• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124057 items
 1. Coaching, FQ

  Tutkinnon suorittanut -osaa toimia valmennustehtävissä liikunta- ja urheiluseuroissa kolmannella sektorilla-osaa toimia liikuntayrityksessä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä yksityisellä sektorilla-tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa. ...

  Provider NameItä-Suomen Liikuntaopisto Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Masseur/Masseuse, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla- osaa järjestää työtilansa siistiksi ja viihtyisäksi- osaa tutkia asiakkaan, tehdä perusterveelle asiakkaalle hierontasuunnitelman ja hieroa hänet- osaa edistää asiakkaan terveyttä- osaa antaa tarvittaessa ensiapua- osaa toimia työyhteisössä ja asiantuntijaverkostossa- osaa valmistella hoitotilan ja välineet erilaisiin ympäristöihin sekä huolehtia hygieniasta ja siisteydestä- osaa tehdä hoitosuunnitelman ja hieroa erilaisia asiakkaita- osaa antaa pintalämpö- ja kylmähoitoja- osaa ohjata asiakasta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisemisessä- osaa laatia potilasasiakirjat- osaa edistää omaa ja työyhteisönsä hyvinvointia ja kehittää omaa ammattitaitoaan- osaa suunnitella toimintaansa terveydenhuollon yrittäjänä- osaa arvioida omia valmiuksiaan yrittäjänä, täsmentää liikeideaansa ja laatia liiketoimintasuunnitelman yritykselleen- osaa selvittää toimintaansa koskevat säädökset ja toimia niiden mukaisesti- osaa valitsemansa valinnaisen tutkinnon osan vaatimusten mukaiset taidot ja tiedot Tutkinnon suorittaneet hierojat voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa. ...

  Provider NameItä-Suomen Liikuntaopisto Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master of Business Administration, International Business Management

  The Nordic and Fintech business environments is the focus of this Master’s degree programme. The target group is individuals who see the possibilities for personal and career development in this areas. The degree programme is also intended for business-oriented individuals who seek to acquire deeper knowledge of marketing and leadership. Employers of an applicant can also benefit from the degree programme by being engaged in the master's thesis project, which can be tailor-made to suit an employer´s needs. On graduation you receive the title of: Master of Business Administration   ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master of Culture and Arts, Media Management

  The program includes courses in e.g. Management and Leadership, Media Economics, Media Innovations and Digital Mediascape. Problem-solving and knowledge-production skills are developed especially in the thesis work. ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Physical Education, Adults, FQ

  Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut toimii liikunnan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakastyötä, jossa korostuvat kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito käyttää monipuolisesti vuorovaikutuskeinoja. Hän arvioi ammatillisesti saamaansa palautettaja työnsä tuloksia sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaa ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän ottaa työssään huomioon ihmisten liikuntatarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -tavoitteisiin vaikuttavat seikat. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yks ...

  Provider NameItä-Suomen Liikuntaopisto Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sports Facilities Maint., FQ

  Tutkinnon suorittanutPakollisten osien vaatimukset suorittanut- osaa hoitaa nurmikentät, yleisurheilukentät, pallokentät, uimarannat, luonto- ja vesiliikuntapaikat sekä hallitsee niihin liittyvät toiminnot, opastuksen ja ohjauksen- osaa hoitaa uimahallit, maauimalat, liikuntahallit, liikunta-, voimistelu- ja kuntosalit, tekojääradat ja jäähallit sekä niiden asiakaspalvelun- osaa hoitaa hiihtoladut, hiihtomaat, lähiliikuntapaikat, laskettelurinteet, hyppyrimäet, jääkiekkoradat ja luistelualueet- osaa hoitaa ja korjata rakenteita, rakennus- ja pintamateriaaleja sekä hoitaa erilaisia pintamateriaaleja- osaa mitata ja merkitä liikuntapaikat- osaa käyttää ja huoltaa koneita ja laitteita- osaa huoltaa liikuntatiloja, varastoja, työ- ja huoltotiloja, liikuntavälineitä ja suorituspaikkoja- tuntee erilaisia liikuntalajeja ja niiden harjoitus- ja kilpailuolosuhteita- osaa hoitaa itsenäisesti liikuntapaikat myös erityisryhmien vaatimukset huomioiden- osaa tehdä työsuunnitelmat erilaisten sääolojen mukaan- tuntee työehdot, työsuojelu- ja työturvallisuusasiat sekä toimii työssään eettisesti ja terveyttä edistävien periaatteiden mukaisesti- suoriutuu asiakaspalvelusta ja ymmärtää yrittäjyyden ja yhteistyön merkityksen- työskentelee kustannustietoisestiJäähallien hoitaminen -tutkinnonosan valinnut- osaa tehdä jäähallin hoitosuunnitelman ja noudattaa sitä- osaa jäänteon eri vaiheet- hallitsee jäähallin tekniikanKeilahallien hoitaminen -tutkinnonosan valinnut- osaa hoitaa ja huoltaa keilarataa ja radanhoitovälineitä- hallitsee ...

  Provider NameItä-Suomen Liikuntaopisto Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Verhoilun osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as upholsterers or interior decorators for the furniture and other industries operating in the field, in small enterprises or as independent self-employed people and entrepreneurs. The field is divided into traditional upholstery, vehicle upholstery, industrial upholstery and interior decoration. The industry is the largest employer, museums may offer jobs for upholsterers skilled in traditional materials and working methods, while interior decorators work in repairs of homes and public facilities and in construction businesses, stores selling the field¿s products and as independent entrepreneurs. Those who have completed the Vocational Qualification in Upholstery and Interior Decoration have good sense of shape and style as well as imagination and perception skills. They understand integrated wholes and working processes. They are familiar with materials, their properties and potential applications. Those specialising in upholstery are capable of precision and consistent quality in their work. They know how to sew furniture, make patterns and cut and shape covering and padding materials. Those specialising in traditional upholstery command traditional craft methods and know how to repair and restore old furniture. Those specialising in vehicle upholstery are able to take the special requirements of motor vehicles into account. They are also required to know how to handle other types of materials. Interior Decorators have extensive command of interior decorati ...

  Provider NameTAO, Turun Ammattiopistosäätiö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Boat-Building, VQ

  Those who have completed the qualification may work as boat-builders in boat-building and boat-repair shops and boatyards. Boat-building comprises boat manufacturers, boatyards, boat design, boat repairs and manufacturing and sales of supplies as well as boat sales. Boat-building shops specialise in glass-fibre reinforced plastic as well as wooden and metal boats. Boat-building enterprises are generally small or medium-sized. Work assignments are extensive in small enterprises and more specialised in large companies. Those who have completed the Vocational Qualification in Boat-building have common basic skills in boat-building and specialised competence in at least one sector. They are able to take the safety requirements of boats into account and they know how to perform boat-building assignments that require handicraft skills. Boat-builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Boat-building know how to laminate and perform joinery work as well as simple machinery and equipment installations. They may specialise in building glass-fibre reinforced plastic, wooden or metal boats, interior decoration of boats or boat repairs. ...

  Provider NameTAO, Turun Ammattiopistosäätiö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Boat-Building, VQ

  Those who have completed the qualification may work as boat-builders in boat-building and boat-repair shops and boatyards. Boat-building comprises boat manufacturers, boatyards, boat design, boat repairs and manufacturing and sales of supplies as well as boat sales. Boat-building shops specialise in glass-fibre reinforced plastic as well as wooden and metal boats. Boat-building enterprises are generally small or medium-sized. Work assignments are extensive in small enterprises and more specialised in large companies. Those who have completed the Vocational Qualification in Boat-building have common basic skills in boat-building and specialised competence in at least one sector. They are able to take the safety requirements of boats into account and they know how to perform boat-building assignments that require handicraft skills. Boat-builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Boat-building know how to laminate and perform joinery work as well as simple machinery and equipment installations. They may specialise in building glass-fibre reinforced plastic, wooden or metal boats, interior decoration of boats or boat repairs. ...

  Provider NameTAO, Turun Ammattiopistosäätiö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

  Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Perustutkinnossa voi erikoistua putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennukseen, tekniseen eristämiseen tai rakennuspeltiasennukseen. ...

  Provider NameTAO, Turun Ammattiopistosäätiö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages