• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: ORGANIC- ECOLOGICAL FARMING TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: NURSERY & MANUFACTURING- PROCESSING OF OLIVE TREE- PEANUT PLANT PRODUCTS TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: GREENHOUSE TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket működtetni az állat-egészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni napi és időszakos ellenőrzéseket végezni az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűzés környezetvédelmi feladatait ellátni az állattenyésztési és állat-egészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Mezőgazdasági technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erőés munkagépeket a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni a fontosabb zöldségés gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni a mezőgazdasági termelés munka-, tűzés környezetvédelmi feladatait ellátni a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Növényvédelmi szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezetés természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Parképítő és fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni Középszintű vezetői feladatokat ellátni Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat Növényápolást végezni, végeztetni Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni Irányítási, szervezési feladatokat ellátni Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni Parkfenntartási, gondozási munkát végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Agricultural Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. A mezőgazdasági mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.b) képességei- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Viticulture and Enology Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a meg tanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. A szőlész-borász mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a szőlőtermesztés technológiájának alapvető elemeit.- Ismeri a borászati folyamatok tervezésének és irányítástechnikájának alapjait.- Ismeri a szőlő és a bor feldolgozásával, tárolásával és csomagolásával kapcsolatos előírásokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a szőlőtermesztés és borászat intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszer-ipari, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.- Ismereteit folyamatosan bővíti a kamarai és egyéb szakmai továbbképzéseken.- Figyelemmel kíséri a szőlészeti és borászati műveletekhez alkalmazott gépek, berendezések, az egyéni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Vidékfejlesztési szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Környezetkímélő technológiákat alkalmazni Fenntartható gazdálkodást folytatni Nemzeti ésEU-s előírásokat alkalmazni Szakmai és kultúrális programokat szervezni Településfejlesztési és marketing munkát végezni A településfejlesztési szervezetekkel együttműködni A mezőgazdasági termelésen kívüli vidéki jövedelemszerzésre Kisüzemi élelmiszertermelést és termékfeldolgozást folytatni Gyógyés fűszernövényeket,tájfajtákat termeszteni Helyi terméket értékesíteni Falusi vendéglátást folytatni Részt venni a térségi turizmus fejlesztésében Energia növényeket termeszteni, bioenergiát előállítani Vidékfejlesztési pályázatot készíteni A gazdálkodókkal kapcsolatot tartani A szakhatóságokkal egyeztetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages