• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 661 items
 1. Art Director / Copywriter

  Art Director/ Copywriter är en tvåårig heltidsutbildning för dig som vill bli kreatör - copywriter eller art director. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att jobba i den kreativa sfären, både i Sverige och internationellt. Framförallt syftar utbildningen till att utveckla din förmåga till idé -och konceptutveckling, vilket är kärnan i en kreatörs yrkeskunnande.Studierna omfattar både visuell och skriftlig kommunikation. Praktikfall och praktiska uppgifter varvas med teoretiska och strategiska ämnen. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.Förutom idé- och konceptutveckling lär du dig mer om kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Art Directors går djupare inom formgivning till exempel hur färger påverkar våra sinnen, vad olika former signalerar, typografi grafiska profiler, logotyper och visuella identiteter. Copywriters fördjupar sig inom språkbruk olika typer av manusförfattande, att skriva med olika röster och att göra en verbal profil. Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio.På Berghs får du, som en del av skolans pedagogik, arbeta i riktiga projekt med riktiga uppdragsgivare. Du får också en unik möjlighet att samarbeta med andra studenter som ska bli designers, marknadskommunikatörer och produktionsledare. Det ger dig erfar ...

  Provider NameBerghs School of Communication

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

  Måleriutbildningen är en tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning. Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande får kunskap om olika tecknings- och måleritekniker och även inslag av andra tekniker förekommer i utbildningen. Komposition, yta, djup, form och färg är några av de grundbegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och med självständigt arbete. De följs upp och handleds av läraren. Erfarenhet av olika tekniker och teman ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet. Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete under handledning. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att den studerande ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en konstnärlig process för att möta de krav som högskola och konstliv ställer.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filos ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

  Måleriutbildningen är en tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning. Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande får kunskap om olika tecknings- och måleritekniker och även inslag av andra tekniker förekommer i utbildningen. Komposition, yta, djup, form och färg är några av de grundbegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och med självständigt arbete. De följs upp och handleds av läraren. Erfarenhet av olika tekniker och teman ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet. Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete under handledning. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att den studerande ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en konstnärlig process för att möta de krav som högskola och konstliv ställer.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filos ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

  Måleriutbildningen är en tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning. Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande får kunskap om olika tecknings- och måleritekniker och även inslag av andra tekniker förekommer i utbildningen. Komposition, yta, djup, form och färg är några av de grundbegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och med självständigt arbete. De följs upp och handleds av läraren. Erfarenhet av olika tekniker och teman ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet. Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete under handledning. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att den studerande ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en konstnärlig process för att möta de krav som högskola och konstliv ställer.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filos ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

  Måleriutbildningen är en tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning. Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande får kunskap om olika tecknings- och måleritekniker och även inslag av andra tekniker förekommer i utbildningen. Komposition, yta, djup, form och färg är några av de grundbegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och med självständigt arbete. De följs upp och handleds av läraren. Erfarenhet av olika tekniker och teman ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet. Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete under handledning. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att den studerande ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en konstnärlig process för att möta de krav som högskola och konstliv ställer.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filos ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Art Director / Copywriter

  Art Director/ Copywriter är en tvåårig heltidsutbildning för dig som vill bli kreatör - copywriter eller art director. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att jobba i den kreativa sfären, både i Sverige och internationellt. Framförallt syftar utbildningen till att utveckla din förmåga till idé -och konceptutveckling, vilket är kärnan i en kreatörs yrkeskunnande.Studierna omfattar både visuell och skriftlig kommunikation. Praktikfall och praktiska uppgifter varvas med teoretiska och strategiska ämnen. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.Förutom idé- och konceptutveckling lär du dig mer om kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Art Directors går djupare inom formgivning till exempel hur färger påverkar våra sinnen, vad olika former signalerar, typografi grafiska profiler, logotyper och visuella identiteter. Copywriters fördjupar sig inom språkbruk olika typer av manusförfattande, att skriva med olika röster och att göra en verbal profil. Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio.På Berghs får du, som en del av skolans pedagogik, arbeta i riktiga projekt med riktiga uppdragsgivare. Du får också en unik möjlighet att samarbeta med andra studenter som ska bli designers, marknadskommunikatörer och produktionsledare. Det ger dig erfar ...

  Provider NameBerghs School of Communication

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Art Director / Copywriter

  Art Director/ Copywriter är en tvåårig heltidsutbildning för dig som vill bli kreatör - copywriter eller art director. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att jobba i den kreativa sfären, både i Sverige och internationellt. Framförallt syftar utbildningen till att utveckla din förmåga till idé -och konceptutveckling, vilket är kärnan i en kreatörs yrkeskunnande.Studierna omfattar både visuell och skriftlig kommunikation. Praktikfall och praktiska uppgifter varvas med teoretiska och strategiska ämnen. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.Förutom idé- och konceptutveckling lär du dig mer om kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Art Directors går djupare inom formgivning till exempel hur färger påverkar våra sinnen, vad olika former signalerar, typografi grafiska profiler, logotyper och visuella identiteter. Copywriters fördjupar sig inom språkbruk olika typer av manusförfattande, att skriva med olika röster och att göra en verbal profil. Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio.På Berghs får du, som en del av skolans pedagogik, arbeta i riktiga projekt med riktiga uppdragsgivare. Du får också en unik möjlighet att samarbeta med andra studenter som ska bli designers, marknadskommunikatörer och produktionsledare. Det ger dig erfar ...

  Provider NameBerghs School of Communication

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Art Director / Copywriter

  Art Director/ Copywriter är en tvåårig heltidsutbildning för dig som vill bli kreatör - copywriter eller art director. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att jobba i den kreativa sfären, både i Sverige och internationellt. Framförallt syftar utbildningen till att utveckla din förmåga till idé -och konceptutveckling, vilket är kärnan i en kreatörs yrkeskunnande.Studierna omfattar både visuell och skriftlig kommunikation. Praktikfall och praktiska uppgifter varvas med teoretiska och strategiska ämnen. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.Förutom idé- och konceptutveckling lär du dig mer om kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Art Directors går djupare inom formgivning till exempel hur färger påverkar våra sinnen, vad olika former signalerar, typografi grafiska profiler, logotyper och visuella identiteter. Copywriters fördjupar sig inom språkbruk olika typer av manusförfattande, att skriva med olika röster och att göra en verbal profil. Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio.På Berghs får du, som en del av skolans pedagogik, arbeta i riktiga projekt med riktiga uppdragsgivare. Du får också en unik möjlighet att samarbeta med andra studenter som ska bli designers, marknadskommunikatörer och produktionsledare. Det ger dig erfar ...

  Provider NameBerghs School of Communication

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Skulptur grundläggande konstnärlig utbildning

  Den tvååriga skulpturutbildningen ger en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och förmågan att utveckla den egna bild och formvärlden. Övningar sträcker sig från modellstudier via tematiska övningar till självständiga projekt. Stor vikt läggs vid att utmana den studerande till att vandra på okända stigar och få kontakt med nya uttrycksformer. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Samtal om intressanta skulpturer, konstnärer och konstnärliga frågeställningar inleder dagen. Några moment under ett läsår kan vara installation, performance, träbearbetning, parafras, gjutning i gips och betong, ljud, platsspecifika verk, eget projekt m.m.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om konstnärens ekonomi. Skolan lägger stor vikt vid portfolioframställning, där det ingår dator-, skrivar- och dokumentationskurser (film och foto) för att på bästa sätt kunna presentera sitt konstnärliga arbete. Skolan gör två studieresor varje läsår, va ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Skulptur grundläggande konstnärlig utbildning

  Den tvååriga skulpturutbildningen ger en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och förmågan att utveckla den egna bild och formvärlden. Övningar sträcker sig från modellstudier via tematiska övningar till självständiga projekt. Stor vikt läggs vid att utmana den studerande till att vandra på okända stigar och få kontakt med nya uttrycksformer. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Samtal om intressanta skulpturer, konstnärer och konstnärliga frågeställningar inleder dagen. Några moment under ett läsår kan vara installation, performance, träbearbetning, parafras, gjutning i gips och betong, ljud, platsspecifika verk, eget projekt m.m.Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om konstnärens ekonomi. Skolan lägger stor vikt vid portfolioframställning, där det ingår dator-, skrivar- och dokumentationskurser (film och foto) för att på bästa sätt kunna presentera sitt konstnärliga arbete. Skolan gör två studieresor varje läsår, va ...

  Provider NameDômen Konstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages