram för kroki och modellmåleri. Yrkesverksamma konstnärer, designers och andra kulturutövare bjuds regelbundet till skolan för föreläsningar och skolan erbjuder även olika kulturarrangemang utanför skoltid. Utbildningen är på heltid och omfattar 1200 timmar. Flera av våra studenter har gått vidare till högskolestudier och sedan blivit yrkesverksamma inom områden som: Fri konst, Grafisk design, Industri och produktdesign, Arkitektur och inredning, Scengrafi, Dataspelsutveckling, Bildpedagogik m.m. Undervisningen bedrivs i mycket trivsamma och inspirerande lokaler i ett 1700-tals hus på Södermalm i Stockholm. Vi är en liten och familjär skola som arbetar aktivt för ett jämställt och demokratiskt klimat där du som elev kan ha stort inflytande över din utbildning. ...

  Provider NameKonstskolan Basis

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Musikalutbildning, 1 år heltid

  Musikalutbildning, 1 år heltid ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Balettakademien Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Musikalutbildning, 1 år heltid

  Musikalutbildning, 1 år heltid ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Balettakademien Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Trafiklärare

  Som trafiklärare ska du träna dina elever att fungera i alla tänkbara trafiksituationer. Du ska lära körkortsaspiranten trafikvett och förklara hur trafiksystemet är uppbyggt. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion.I arbetet ingår att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov.Efter godkänd utbildning till trafiklärare kan du ansöka om godkännande från Transportstyrelsen att arbeta som trafiklärare.Utbildningens kurser:Arbetsmiljö och ansvar 10pExamensarbete 12pFordonssäkerhet och miljö 35pFörfattningskunskap Trafik 35pTrafikpsykologi 35pTrafiksäkerhetsarbete 23pLärande i arbetslivet 1 25pLärande i arbetslivet 2 50pYrkespedagogik Trafiklärare 1 25pYrkespedagogik Trafiklärare 2 50p ...

  Provider NameKlippans kommun, Vuxenutbildning

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Dansutbildning jazz/commercial, 1 år heltid

  Dansutbildning jazz/commercial, 1 år heltid ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Balettakademien Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages