• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 207 items
 1. Nanobiotechnology

  Būsimieji Nanobiotechnologijos magistrai studijuoja genų inžineriją, prokariotų ir eukariotų biologiją, molekulinę biologiją ir molekulinę genetiką, kamieninių ląstelių biologiją, audinių inžineriją, ląstelių technologiją, imunotechnologiją, nanomediciną, pramoninę biotechnologiją, diagnostinę nanobiotechnologiją, bioregeneracijos technologijas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Nanobiotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bioinžinerijos, biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, chemijos ar cheminės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti biotechnologijų magistrais. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Multimedia design

  The multimedia design graduates in the Bachelor of information technologies programme will be practical people having a systems approach to multimedia technologies design and development. They will also have deep understanding of audio, image and video processing systems and in the creative sectors. These technical skills and knowledge will be combined with on understanding of the creative processes and skills required for multimedia content creation. The bachelor studies of Multimedia design include the following courses: computer graphics, Web programming, digital photography technologies, multimedia technologies, basics of artistic Expression and composition, computer game design, technologies of e-services, Multimedia for mobile devices, 3D animation. The graduates will study 54 subjects. Practice in organized in there stages: cognitive (2 weeks) industrial 1 (4 weeks) and industrial 2 (4 weeks). A major component of this programme final year in the bachelor final project. The graduates will get the diploma of bachelor of information technologies. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Environment Protection Engineering

  Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programoje studijuojama profesinė etika, profesinės kalbos kultūra, filosofija (arba sociologija), specialybės užsienio kalba, matematika, fizika, chemija, atmosferos apsauga, vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos, atliekų tvarkymo technologijos, poveikio aplinkai vertinimas, darnus vystymasis ir taršos prevencija, aplinkos teisė, ekonomika ir vadyba bei kiti dalykai. Studentai turi galimybę pasirinkti, ką studijuoti: aplinkos mikrobiologiją ar biologinės įvairovės apsaugą, energetinių išteklių aplinkosaugą ar apželdinimą. Studijų programoje numatytos dvi alternatyviai pasirenkamos specializacijos: aplinkos apsaugos technologijų specializacija (aplinkosauginių technologijų kūrimo principai ir projektavimas, aplinkos monitoringas ir fizinė tarša, gamtonauda, aplinka ir statiniai) ir aplinkos apsaugos organizavimo specializacija (aplinkos vadyba ir auditas, aplinkos ekonomika, verslo projektavimas). Praktinių įgūdžių studentai įgyja pažintinės, aplinkosauginių dokumentų valdymo, technologinės, atsinaujinančių energijos šaltinių (arba apželdinimo, pasirinktinai) ir baigiamosios praktikų metu. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. ...

  Provider NameUtena College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Laivo inžinerija

  Būsimieji transporto inžinieriai studijuoja laivo korpuso konstrukciją, laivo statiką, laivo hidromechaniką, laivų sistemas, inžinerinę jūrų ūkio ekonomiką, laivų statybos technologiją, laivo eigumą, aukštąją matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, bendrąją chemiją, fiziką, medžiagų atsparumą, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, teorinę mechaniką, medžiagų inžineriją, elektrotechniką ir elektroniką ir kitus dalykus. Praktinės studijos vyksta keliais etapais: pratybos, seminarai, kursinio darbo projektavimas, technologinė-konstruktorinė praktika ir baigiamojo darbo praktika. Praktinių studijų trukmė apie 2000 val. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Thermal Energy and Technology

  Būsimieji energijos inžinerijos bakalaurai studijuoja šilumos generavimo, naudojimo, tyrimo ir įrenginių valdymo procesus, mokosi spręsti techninius šilumos gavybos ir panaudojimo uždavinius, projektuoti energetikos, pramonės ir pastatų šilumą teikiančias ir naudojančias sistemas. Praktikos metu išmokstama atpažinti ir analizuoti konkrečias termoinžinerines problemas, analizuojami įmonės pagrindiniai technologiniai įrenginiai ir įvertinamas jų šiuolaikiškumas. Šilumos energetikos ir technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Bioengineering

  Future holders of a bachelor’s degree in bioengineering study mathematics, physics, IT, analytical chemistry, biology, electrical engineering, engineering graphics, general chemistry, physical chemistry, biopharmacology, the basics of biochemistry, organic chemistry, chemical kinetics, bioorganic chemistry, the basics of microbiology, the basics of genetics, biochemical methods, the basics of chromatography, microbiological technology, etc. Professional training is organised in two stages: work in laboratories and university computer rooms and scientific and practical training at educational and scientific institutions. The duration of training is eight credits. Laboratory research, the use of laboratory equipment, and other skills are consolidated and improved during the training. This bioengineering programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to earn a bachelor’s degree in bioengineering. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Thermal engineering

  Būsimieji energetikos magistrai studijuoja termodinamiką, termohidromechaninių procesų modeliavimą, termokinetiką, dvifazių srautų termohidromechaniką, personalo valdymą, įmonės finansus ir apskaitą, kaip modeliuoti ir kurti termoinžinerines sistemas, ir kitus dalykus. Termoinžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos ar jai artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages