• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 370 items
 1. Management & Law

  The Management & Law programme covers business, management-oriented and legal aspects at the interface of economics and law. The bachelor's programme lasts six semesters and includes the following modules: Professional tools, Scientific methodology & problem solution techniques, Academic research & integrative projects, Management & law, English, Team management and communication, Negotiation & conflict management, Private business law, Public business law, Company organisation, Competition and single market law, Marketing mix instruments, Business accountancy, Company planning & controlling, Human resource management & organisation, Business taxation. Students can choose between the specialisation modules (majors) HR Management & Labour Law, International Marketing & Distribution, and Auditing & Controlling. In the course of the 6th semester students must do a 13-week professional internship in an Austrian or international company. Students have the possibility to spend a semester at a university abroad. Students have to write a bachelor's thesis in the 6th semester. The programme concludes with a bachelor's examination. ...

  Provider NameMCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. The University of Cyprus

  University of Cyprus aims to establish itself as a Pioneer Research Institution achieving International Scientific Recognition in European Higher Education, offering Competitive Programmes and to become a Centre of Excellence in the wider Euro - Mediterranean Region. The main objectives of the University are twofold: the promotion of scholarship and education through teaching and research, and the enhancement of the cultural, social and economic development of Cyprus. In this context, the University believes that education must provide more than simply accumulation of knowledge. It must also encourage students' active participation in the process of learning and acquisition of those values necessary for responsible involvement in the community. The University sets high standards for all branches of scholarship.  Research is promoted and funded in all departments for its contribution to scholarship in general and for its local and international applications.Faculties and Departments : FACULTY OF HUMANITIES  Department of English Studies Department of French Studies and Modern Languages Department of Turkish and Middle Eastern Studies Language Centre  MEDICAL SCHOOL FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES Department of Biological Sciences Department of Mathematics and Statistics Department of Computer Science Department of Physics Department of Chemistry Molecular Medicine Research Center Oceanography Centre  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION Department of Education Department of Social and Political Sciences ...

  Provider NameThe University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 3. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=84368 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=106244 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=112737 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2458 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Study Programme for the Bachelor of Laws degree, Bachelor of Law (3 years)

  Eftersom rättsnotariestudierna är avsedda att ge dig mångsidiga färdigheter inom det rättsvetenskapliga området, går rättsnotarieutbildningen väldigt långt ut på att bekanta sig med de olika delarna av rättsordningen. Du avlägger inledande rättsvetenskapliga kurser, allmänbildande kurser i rättslära och rättssociologi och du tar del av rättens olika delområden. Dessa delområden är civilrätt, offentlig rätt och straff- och processrätt. Du har också möjlighet att avlägga en del valbara rättsvetenskapliga kurser enligt eget intresse. Därtill läser du inom språkstudierna kurser i de inhemska språken samt minst två främmande språk. I studierna ingår också en del valfria studier. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin tutkinnossa vahvoina kantavina elementteinä toimivat kansainvälisyys ja painotus oikeudellisten käytäntöjen suuntaan sekä oikeuskulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Oikeusnotaarin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kolme vuotta. Oikeusnotaarin tutkinto antaa valmiudet OTM tutkinnon suorittamiseen. Oikeustieteen maisterin tutkinto (120 op) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkinto antaa valmiudet lakimiesammatteihin ja jatko-opintoihin. Keskeisenä periaatteena niin opetuskokonaisuuksien sisällön kuin opetuksen toteutuksessa on oppimislähtöisyys. Tutkintorakenteella turvataan vahva akateeminen perusosaaminen sekä perehtyminen tarkempiin tutkimusintresseihin. Yleisinä lähtökohtina oikeusnotaarin tutkinnon toteuttamisessa toimivat myös oikeudenalojen välinen vuorovaikutus samoin kuin oikeustieteen ja muiden tieteiden välinen vuorovaikutus sekä ajankohtaisuus. Yleistiedollisten ja taidollisten aineiden opetus on integroitu koko tutkinnon läpileikaten. Yleistiedollisten aineiden näkökulmasta tämä tarkoittaa niiden organisoitua, yhteisesti sovittua sisällyttämistä poolien antamaan opetukseen tarjoten opiskelijoille vähiten syvenevää osaamista. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Oikeusnotaarin koulutusohjelma, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, johon kuuluu perusopintoja, aineopintoja sekä valinnaisia opintoja. Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Aineopinnoissa opiskelijalle annetaan perusteellinen kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita saat lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.. Oikeusnotaarin pakollisia oppiaineita ovat esineoikeus, eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu, kauppaoikeus, ympäristöoikeus, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeustaloustiede, oikeusteoria, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessi- ja insolvenssioikeus, rikosoikeus, työoikeus, valtiosääntöoikeus ja velvoiteoikeus. Vapaaehtoisia perustutkintojen oppiaineita ovat lääkintä- ja bio-oikeus, oikeuden ja sukupuolen tutkimus, urheiluoikeus sekä viestintä- ja informaatio-oikeus. Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon valinnaisia opintoja. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oikeusnotaarin lopputyöseminaari kuuluvat myös oikeusnotaarin tutkintoon. Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Licence droit, économie, gestion mention droit

  Ce professionnel est capable de : maîtriser les exigences du travail universitaire, analyser l’ensemble des textes juridiques, qu’ils soient contractuels, constitutionnels, législatifs, juridictionnels, etc…  Secteurs d'activité :Le diplômé peut prétendre travailler dans le secteur privé (juridique, para-juridique ou autre) sur un poste qui requiert un niveau Bac +3 ainsi que des connaissances générales dans le domaine du Droit. Il peut ainsi s’agir pour le diplômé de travailler dans une compagnie d’assurance, dans une banque, dans une agence immobilière, etc…. De même, le diplômé peut intégrer le secteur public ou para-public via les différents concours de la fonction publique qui requièrent un niveau Bac +3 ainsi qu’une formation généraliste en droit. Métiers visés : concours de la fonction publique de catégorie A et/ou B rédacteur sinistre auprès d’une compagnie d’assurance principal contentieux auprès d’une agence immobilière agent immobilier agent de banque chargé du contentieux ou de la rédaction d’actes chargé du contentieux auprès d’association de consommateurs ...

  Provider NameUniversité Paris 13

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages