• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Transfer application: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen

  Liikunnanohjaaja (ylempi amk) -koulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta. Opiskelet muun muassa vastuullista johtajuutta ja työelämän kehittämisen menetelmiä. Voit suorittaa syventäviä valinnaisia ammattiopintoja 20 opintopisteen verran. Ensimmäisestä vuodesta alkaen voit valita viiden opintopisteen kokonaisuuksia, joita ovat mm. työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen, aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen, aluekehittäminen ja yrittäjyys, esimiesviestintä ja hyvinvointiteknologia. Opiskelet vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran, esimerkiksi esimiehen juridiikkaa, strategista markkinointia tai kansainvälistä viestintää ja vuorovaikutusta. Opinnäytetyön avulla kehität edelleen omaa työtäsi. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet, kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Transfer application: Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan koulutus, monimuoto

  Restonomi (ylempi amk) -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä matkailualan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä. Matkailualan koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, KAMK University of Applied Sciences, School of Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Business Administration, International Business

  The Bachelor's Degree in International Business covers the following six main competencies: International Business Awareness Intercultural Adaptability International Operations Management International Marketing Management International Strategic Management Organisational Development Basic studies provide an overview of fundamental business processes and they also include language and communication studies. Professional studies focus not only on international business operations and marketing, but also include for example, financial administration and leadership studies. Specialised studies, international exchanges and free-choice studies provide you with the opportunity to direct your studies according to your own interests. During this English-taught degree you will study in an international group and working in a multicultural environment is part of the learning process. During your very first year you will be involved in multidisciplinary projects during which you will be able to get to know students studying other fields. The studies include several work based projects which provide you with the fundamentals of project management, team work and leadership skills. When completing KAMK’s English-taught Bachelor of Business Administration degree you can also complete a double degree in our German partner university. A fundamental part of the studies is a five-month practical training period which allows you to test the theories you have learnt in practice. It is possible to accomplish the practical training p ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta. Sairaanhoitajakoulutuksen ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä.  Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat  Akuutti hoitotyö tai Kansansairauksia sairastavien ja ikääntyneiden hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot on jaettu opintojaksoista muodostuviin moduuleihin. Opintojen alussa opiskellaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa muun muassa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Anatomian, fysiologian, mikrobiologian, lääkehoidon ja kliinisen farmakologian opinnot kehittävät kliinistä osaamista. Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään akuutin hoitotyön, mielenterveystyön tai älykkään kotihoidon opinnoissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä. Syksyllä 2017 alkava sairaanhoitajakoulutus sisältää enemmän itsenäisesti suoritettavia opintoja sekä verkko-opetusta, jopa siten, että lähiopetuspäiviä voi olla 2 päivää/viikko. Koulutukseen sisältyy myös useita harjo ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta. Sairaanhoitajakoulutuksen ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä.  Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat  Akuutti hoitotyö tai Kansansairauksia sairastavien ja ikääntyneiden hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Siirtohaku: Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Terveydenhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu viidestä (5) osaamisalueesta: 1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö  2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen   Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 60 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt mm. hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluu edellisten lisäksi vielä 60 opintopistettä syventäviä terveydenhoitotyön opintoja, joista harjoittelua käytännön eri työkentillä, äitiys- ja lasten neuvolassa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikä-ihmisten parissa on 30 opintopistettä.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

  Koulutukseen valittu opiskelija opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jonka pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu hoitotyön johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisin osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä koulutuskohtaisia kompetensseja ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa ennakointiin, tulevaisuuteen sekä kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja työelämän sekä verkostokumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin sisältöihin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, lainsäädäntö, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat. Uusien innovatiivisten toimintamallien, palveluketjujen ja palveluiden kehittämisen keskiössä on ihmisten voimavaraistuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Johtamistyön keskiössä on sosiaali- ja terveysalan muutoksen ja palveluien hallinta, talouden johtaminen ja etäjohtaminen. Johtamisosaamisen koostuu kaikille syventävistä pakollisist ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

  Ensimmäiselle lukuvuodelle ajoittuvissa perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä ja kannattavuuden merkitystä sekä opetellaan ymmärtämään liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. Opintoihin sisältyy myös tietoteknisiä-, kieli- ja viestintäopintoja sekä talousmatematiikkaa. Lukuvuosi päättyy noin 6 vkon pituiseen harjoittelujaksoon, jonka voi suorittaa edellytysten täyttyessä myös nykyisessä työssä. Toiselle ja kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvissa ammattiopinnoissa hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää, kehittää ja johtaa yrityksen toimintaa myös kansainvälistyen. Hankitaan kehittämismenetelmäosaamista ja syvennetään esimiesosaamista. Opintojen loppuvaiheeseen, pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat noin 14 viikon mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikkaan opinnäyteyönä tehtävä kehittämistehtävä. Opintoihin kytketyt omaan työyhteisöön tai muihin organisaatioihin ja KAMK:n työelämäyhteistyökumppaneille tehtävät oppimistehtävät ja harjoittelujaksot edesauttavat henkilökohtaisen verkoston rakentamista ja urakehitystä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina eli opetuksessa käytetään useita eri opetusmuotoja. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa perjantaisin klo 12.00 - 21.00 ja lauantaisin klo 8.00 - 16.00. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan lukuvuosittain. Muina aikoina opetusta toteutetaan verkon välityksellä hyödyntäen esim. internetin kautta toteutettavia luentoja ja Moodle2 oppimisympäristöä. Opintojen ete ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

  Perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä, kannattavuuden ja markkinoinnin merkitystä.  Perusopintoissa opiskellaan tieto- ja viestintätekniikan tehokasta ammattikäyttöä ja esim.  kieli- ja viestintätaitoja. Lukuvuoden päätteeksi on 4 vkon työelämäjakso, jolloin vuoden aikana opiskellut asiat tulevat tutuiksi käytännössä. Toisen ja kolmannen lukuvuoden ammattiopintojen aikana hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää ja kehittää yrityksen toimintaa myös kansainvälisesti. Pakollisissa ammattiopinnoissa hankitaan työelämäosaamisen taitoja ja työyhteisöjen kehittämismenetelmätaitoja. Tuolloin käynnistyvät myös pääaineopinnot, jolloin syvennetään osaamista Taloushallinnossa tai Markkinoinnissa. Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan asiakassuuntaista markkinointiajattelua ja palveluliiketoimintaa, viestintää, mainontaa, myyntiä digitaalisuutta hyödyntäen. Osaamista syvennetään projektitehtävien kautta.  Taloushallinnon suuntautumisessa perehdytään laskentatoimen ja yrityjuridiikan keskeisiin ammattisisältöihin kuten kirjanpitoon, johdon laskentaan, verotukseen, tilintarkastukseen ja yritysoikeuteen. Taitoja kehitetään projektitehtävien kautta yhdessä toimeksiantajien kanssa.  Asiantuntijuuteen harjaantuminen huipentuu harjoittelussa, kun pääaineen työmenetelmiä, työyhteisötaitoja sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä pääsee tekemään käytännössä. Pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat 5 kk:n mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikk ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages