• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. ZOOTECHNOLOGY

  ZOOTECHNOLOGY (ZOOTEHNIKA) is an one-year Specialist programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. Zorgkundige

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten algemene activiteiten ● Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en procedure(s) (co 02066) - Verleent zorg binnen de grenzen van het wetgevende en professionele kader - Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie en actuele evidence based protocollen (veiligheid, toezicht naleven …) - Voert gedelegeerde handelingen uit die aansluiten bij zijn/haar competentieniveau en wettelijk beroepsdomein ● Handelt volgens de professionele gedragscode (co 02067) - Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt, scheiding beroepscontext-privé, …) - Bouwt een professionele zorgrelatie op empathische wijze op met respect voor de medische, fysieke, sociale, culturele en spirituele achtergrond van de cliënt - Creëert een veilige omgeving voor de cliënt - Benadert de cliënt op holistische wijze - Toont een groot verantwoordelijkheidszin - Respecteert de zakelijke omgangsvormen - Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen ● Waarborgt de zorg aan de hand van de kwaliteitsnormen (co 02068) - Hanteert een systematische aanpak voor het oplossen van problemen in alle mogelijke professionele situaties binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid - Verleent zorg conform de professionele aanbevelingen, de (evidence based) protocollen en institutionele procedures - Werkt volgens de basisprincipes* (hygiëne en aseptie, comfort, beleving, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie) * * ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Zsaluzóács

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat előkészíteni a zsaluzási és alátámasztó állványozási munkát méréseket, kitűzéseket, szintbeállításokat végezni méretre szabni a hagyományos zsaluzatok zsalutábláit összeállítani a faanyagú zsaluelemeket elhelyezni, rögzíteni, a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluelemeit és megtámasztását ellenőrizni a zsalu méreteit, beállítását, stabilitását bontani a hagyományos zsaluzatokat faanyagot szögteleníteni, kezelni, tárolni előkészíteni a különböző típusú, kialakítású rendszerzsaluzatok, állványok anyagait összeállítani, elhelyezni a pillér, fal, födémszerkezetek zsaluzati rendszereit, állványzatát ellenőrizni a rendszerelemekből kialakított zsalu és állványszerkezetek stabilitását bontani, mozgatni a zsalu és állványrendszereket rendszerzsaluzatok és állványok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni anyagokat számolni, rendelni, tárolni és felhasználni hagyományos zsaluzatot készíteni és bontani rendszerzsaluzatot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. zsidó kántor

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakemberek képesek a neológ zsidó hitközösségek hétköznapjain, szombatjain és ünnepnapjain az istentiszteleteket levezetni, irányítani, bárhol a világon. Azokban a hitközségekben, ahol kántor működik, a másodkántor funkcióját tudják ellátni; ahol nincs kántor, ott önállóan tudnak helytállni. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik és gyakorlatban tudják alkalmazni a zsidó vallás szöveges és zenei liturgiáját.        Személyes adottságok, készségek:A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakra jelentkezőktől elvárt, hogy jártasak legyenek a judaisztika és a zsidó hitélet elméleti és gyakorlati kérdéseiben, valamint a felvételi bizottság előtt bizonyítsák megfelelő muzikalitásukat, hangi és zenei adottságukat. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakember képesek:   * a zsidó hitközségek szertartásainak vezetésére;   * hitbeli meggyőződésük képviseletére és a zsidóság tanainak terjesztésére nem zsidó közegben;   * hozzájárulni az előítéletes gondolkodáshoz, rasszizmushoz köthető konfliktusok enyhítéséhez;   * teológiai ismeretek önálló feldolgozására a zsidóság alapvető elméleteinek és koncepcióinak alkalmazásával;   * a zsidó liturgia és a „kántorság” tárgykörének, szakirodalmának, fogalmainak és terminológiájának ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakemberek rendelkeznek:   * ke ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. zsidó közösségszervező

  Olyan egyházi, felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi, felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Zupfinstrumentenmachermeister/Zupfinstrumentenmachermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Zweijährige Abendschule für Erwachsene für ländliche Hauswirtschaft

  Zielgruppe: Personen die sich auf dieselbständigen Führung eines ländlichen Haushaltes einschl. Beherbergungsbetriebes vorbereiten wollen. ...

  Provider NameLandwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Zweijährige Abendschule für Erwachsene für ländliche Hauswirtschaft

  Zielgruppe: Personen die sich auf dieselbständigen Führung eines ländlichen Haushaltes einschl. Beherbergungsbetriebes vorbereiten wollen. ...

  Provider NameLandwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 9. Zweijährige Abendschule für Erwachsene für ländliche Hauswirtschaft

  Zielgruppe: Personen die sich auf dieselbständigen Führung eines ländlichen Haushaltes einschl. Beherbergungsbetriebes vorbereiten wollen. ...

  Provider NameLandwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Bergheim

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 10. Zweijährige Fachschule für soziale Berufsorientierung

  Kurzinfo: Die Fachschule bieten eine Grundausbildung als Basis für die Ausbildung in den Bereichen PflegeassistentIn, Sozialbetreuungsberufe, Medizinische Assistenzberufe, Fitness- und Sportberufe, Wellnessberufe. ...

  Provider NameBildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas der Diözese St. Pölten

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich

Pages