• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1802 items
 1. Ecology and the Environment, Master's Programme

  This programme prepares students for working with the management of ecosystems, ecological communities and populations, based on a thorough knowledge of ecological concepts and theories. The programme has a critical scientific approach to ecology and to its applications in society. Students acquire training in experimental design, data interpretation, ecological fieldwork and theoretical modeling, both in a classroom setting and during hands-on field work. There is a strong focus on the practical application of ecological knowledge in society. Graduates will be qualified to work with environmental issues and conservation biology, for instance with sustainable use of natural resources in forestry, agriculture or limnology. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Environmental Risk Analysis Master's programme

  Försiktighetsprincipen är ofta otillräcklig för att avgöra prioriteringar inom miljöområdet ? antalet giftiga ämnen och antalet förorenade platser, t.ex., är fler än det antal som det finns resurser för att åtgärda. Riskanalyser utgör då ett viktigt underlag för att avgöra var insatser bör prioriteras. Magisterprogrammet i Miljöriskanalys ger dig kunskap för att kvantitativt kunna bedöma risker med skadliga ämnen i miljön ? både för människors hälsa och miljön. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Health Science Programme with Specialisation in Bio Sciences

  Vad är hälsa och vad är egentligen hälsosamt? Livsstilsrelaterad ohälsa, bristsjukdomar och vällevnadssjukdomar... Lever vi på ett sätt som gör oss sjuka? Begreppen hälsa och ohälsa står ofta i fokus i den allmänna debatten och vi får höra att i framtiden har vi inte råd med sjukvård för alla som behöver den. Dessutom ska vi leva hållbart! Programmet erbjuder en flervetenskaplig utbildning som behandlar dessa frågor ur olika perspektiv. Huvudämnet är biomedicinsk vetenskap vilket betyder att du fördjupar dina kunskaper om hur människan fungerar i biologiskt och medicinskt avseende. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Civil Engineering Programme, Building and Construction

  Civil Engineering Programme, Building and Construction ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Electrical Engineering, specialisation Signal Processing and Wave Propagation, Master Programme

  Electrical Engineering, specialisation Signal Processing and Wave Propagation, Master Programme ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Sciences, Chemistry

  Sciences, Chemistry ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Geology, Bedrock Geology

  Master Programme in Geology, Bedrock Geology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Physics, Materials science

  Master Programme in Physics, Materials science ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Medical Physics

  Medical Physics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Sciences, Environmental Science

  Sciences, Environmental Science ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages