• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Historia, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinto koostuu pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista ja mahdollisista vapaavalintaisista opinnoista. Pääaineopinnot ovat historian opintoja. Sivuaine tarkoittaa muun kuin historian oppiaineen opintokokonaisuutta. Vapaavalintaiset opinnot ovat yksittäisiä muiden oppiaineiden opintoja. Sivuaineen ja mahdolliset vapaavalintaiset opinnot opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa perusteella.  Maisterivaiheen pääaineopinnoissa eli historian syventävissä opinnoissa opiskelijat valitsevat eri vaihtoehdoista itseään kiinnostavia teemoja. Syventäviin opintoihin sisältyy lisäksi tutkimusmenetelmäopintoja ja pro gradu -tutkielma.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin suoritetaan pääaineen opintoja ja sivuaineopintoja. Pääaineopinnot ovat historian opintoja. Sivuaineet tarkoittavat muun kuin historian oppiaineen opintokokonaisuuksia. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat sivuaineopintoina aineenopettajan pedagogiset opinnot ja yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuuden. Siihen sisältyy historian, kansantaloustieteen, maantieteen, oikeustieteiden, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintoja. Asiantuntijavaihtoehdossa opiskelija valitsee sivuaineet oman suuntautumisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Sivuainevalinnat ovat usein tärkeitä työllistymisen kannalta, joten asiantuntijan vaihtoehdossa on järkevää koota työmarkkinoille sijoittumista edistäviä aineyhdistelmiä. Lisäksi tutkintoihin voi opiskella vapaavalintaisia opintoja, jotka ovat yksittäisiä muiden oppiaineiden opintoja. Vapaavalintaiset opinnot opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa perusteella. Kandidaatin tutkintoon sisältyy myös kieli- ja viestintäopintoja. Kandidaattivaiheen pääaineopinnot sisältävät kaikille yhteiset historian perus- ja aineopinnot. Perusopinnoissa perehdytään muun muassa maailman historian ja Suomen historian keskeisiin tapahtumiin ja ilmiöihin sekä niiden taustatekijöihin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Aineopinnoissa painotetaan muun muassa taloudellisia, kulttuurisia, aatteellisia, sosiaalisia ja poliittisia kehityslinjoja. Pääaineopinnot perehdyttävät myös tutkimusmenetelmiin, itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustyöhön.  Maiste ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in history, Nordic History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral programme in theology, Old Testament Exegetics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. History, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Comparative Religion, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Nordic Ethnology, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Philosophy, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Nordic Folklore Studies, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages