• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 262 items
 1. Idegenvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: felkészülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását telepített idegenvezetői feladatokat ellátni fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni tolmácsolási feladatokat elvégezni közreműködni rendezvények lebonyolításában vendégkísérői munkát végezni megbízója valamint az utasok érdekét képviselni a különböző utas típusokat kezelni konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani tájékoztatást adni az utazást érintő aktuális jogszabályokról rendkívüli helyzetekben intézkedni közreműködni az adminisztrációs és ügyviteli munkában az informatikai, irodatechnikai és kommunikációs eszközöket kezelni magyar és idegen nyelven szóban és írásban kommunikálni betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. IFRS mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert összeállítani az IFRS szerinti beszámolót ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Avionikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a vil munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat ...

  Awarding bodyBudapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai hálózatokat építeni LAN hálózatokat konfigurálni hagyományos távközlési hálózatokat szerelni optikai hálózatokat építeni és szerelni kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni hálózatokat minősíteni hibahelyet detektálni kábelhibákat javítani távközlési végberendezéseket, modemeket installálni informatikai eszközöket installálni biztonsági rendszereket beállítani útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. IT mentor

  A képesítéssel rendelkező képes: adatbázisokat kezelni informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni adatátviteli eszközöket üzemeltetni távközlési berendezések kezelésére hibadetektálásra és javításra üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására a távközlési marketing feladatok ellátására e-Közszolgáltatások használatának oktatására tanfolyamok szervezésére oktatási feladatok ellátására nyomtatványkitöltő programokat használatára Ügyfélkapu és MoHu használatára a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Jelmeztervező

  A képesítéssel rendelkező képes: tervezőművész irányításával részt venni a jelmeztervezési-és kivitelezési munkák minden fázisában részfeladatokat önállóan is megoldani, a kivitelezési munkák irányítását elvégezni olyan műveltséggel, szakmai művészettörténeti, dráma-és színháztörténeti, viselettörténeti tudással és technikai ismeretekkel rendelkezni, amelyek képessé teszik tanulmányai folytatására a művészeti főiskolákon, egyetemeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Kerámiaműves

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni a kerámia-porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia-porcelán tárgyakat készíteni alkalmazni a kerámia-porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában anyagés technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén azonosítani a porcelán-kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait alkalmazni a kerámia-porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni a tárgyformáláshoz szükséges vázlatterveket, formatanulmányokat készíteni elkészíteni kerámia-porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait kerámia-porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészségés környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Államháztartási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: vállalkozást létre hozni/működtetni/megszüntetni irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét marketing tevékenységet végezni megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat felmérni és értékelni a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Kisgyermekgondozó,-nevelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat, átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét, a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni, szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni, alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat, mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására, a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését, a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző, alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni, segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését, enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie, felelősségge ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages