• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1312 items
 1. abroncsgyártó technológiai szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   a) Tudás: A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik * az abroncsok alapanyagait és az azokban lejátszódó kémiai változásokat, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre; * az alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjait; * az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat és technikákat; * a késztermékek üzemelés közbeni viselkedését, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereit; * az abroncsgyártás folyamatát, az alapanyag-előállításra, félkésztermék-gyártásra és  a felépítésre vonatkozó ismereteket, az ott előforduló gépek típusait és működési elvét; * az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveit; * az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeit, a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának lehetőségeit.        b) Elsajátítandó általános kompetenciák: * írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; * hatékony problémamegoldó képesség; * képesség a csoportmunkában való munkára; * etikus viselkedés.        Szemé ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Aeronautical Production Technician- Airframe Assembly

  Prepare and carry out tasks related to the assembly and repair of airframes in accordance with defined parameters and specifications, while complying with applicable safety, hygiene, and environmental protection standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Aeronautical Projects Technical Technician

  Design and model aeronautical components and systems, providing solutions for the various project stages, in accordance with customer requirements and specifications, based on international rules and standards, under the guidance of the Project Manager. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Agricultural and construction machinery mechatronics engineer

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Service, test, install and repair vehicles, machines, plants and equipment, Identify and remedy faults and malfunctions in mechanical, electro ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

  A képzés célja olyan, a korábbi agrárgéptani képzésben nagyrészt nem szereplő korszerű alap, alapozó és szakgéptani, valamint az irányításhoz, munkaszervezéshez, pályázatok sikeres elnyeréséhez szükséges ismeretek elsajátítása, melyek az agrárágazatban gazdálkodást folytatók, irányítók, gépkereskedők vagy szaktanácsadók számára a termelési folyamatok mélyebb megértéséhez, a gazdaság reálfolyamataiban való sikeres részvételhez, így a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlenek.  Műszaki alap- és alapozó ismereti elemek: a.) a műszaki rajzi ábrázolás megismerése és középszintű elsajátítása, b.) a gépeket alkotó tipizált elemek rendszerezésének és alkalmazási területeinek megismerése, azok alkalmazása egyszerű szerkezetekben, c.) energetikai ismeretek, fosszilis és megújuló energiahordozók, energia-átalakítók, az energiagazdálkodás alapjainak és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása d.) a gépeket, szerkezeteket alkotó anyagok jellemzőinek, statikai és szilárdságtani leírásuknak ismertetése, a méretezés általános módszereinek elsajátítása. Az agrárágazat általános és speciális gépei, eszközei, berendezései: A szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti termesztés, az állattartás, az erdészet és halászat gépeinek, eszközeinek és berendezéseinek működés-elemzése, műszaki paramétereik, korszerű technikai eljárások alkalmazása a gépeken, méretezésük alapelvei.  A mezőgazdasági építészet alapjai és sajátosságai. Gépüzemeltetési és irányítási szakismeretek: olyan tudás átadása, mely a műszaki ismeretek mellett nélkülözhete ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Aircraft electronics technician

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) "Lay and connect energy, signal and data cables, Assemble and install components and devices for electrical and mechanical systems, Install an ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Aircraft mechanic specialising in engine technology

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) "Build and maintain engine components, Assemble and dismantle aircraft engines, Analyse and rectify malfunctions in aircraft system components ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Aircraft mechanic specialising in maintenance engineering

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) "Maintain aircraft structures and aircraft system components , Maintain components made of metallic, synthetic and composite materials , Assem ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Aircraft mechanic specialising in production engineering

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) "Manufacture and maintain aircraft structures and components, Build and maintain components made of metallic, synthetic and composite material ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja: A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottsá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages