• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 85 items
 1. Diplomirani matematik (vs)/diplomirana matematičarka (vs)

  Students will be able to: (general competences) critically assess solutions, apply knowledge in practice, work professionally in a group, use and keep abreast of literature in their field, keep abreast of specialised information online, present technical topics in writing and orally, adapt to new computing environments, demonstrate understanding of the role of thorough knowledge of information technologies, distinguish statistically significant properties, pursue lifelong learning, (subject-specific competences) use mathematical tools in the resolution of practical problems, detect mathematical processes in the working environment, analyse results obtained, present results, use mathematical tools in an everyday environment, introduce and prepare software upgrades, optimise the business process, mathematically model technological processes, use numerical methods to solve mathematical problems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctor of Mathematics (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor of Mathematics (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctorate in "Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Competence for conducting autonomous research in Mathematics. - Competence for understanding mathematical problems and developing original tools for resolving them. - Competence of participating in research teams and research contribution to them. - Competence of presenting research results to a specialized audience. - Participation in conferences, one-day conferences and summer schools. - Development of teaching competence at a higher education level ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Doctorate in "Statistics and Actuarial- Financial Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Competence of conducting autonomous research in Statistics and Actuarial - Financial Mathematics. - Competence of resolving statistical, actuarial and financial problems and of developing new methods, models, techniques and tools for the resolution thereof. - Competence of participating in interuniversity and cross-university research groups and of participating in international and local research programmes. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. doktor (PhD)- mathematics and computer sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije

  A student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand the basics of cell structure and functioning, apply knowledge in select medically important subjects in the areas of human reproduction, oncology and various topics in genetics.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja bioznanosti

  Students will be able to: (general competences) carry out creative and independent research in one of the fields covered by the doctoral programme in Biosciences, identify fundamental scientific problems, address complex user-oriented tasks, lead or coordinate research projects, present their results to the general public, communicate with experts from other fields within bioscience and with experts from other scientific fields, (subject-specific competences) undertake scientific and professional work at the highest level in one of the following fields: agronomy, biology, bioinformatics, biotechnology, economics of natural resources, horticulture, landscape architecture, wood and biocomposites, nanosciences, nutrition, technical systems in bioengineering, management of forest ecosystems, conservation of natural heritage, cell science, animal science and food science, make expert assessments of and autonomously address the most complex questions in the above fields, undertake interdisciplinary work and transfer knowledge into everyday practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja farmacije

  The student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand all segments of pharmaceutical chemistry on the molecular and macromolecular levels, be familiar with the laws of structural and chemical processes that are important to understanding the functioning and planning of active ingredients for treatment, have an in-depth knowledge of new materials, technological approaches and pharmaceutical forms. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja fizike

  Students will be able to: (general competences) demonstrate autonomy in the highest-level research and most demanding scientific work, demonstrate thorough understanding of theoretical and methodological foundations and mastery of highest-level research methods, procedures and processes, show critical autonomy within the science and the profession, synthesise and apply knowledge, show autonomy in the development of new knowledge and solutions to address the most complex problems, work in research groups and on projects, communicate internationally in the highest scientific and professional circles, show a commitment to professional scientific and professional ethics, assume responsibility in taking the most challenging scientific and professional decisions, demonstrate independence and responsibility in management and responsibility towards team work, demonstrate in-depth understanding of theoretical and methodological concepts, act as mentor to younger colleagues at institutes, universities, companies, etc., demonstrate effectiveness in the use of the available resources: own creative and intellectual abilities; available intellectual capital (colleagues), other tangible and intangible resources (money, equipment, space and time), (subject-specific competences) solve specific research problems in various fields of physics, apply knowledge in a selected specific research and work field of physics and related disciplines, formulate and implement original scientific solutions to given physical and interdisciplina ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages