• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 29 items
 1. Doctor of Architecture (RTU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Doctor of Engineering Science (Construction) (RTU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor of Engineering Science (Heat, Gas and Water Techology) (RTU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctoral Degree of Architectural Sciences in Landscape Architecture (LLU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctoral Degree of Engineering Sciences in Civil Engineering (LLU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctoral Degree of Engineering Sciences in Water Engineering (LLU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Doctorate in "Geography". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Doctorate, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills for basic and applied research in Geography. The doctors of the Department are capable of contributing to the advancement of scientific knowledge and research in Geography, either through the creation of new knowledge, or through the exercise of autonomous critical thinking, or, finally, through the combination of the above, and actively participate in the international scientific community. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Doctorate of the Department of Geography. Faculty of Environment, Geography and Applied Economics, Harokopio University.

  Knowledge: • Have sufficient specialist knowledge in the particular disciplines of the Science of Geography and its associated related sciences.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Geography and its interface with a range of disciplines.• Demonstrate a critical understanding of the constantly evolving cutting-edge issues related to the Science of Geography and sciences with which it converses in terms of theory and methodology. Skills: • Implement fluently and with a critical approach theories and methodologies of Geography and related science to their own research, studies and academic papers.• Manage scientific data, quantitative and qualitative, in all phases of the process of collecting primary data, their registration, as well as processing and interpretation of results.• Evaluate, interpret and implement contemporary scientific researches and studies on the Science of Geography and related sciences.• Weigh, evaluate and interpret new developments in the thematic areas of specialisation within the broader field of the Geography of Science.• Formulate solutions to new, complex issues in the context of their specialisation and formulate valid judgments, taking into account the respective related socio-economic, institutional and historical-political context in which they operate.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, effici ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. doktor (DLA)- architecture

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. doktor (PhD)- architectural engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages