• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 122 items
 1. ENIC NARIC Turkey

  The Council of Higher Education - International Relations Office - ENIC-NARIC TurkeyYükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)06539 Bilkent - ANKARATurkey ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Turkey
 2. ENIC NARIC Switzerland

  Rectors' Conference of the Swiss UniversitiesPostfach 607CH – 3000 Bern 9 ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Switzerland
 3. ENIC NARIC Sweden

  The ENIC Network is made up of national information centres and cooperates closely with the NARIC Network of the European union. It can generally provide information about recognition of foreign diplomas, degrees and other qualifications and inform about education systems and opportunities for studying abroad. The Swedish Council for Higher Education is responsible in Sweden for ENIC NARIC.  ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Sweden
 4. Study in Sweden- Recognition of Foreign Diplomas and Degrees

  Studyinsweden.se is an official resource on studying in Sweden for prospective and current international students. It is built and maintained by the Swedish Institute, a public agency tasked with promoting Sweden abroad. Information about recognition of foreign diplomas and degrees are available here.  ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Sweden
 5. The Swedish Council for Higher Education- Recognition of foreign qualifications

   The Swedish Council for Higher Education is an autonomous public authority under the Swedish Ministry of Education. It is the public agency responsible for the recognition of foreign qualifications. ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Sweden
 6. ENIC NARIC Spain

  Ministerio de Educación, Cultura y DeporteSG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Spain
 7. ENIC-NARIC centre, The Ministry of Education, Science and Sport

  ENIC – NARIC centre operates under the Ministry of Education, Science, Culture and Sport and is a competent authority for assessment and recognition of education in the Republic of Slovenia. ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Slovenia
 8. Recognition of foreign education at the University of Ljubljana

  Recognition with a view to access to education in the Republic of Slovenia is a procedure whereby, in the course of enrolment, holders of foreign certificates and diplomas are issued decisions on recognition of their education for access to study programmes in Slovenian higher education. ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Slovenia
 9. ENIC NARIC- Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní v SR, automaticky uznáva doklady o VŠ vzdelaní III. stupňa získané v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku a posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické  účely, na výkon neregulovaných povolaní a na vydanie "modrých kariet" v SR.  Jeho ďalšou úlohou je posudzovať celkové štúdium, ale i časť štúdia absolvovaného v zahraničí pre príslušné orgány a inštitúcie v SR, ekvivalencia a prevod známok zo zahraničnej základnej či strednej školy do slovenskej klasifikačnej stupnice.V prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille/Superlegalizácie a potvrdzuje pedagogickú spôsobilosť pedagogických pracovníkov výlučne pre zahraničné úrady.Je súčasťou ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union), plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska pre Europass. ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Slovakia
 10. ENIC NARIC Serbia

  Ministry of Education Science and Technological Development of the Republic of SerbiaSector for Higher Education, Investments Student Standard and ProcurementNemanjina 22, 6th floor, Office 2211000 Belgrade, Serbia ...

  Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Serbia

Pages