• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 277 items
 1. Veterinārmedicīna- Doktora studijas

  Apakšnozares: Morfoloģija, Fizioloģija,; Patoloģija, Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija, Iekšķīgās slimības, Parazitoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna. Studiju programmas mērķis: sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Veterinārmedicīna

  Studiju programmas apraksts: Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.). Pabeidzot studiju programmu, absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Karjeras iespējas: Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas- veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā ES valstī. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Pārtikas higiēna, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pārtikas higiēna- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. UPH Friskvårdskonsulent Hund

  UPH Friskvårdskonsulent Hund ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Kvalificerad Djurvårdare- nivå 2

  Utbildningen kombinerar teori och praktik genom platsförlagd utbildning samt LIA (lärande i arbetslivet). Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig om djurens beteende, näringslära, sjukdomslära, vårdhygien, kundbemötande samt anatomi och fysiologi. Praktikperioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis provtagning, röntgen, medicinering och instrumentvård. I utbildningen ingår även smittskydd samt tillämpning av den lagstiftning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering. När du är klar med din utbildning kommer du ha en stor kunskapsbas och kunna arbeta som djurvårdare på nivå 2.Utbildningen leder ej till legitimation.Övning ger färdighetVid vårt KTC (Kliniskt träningscentrum) får du under handledning träna på praktiska moment i en trygg, säker och realistisk miljö. Centret har lokaler som är anpassade för ändamålet med attrapper och simuleringar av verkliga patienter och situationer.Det är på KTC som du får omsätta din teoretiska kunskap till praktisk fingerfärdighet, vilket ger en bra grund för LIA-kurserna och gör dig väl förberedd för arbetslivet. ...

  Provider NameVästra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Veterinary Medicine- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in veterinary medicine sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of veterinary medicine sciences, problems and theories in the field of veterinary medicine sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Veterinary Medicine

  Veterinary medicine is a scientifically-practical branch, which studies animal diseases, diagnoses them, carries out treatments, prophylaxis and abatement, as well as supervises and controls hygiene of food products in the country and prevents illnesses common for both people and animals. It deals with environment protection form pollution, as well as takes care of ethical, esthetical and economical needs of pet and animal owners. Specialists of the branch solve problems connected with maintenance and provision of animal health, as well as quality and control of food products in the country. A very important field nowadays is food hygiene and specialists within it deal with various technologies of products processing, production and distribution in order to provide the production and use of harmless and healthy products. You will gain knowledge of the structure and function of healthy animals, of their husbandry, reproduction, hygiene and their feeding, knowledge of the behaviour and protection of animals, knowledge of the causes, nature, course, effects, diagnosis and treatment of the animal diseases, including a special knowledge of the diseases which may be transmitted to humans, knowledge of preventive medicine, knowledge of the hygiene and technology involved in the production, manufacture and putting into circulation of animal foodstuffs or foodstuffs of animal origin intended for human consumption. By choosing the study program "Veterinary medicine" you will have the possibilities to study in a modern en ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Loomaarsti abiline

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=113697 ...

  Provider NameJärvamaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages