• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4747 items
 1. Diplomingeniør- nanoteknologi

  På uddannelsen lærer du at arbejde med udvikling af nye materialer og produkter. Du lærer også om samspillet mellem menneske, teknologi og samfund og får kendskab til nanoteknologiske måleteknikker.Som færdiguddannet diplomingeniør i nanoteknologi kan du finde job i fx bioteknologiske virksomheder, farmaceutiske firmaer, nanotek-firmaer eller i katalysatorindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- kemi

  Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik. Uddannelsen giver dermed den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du får erfaring med arbejdsområderne under den indlagte praktikperiode.Som kemiingeniør kan du arbejde med udvikling og rådgivning i virksomheder, der arbejder med kemiske processer. Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Skov- og landskabsingeniør

  Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturgenopretning eller pleje af vådområder.Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, entreprenør eller selvstændig rådgiver. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Katastrofe- og risikomanager

  Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. ...

  Provider NameKatastrofe- og risikomanageruddannelsen Metropol (Metropol Sigurd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- it

  Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- bioteknologi

  Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.Dine jobmuligheder som færdiguddannet diplomingeniør kan være som forsøgs- og udviklingsingeniør samt inden for arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også finde job i den industrielle produktion inden for eksempelvis fødevare-, medicin- eller miljøområdet. ...

  Provider NameIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (IhÅ)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Forsikringsmatematik

  Forsikringsmatematikere arbejder med en kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Du får en teoretisk baggrund for bl.a. at kunne analysere og beregne diverse risikofaktorer - en forudsætning for at kunne tegne en forsikring for enkeltpersoner eller virksomheder.Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for offentlig administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Matematik-økonomi

  Uddannelsen kombinerer naturvidenskab med samfundvidenskab. Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler.Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Softwareudvikling

  Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- eksportteknologi

  Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages