• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 48 items
 1. Visual Merchandise

  Din framtid som Visual MerchandiserUtbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver för att arbeta med visuell kommunikation inom framförallt butik men även ehandel och event. Handeln omsätter idag ca 751 miljarder. Branschen består av 46 000 butiker och har idag drygt 300 000 anställda. I Sverige finns 373 köpcentrum och handelsområden. En undersökning som Tillväxtverket gjort visar att detaljhandeln bl.a. efterfrågar medarbetare med följande kompetenser; ledarskap, marknadsföring och butiksinredning.Efter examen ska du kunna arbeta som:Visual Merchandiser inom e-handelVisual Merchandiser i butikVisual Merchandiser inom event/PR/home stylingSkyltfönsterdesigner/stylistEgen företagare inom Visual MerchandiseVisual Merchandiser med säljkompetens Goda framtidsutsikterHandeln är en tillväxtbransch som är i en förändringsprocess i och med digitaliseringen. Trots att de fysiska butikerna fått konkurrens av olika ehandelsföretag kommer butikerna inte att upphöra. Istället kommer Multi Channel Retailing, att företagen finns på flera olika plattformar och det är upp till kunden att bestämma var man vill handla. För att de fysiska butikerna inte ska bli s.k. showrooms där folk klämmer och provar saker för att sedan köpa på nätet efterfrågar butikerna duktiga visual merchandisers som kan ge konsumenten en unik butiksupplevelse. Ehandeln har även ökat behovet av Visual Merchandisers på nätet. Arbetslivet visar ett mycket stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera buti ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Lönekonsult

  Som lönekonsult kvalitetssäkrar du löneprocessen. Du arbetar självständigt med genomförande samtidigt som dusamarbetar med såväl interna som externa aktörer. Din utbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunnaarbeta med rådgivning, konsultation, systemkunskap, digitalisering, internationalisering och processoptimering inomlönebranschen. Du förbereds för att kunna bli auktoriserad lönekonsult, vilket du kan bli efter tre års yrkeserfarenhet.Det finns ett stort behov av lönekonsulter vilket ger dig stora möjligheter till anställning.DU KAN ARBETA SOM - Lönekonsult - Lönespecialist - Löneförrättare - Löneekonom KURSER OCH YH-POÄNG Arbetsrätt 30 Examensarbete 20 Förmåner och resereglementen 20 LIA 60 Lönehantering och den konsultativa yrkesrollen 20 Lönesystem 20 Pensioner och försäkringar 10 Personalekonomi och personalredovisning 30 Praktisk lönehantering 40 Processer inom personalarbete 30 Redovisning 20EFTER UTBILDNINGEN KAN DU• arbeta i IT-baserade lönesystem och integrera data i andra system• arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inklusive avstämningarrimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner• arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter med mera• avgöra vad som räknas som förmån och vad som räknas som lön• hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar• tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden• förstå bokföringens grunder• hantera uppgifter inom lön för bokföring, samt kommunicer ...

  Provider NameVästerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Lönespecialist

  Vill du arbeta med ekonomi- och personalfrågor? Vill du ha ett omväxlande yrke med ständig utveckling och nya utmaningar? Då är lönespecialist yrket för dig! Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Lönespecialist - ett framtidsyrke!VAD FÅR JAG LÄRA MIG?Lönespecialisten måste följa med i den snabba utvecklingen av olika lönesystem. Idag innebär det en mycket mer rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Samtidigt ställs det ökande krav på lönespecialistens generella kunskaper. Du måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.Utbildningen ger dig kunskap i att utföra beräkningar av löner, med både tillägg och avdrag. Du lär dig förstå hela löneprocessen, samt lagar och regler som berör lön. Efter utbildningen kan du beräkna, redovisa och betala skatter. Samtidigt kan du grundläggande bokföring och redovisning. Kommunikation är en viktig del och du utbildas i att kommunicera i både tal och skrift, anpassat efter vem som är mottagaren.Som lönespecialist är det viktigt att ha kunskap om arbetsrätten, dvs de lagar, regler och kollektivavtal som finns och hur de påverkar varandra. Självständigt genomför du kartläggning och analys av lönerutiner med hjälp av nyckeltal och med hög servicekänsla bidrar du till att utveckla den rådgivande delen av yrkesrollen. Utbild ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Key Account Manager

  Arbetar du idag med företagsförsäljning B2B? Då har vi kompetensutvecklingen för dig. Som Key Account Manager har du en viktig roll för både kunden och ditt eget företag, och ska skapa tillväxt och goda resultat åt båda parter. Denna vidareutbildning handlar om hur du lämnar det traditionella kund-leverantörsförhållandet och istället bygger ett långsiktigt, strategiskt partnerskap då långa kundrelationer lönar sig. Utbildningen sker på distans, vilket gör det möjligt att kombinera studierna med arbete.HUR SER DEN NYA YRKESROLLEN UT?Inom Key Account Management (KAM) arbetar du med strategisk försäljning. Hos oss får du kunskaperna som behövs för att bedriva en kundfokuserad verksamhet på ett kvalificerat, proaktivt och kreativt sätt. Du får lära dig hur du utvecklar både din och kundens konkurrenskraft. Du får breda kunskaper inom komplex försäljning, t.ex. affärsjuridik, avtal, ekonomi och finansiell planering.Under utbildningen lär du dig även hur du stärker ett företags position på marknaden genom till exempel behovsanalys, strategisk marknadsföring och omvärldsanalys. På affärsspråket engelska får du kunskap i affärskorrespondens, möten och förhandlingar, interna affärsmöten, presentationsteknik och affärstermer. En Key Account Manager har ett brett kontaktnät, och fungerar som en brygga mellan kunden och olika personer. Du är också en viktig kunskapsresurs, inte bara när det gäller säljarbete, utan också andra processer inom din, kundens och era samarbetspartners verksamhet.KAM handlar mycket om att se dina ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Lönekonsult

  Lönekonsult ...

  Provider NameKYH AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Digital Conversion Manager

  Bli proffs inom digital marknadsföring & konverteringInternet och nya digitala lösningar i grunden har förändrat vårt sätt att konsumera, kommunicera och arbeta med marknadsföring. Den digitala utvecklingen fortsätter i ett rasande tempo. De flesta företag i Sverige pratar idag om att förändra sin verksamhet och marknadsföring för att möta användarnas allt mer digitala konsumtion av produkter och tjänster. Men få vet hur. Det är där du i rollen som Digital Conversion Manager kommer in.Vad gör en Digital Conversion Manager?Utbildningen till Digital Conversion Manager är en unik heltäckande utbildning som kombinerar praktisk marknadsföring, digital analys och konverteringsoptimering, en kompetens som få besitter idag. Efter utbildningen ska du kunna arbeta proaktivt med digital annonsering och analys, test och konverteringsoptimering av digital annonsering/kampanjer, samt att kunna bidra i det övergripande arbetet med att planera och utvärdera en verksamhets digitala marknadsföring. Tänk dig en mix av en digital marknadsförare, en webbanalytiker och en affärsutvecklare – där har vi rollen Digital Conversion Manager!Vem är du som söker utbildningen till Digital Conversion Manager?Du som söker är nyfiken på den digitala utvecklingen inom marknadsföring eller jobbar kanske med marknadsföring redan, men saknar digital spetskompetens. Du brinner för kommunikation och tycker att det är spännande att utifrån analyser kunna dra slutsatser och identifiera åtgärder. För dig är det en lockande utmaning att hitta nya väg ...

  Provider NameSälj & Marknadshögskolan i Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Digital Analytics

  Digital analys av mediekanaler och användarbeteendenWebbanalys är idag ett måste för företag. Webbanalysverktyg som Google Analytics och Adobe Analytics är ett måste för företag för att kunna ta strategiska beslut. De senaste åren har utvecklingen gått fort. Vi mäter inte bara vad användaren gör på webbplatsen, vi vill också kunna se beteendet i appar, operativsystem, offline, playtjänster, speltjänster, etcetera. Den snabba utvecklingen gör att rekryteringsbehoven stora. Yrkesrollen Digital Analytics handlar om att mäta och analysera det digitala landskapet. Fokus ligger på att testa och optimera den digitala upplevelsen för användaren. Yrkesroller som examinerade studenter kan ta är bland annat digital analytiker, webbanalytiker, konverteringsoptimerare, CRO-konsult och digital strateg. Utbildningen leder till en yrkesroll som, i många fall, är under ständig utveckling. Det gör också att valmöjligheterna att själv påverka och utveckla yrkesrollen är stor.Utbildningen kombinerar tre enormt viktiga områden för yrkesrollen:Digital analys – det är en avgörande kompetens att kunna förstå alla olika analysverktyg inom området.Webbteknik – den tekniska kompetens om hur de olika kanalerna och datainsamling fungerar är nödvändigt för att kunna utföra de relevanta spårningar som krävs. Datadrivna organisation – förståelse för hur företaget och organisation måste byggas för att ta rätt beslut vid rätt tillfälle för rätt person. ...

  Provider NameMedieinstitutet i Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Digital Analytics

  Digital analys av mediekanaler och användarbeteendenWebbanalys är idag ett måste för företag. Webbanalysverktyg som Google Analytics och Adobe Analytics är ett måste för företag för att kunna ta strategiska beslut. De senaste åren har utvecklingen gått fort. Vi mäter inte bara vad användaren gör på webbplatsen, vi vill också kunna se beteendet i appar, operativsystem, offline, playtjänster, speltjänster, etcetera. Den snabba utvecklingen gör att rekryteringsbehoven stora. Yrkesrollen Digital Analytics handlar om att mäta och analysera det digitala landskapet. Fokus ligger på att testa och optimera den digitala upplevelsen för användaren. Yrkesroller som examinerade studenter kan ta är bland annat digital analytiker, webbanalytiker, konverteringsoptimerare, CRO-konsult och digital strateg. Utbildningen leder till en yrkesroll som, i många fall, är under ständig utveckling. Det gör också att valmöjligheterna att själv påverka och utveckla yrkesrollen är stor.Utbildningen kombinerar tre enormt viktiga områden för yrkesrollen:Digital analys – det är en avgörande kompetens att kunna förstå alla olika analysverktyg inom området.Webbteknik – den tekniska kompetens om hur de olika kanalerna och datainsamling fungerar är nödvändigt för att kunna utföra de relevanta spårningar som krävs. Datadrivna organisation – förståelse för hur företaget och organisation måste byggas för att ta rätt beslut vid rätt tillfälle för rätt person. ...

  Provider NameMedieinstitutet i Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Lönespecialist

  Lönespecialist ...

  Provider NameHärryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Socialadministratör

  Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialtjänsten.Utbildningen leder till en ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat består av att bistå en socialsekreterare i utredningsarbetet, exempelvis med dokumentation, telefonkontakter och resebokningar. Du ska också självständigt kunna utföra administrativa handläggningsuppgifter.I utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på ett professionellt sätt. Du fördjupar även dina kompetenser i hur du använder datorn som ett arbetsredskap. Detta förutsätter att du innan utbildningen har en viss datorvana. I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemortSTUDIEFORMUtbildningen omfattar 3 terminer med 9-11 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform (Edwise).KURSER• Sociala arbetets villkor • Värdegrund och människosyn• Lagstiftning• LIA 1 - Yrkesrollen ...

  Provider NameSollefteå kommun - Reveljen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages