• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 972 items
 1. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Üvegműves

  A képesítéssel rendelkező képes: öblös- és síküvegen alapvető üvegcsiszolatokat tervezni és kivitelezni üvegtömböket síkcsiszolni, polírozni öblösés síküvegen homokfúvott kompozíciókat tervezni és kivitelezni síküveg ragasztásával és további megmunkálásával tárgyakat tervezni és létrehozni öblösés síküvegen alapvető festési technikákat alkalmazni ólmozott üveg kompozíciókat tervezni, kivitelezni az üveg melegalakításához szükséges formákat készítni az üvegfúvás technológiájának ismeretével öblösüvegeket tervezni az üveg kemencében történő különféle alakítást végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Útépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet részt venni az útpálya építésében meglévő utat kezelni részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának. számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni új utat építeni utat üzemeltetni útfenntartási feladatot végezni részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat az alépítmény és a felépítmény részmunkafol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ötvös

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított elméleti é a kor követelményeinek megfelelően használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves, ezüstműves, vésnök szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni fém és nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjeleztetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Épületgépész technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet kialakítani a kivitelezés munkahelyi feltételeit, részletes ütemtervet készíteni javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Élelmiszeripari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni; gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni; munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni; élelmiszeripari higiénikusi tevékenységet végezni; élelmiszergyártási tevékenységben részt venni; élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni/végeztetni; eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni; technológiai utasítások, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat betartani és betartatni; jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni; gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Élelmiszeripari gépésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: lemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 3116 Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 3.1.3. 3910 Műszaki ügyintéző 3.1.4. 8112 felismerni a jellemző élelmiszeripari műveleteket és azok gépeit élelmiszeripari üzemek gépsorait üzembe helyezni, üzemeltetni, karbantartani, javítani ellenőrizni a gépegységek működését felmérni a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat szét-, és összeszerelni a gépet, berendezést felismerni az élelmiszeriparban alkalmazott vezérlési és szabályozási körök működését egyszerű alkatrészt elkészíteni kézi és gépi alapeljárásokkal, hegesztéssel kiválasztani a feladatnak megfelelő anyagminőséget használni a gépészeti szabványokat munkája során betartani a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat az élelmiszeripar különböző ágazataiban a technológiai folyamat legfőbb jellemzőit felismerni vállalkozási tevékenység alapvető feladatait elvégezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Élelmiszeripari analitikus technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintát venni a munkaterületet előkészíteni minták előkészítését végezni a munkafolyamatot előkészíteni laboratóriumi méréseket végezni laboratóriumi eszközöket, műszereket használni minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni adminisztrációs munkát végezni a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket működtetni az állat-egészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni napi és időszakos ellenőrzéseket végezni az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűzés környezetvédelmi feladatait ellátni az állattenyésztési és állat-egészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages